Лист № 171/1-4 від 06.12.2021 ВРУ щодо зауважень до проекту Закону реєстр. № 6185 від 18.10.2021

Вихідні реквізити
Вих. № 171/1-4 від 06.12.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики
Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань правоохоронної діяльності

ІОНУШАСУ С.К.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань правової політики

КОСТІНУ А.Є.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань антикорупційної політики

РАДІНІЙ А.О.

Вих. № 171/1-4

від 06.12.2021

 

Щодо зауважень до проекту Закону

(№ 6185 від 18.10.2021)

 

Інтернет Асоціація України, яка об’єднує понад 230 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з приводу наступного.

18 жовтня 2021 року у Верховній Раді України за № 6185 зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра (далі – проект Закону).

Як зазначається у Пояснювальній записці до проекту Закону, необхідність прийняття такого Закону зумовлена тим, що Верховною Радою України 16 грудня 2020 року було прийнято Закон України «Про електронні комунікації» № 1089-ІХ, яким, зокрема, оновлено термінологію у сфері електронних комунікацій, а також змінено види адміністративних правопорушень у сфері електронних комунікацій та радіочастотного спектра тощо. Крім того, проектом Закону пропонується суттєво змінити види адміністративних правопорушень, встановлених у Кодексі України про адміністративні правопорушення, з урахуванням Закону України «Про електронні комунікації» та внести ряд суттєвих змін до Кримінального кодексу України, щодо ефективності боротьби із ввезенням, реалізацією та використанням кінцевого (термінального) обладнання, забороненого для використання на території України.

Проте, всупереч задекларованій меті проекту Закону, запропоновано підвищити розміри штрафів за вчинені адміністративні правопорушення шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме, до:

- статті 188⁷ «Невиконання законних вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», збільшивши розміри штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (у чинній редакції цієї статті – від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, збільшення у 10-6,67 раз);

- статті 188³¹ «Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», збільшивши розміри штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у чинній редакції цієї статті – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, збільшення у 10-13,33 раз).

Таким чином, згадані положення у проекті Закону щодо змін до статей 188⁷ та 188³¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині збільшення розмірів штрафів не узгоджують з метою проекту Закону, та, взагалі, не надано обґрунтування підстав та доцільності внесення таких змін щодо кардинального підвищення штрафів.

Оскільки, на телекомунікаційному ринку на сьогодні надають послуги у населених пунктах значна кількість операторів, провайдерів телекомунікацій із сегменту малого і середнього бізнесу, доходи яких від надання послуг є не настільки високими, а витрати на надання послуг постійно зростають (наприклад, за доступ до інфраструктури об’єктів для розташування технічних засобів телекомунікацій для надання телекомунікаційних послуг), то, штраф у розмірі до 34 тис. грн для такої категорії суб’єктів господарювання може бути критично обтяжливим.

Додатково звертаємо увагу й на те, що у порівнянні з аналогічними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, за невиконання законних вимог посадових осіб інших державних органів передбачено значно менші розміри штрафів. До прикладу, наводимо такі вибіркові дані:

1) Стаття 163-3 «Невиконання законних вимог посадових осіб податкових органів» передбачає санкції:

попередження або накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

накладення штрафу у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2) Стаття 185-13 «Невиконання законних вимог посадових осіб Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України» передбачає санкції:

штраф від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

штраф від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3) Стаття 188-3 «Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами» передбачає накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4) Стаття 188-4 «Невиконання законних вимог центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці» передбачає накладення штрафу на працівників від шести до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5) Стаття 188-5 «Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів» передбачає накладення штрафу на громадян від дев'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6) Стаття 188-6 «Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальних органів або недопущення посадових осіб цих органів до здійснення заходів державного нагляду (контролю), підстави яких визначені законом» передбачає накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

7) Стаття 188-10 «Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів» передбачає накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

8) Стаття 188-13 «Невиконання законних вимог державного виконавця, приватного виконавця» передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і т.д.

При цьому відповідальність органів виконавчої влади, нагляду і контролю, та їх посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства, порушення прав та законних інтересів суб'єкта господарювання, носить значною мірою декларативний характер і має доводитись суб’єктом господарювання у суді.

З наведеного можна зробити наступні висновки:

  • законопроект не містить обґрунтування необхідності кардинального підвищення штрафів (в середньому у 10 разів);
  • законопроект передбачає єдиний розмір штрафів як для оператора загальнонаціонального масштабу, так і для сільського провайдера, що призводитиме до банкрутств останніх, сприятиме монополізації ринку електронних комунікацій і порушує принцип пропорційності, ризиків і доцільності державного нагляду і контролю;
  • законопроект передбачає значно вищі штрафи за порушення в сфері електронних комунікацій, ніж за невиконання законних вимог посадових осіб органів державної влади і нагляду в інших галузях, що порушує принцип рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання, незалежно від сфери діяльності;
  • непропорційність відповідальності за порушення, з одного боку, суб'єктів господарювання в сфері електронних комунікацій, а з іншого боку, органів виконавчої влади, нагляду і контролю, та їх посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення цими органами і посадовими особами прав та законних інтересів суб'єкта господарювання, порушує принцип відповідальності органів державної влади і нагляду та їх посадових осіб.

 

Враховуючи вищенаведене, при розгляді проекту Закону Вашим Комітетом, просимо врахувати надані у цьому листі зауваження та прийняти висновок, яким рекомендувати виключити із тексту проекту Закону зміни до статей 188⁷ та 188³¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині збільшення розмірів штрафів.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                   Олександр Савчук