Лист № 136/1-2 від 24.09.2021 щодо пропозицій до проєкту постанови КМУ «Деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами загального користування в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану»

Вихідні реквізити
Вих. № 136/1-2 від 24.09.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
ДРСУ, Державна регуляторна служба України

Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

ЩИГОЛЮ Ю.Ф.

 

Голові Державної регуляторної служби України

КУЧЕРУ О.В.

Вих. № 136/1-2

від 24.09.2021

 

Щодо проєкту постанови КМУ «Деякі питання оперативно-технічного

управління електронними комунікаційними мережами загального

користування в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним.

6 вересня 2021 року на вебсайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) https://cip.gov.ua/ у підрозділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» - «Регуляторна діяльність» розділу «Діяльність» оприлюднений для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами загального користування в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану» (далі – проєкт постанови).

Надаємо наступні зауваження та пропозиції до проєкту Порядку оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану (далі – проєкт Порядку), який є додатком до проєкту постанови.

1. У абз. 2 пункту 7 проєкту Порядку йдеться про те, що постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг повинні забезпечити взаємоз’єднання власних мереж та ЦУМ з НЦУ для забезпечення їхньої взаємодії та обміну інформацією управління. Разом з цим не вказано про джерела фінансування зазначеного. Виконання таких дій постачальником з невеликим фінансовим доходом від надання послуг, територією надання послуг, чи то незначною кількістю абонентів буде ускладнено. На наше переконання, держава повинна враховувати те, що наразі операторами телекомунікацій і так витрачаються значні кошти на технічне підтримання телекомунікаційних мереж, витрачаються значні кошти на поновлення телекомунікаційних мереж у разі їх умисного пошкодження злочинцями, чи то крадіжок. При цьому забезпечується невисокий, доступний для людей рівень плати за послуги доступу до Інтернету. Відтак, встановлення державою фінансових зобов’язань до постачальників, тобто, зобов’язань, які прямо не відносяться до забезпечення телекомунікаційних послуг своїм абонентам, матиме наслідком підвищення вартості цих послуг та, не виключно, припинення діяльності «малими» постачальниками, які надають телекомунікаційні послуги в невеликих населених пунктах.

Частиною другою статті 48 ГК України встановлено, що держава сприяє розвитку малого підприємництва, створює необхідні умови для цього.

Статтею 3 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» встановлено, що метою державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є, зокрема, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва з метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності тощо.

З огляду на наведене, абз.2 пункту 7 проєкту Порядку пропонуємо викласти у редакції:

«Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг повинні забезпечити технічне взаємоз’єднання власних мереж та ЦУМ з НЦУ для забезпечення їхньої взаємодії та обміну інформацією управління. Фінансування таких робіт здійснюється за рахунок державного бюджету

 

Крім цього, враховуючи наведені вище обґрунтування, пункт 9 проєкту Порядку пропонуємо викласти у редакції:

«9. Оператори електронних комунікацій повинні забезпечити технічне взаємоз’єднання власних мереж та ЦУМ з НЦУ для їхньої взаємодії та обміну інформацією управління. Фінансування таких робіт здійснюється за рахунок державного бюджету

 

2. Пунктом 15 статті 5 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що Кабінет Міністрів України затверджує порядок створення та діяльності системи оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами загального користування та національного центру управління електронними комунікаційними мережами для цілей оборони та безпеки держави в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.

Проте, у назві проєкту Правил не враховано слова «загального користування».

 

Про результати розгляду цього листа просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                 О. Савчук