Лист № 120/1-2 від 30.07.2021 ДРС та КРАІЛ щодо пропозицій до проекту рішення Комісії «Про затвердження Порядку направлення та виконання вимог щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайту або його частини»

Вихідні реквізити
Вих. № 120/1-2 від 30.07.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДРСУ, Державна регуляторна служба України
КРАІЛ, КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Голові Державної регуляторної служби України

КУЧЕРУ О.В.

 

Голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

РУДОМУ І.Т.

 

Вих. № 120/1-2

від 30.07.2021

 

Щодо пропозицій до проекту рішення Комісії

«Про затвердження Порядку направлення та

виконання вимог щодо обмеження доступу на (з)

території України до вебсайту або його частини»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – Комісія) розроблено та 22 липня 2021 року подано до ДРС України на погодження проект рішення Комісії «Про затвердження Порядку направлення та виконання вимог щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайту або його частини» (далі – проект рішення).

ІнАУ, здійснивши аналіз проекту Порядку направлення та виконання вимог щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайту або його частини (далі – проект Порядку), надає наступну пропозицію.

Пунктом 14 проекту Порядку передбачено, що невиконання протягом 3 робочих днів вимоги до постачальника послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах якого розміщений вебсайт або його частина, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, про обмеження доступу на (з) території України до такого вебсайту або його частини є підставою, у тому числі з метою здійснення перевірки причетності вебсайту до діяльності, що створює загрозу національній безпеці, для направлення рішення Комісії про вимогу до особи, яка вебсайт організовує, проводить чи надає доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії, про обмеження доступу на (з)території України до вебсайту та копії рішення Комісії про вимогу до постачальника послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах якого розміщений вебсайт або його частина, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії про обмеження доступу на (з) території України до такого вебсайту або його частини, до відповідних органів, на які законами України покладено здійснення правоохоронних функцій.

Разом з цим вважаємо, що пункт 14 проекту Порядку потребує суттєвого доопрацювання з огляду на наступне.

Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України» національною безпекою визнається захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам. Згідно з преамбулою, то Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні. Тобто, організація та проведення азартних ігор не віднесена та не може стосуватись сфери національної безпеки України, оскільки є звичайною господарською діяльністю та не є суспільно важливим інтересом для захисту громадянина, суспільства та держави в цілому, створювати загрози національним інтересам країни.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» поліція, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події, здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень тощо.

Таким чином, вважаємо, що Комісія при направленні свого рішення до правоохоронних органів повинна вказувати на ознаки вчинення конкретного кримінального чи-то адміністративного правопорушення постачальником послуг хостингу (зберігання інформації). З огляду на наведене, факт невиконання постачальником послуг хостингу (зберігання інформації) протягом 3 робочих днів вимоги Комісії, без встановлення факту причин невиконання такої вимоги (адже, ймовірно, для цього може бути якась і вагома причина, наприклад, неотримання такої вимоги від Комісії тощо), як підстава для вжиття заходів правоохоронним органом, вважаємо таким, що може мати наслідком порушення прав постачальників послуг хостингу (зберігання інформації).

Варто відмітити й те, що КК України, зокрема, статтею 203-2, встановлена кримінальна відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Відповідно, адміністративна відповідальність за участь в організованих без дозволу азартних іграх на гроші, речі та інші цінності, встановлена у статті 181 КУпАП.

Таким чином, у пункті 14 проекту Порядку:

- безпідставно зроблено висновок стосовно того, що невиконання постачальником послуг хостингу (зберігання інформації) протягом 3 робочих днів вимоги Комісії, може створювати загрозу національній безпеці країни;

- не зазначено, що звернення Комісії до правоохоронного органу повинно містити чітко визначені дії постачальника послуг хостингу (зберігання інформації), які можуть підпадати під ознаки вчинення кримінального або адміністративного правопорушення та бути підставою для перевірки правоохоронним органом, тобто містити посилання на кваліфікацію таких дій згідно з законодавством;

- не зазначено, що звернення Комісії до правоохоронного органу повинно містити чіткий опис ознак правопорушення, які можуть бути підставою для перевірки. Невиконання вказаних вимог надасть змогу правоохоронним органам без правових підстав здійснювати перевірки постачальників послуг хостингу (зберігання інформації), в т.ч., в повному обсязі, а не лише за фактом невиконання вимоги Комісії, безпідставно проводити заходи досудового розслідування тощо.

Враховуючи вищенаведене, просимо переглянути п. 14 проекту Порядку та доопрацювати з урахуванням наданих у цьому листі пропозицій.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                        А. Пятніков