Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №4 від 06.06.2019

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 04 від 06.06.2019 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

М.Коміссарук

С.Лева

В.Мазур

А.Пятніков

О.Савчук

А.Соломаха

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутній повний склад Правління.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження Плану роботи ІнАУ на 2019 звітний рік.

2. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ від 29.05.2019.

3. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».

4. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій від 22.05.2019.

5. Щодо звернення до лідерів політичних сил України в рамках парламентської виборчої кампанії.

6. Щодо підтримки регіональної конференції RIPE у Києві 24-25.09.2019.

7. Розгляд доопрацьованого проекту офіційної позиції ІнАУ стосовно електронних виборів.

8. Різне.

РІШЕННЯ

1. Затвердження Плану роботи ІнАУ на 2019 звітний рік.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Затвердити План роботи ІнАУ на 2019 звітний рік.

Голосували: одноголосно.

 

2. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ від 29.05.2019.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома рішення Ревізійної комісії ІнАУ від 25.03.2019 р. щодо обрання керівництва Ревізійної комісії і порядку виконання встановлених Статутом ІнАУ повноважень Ревізійної комісії.

2.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ за підсумками 1 кварталу 2019 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 26 З’їздом ІнАУ.

2.3. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 1 кварталу 2019 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

Голосували: одноголосно

 

3. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали: А.Пятнікова, В.Куковського

Ухвалили: 

3.1. Взяти до відома інформацію про виконання доручення Правління від 29.03.2019 щодо  переговорів з оновлення обладнання мережі UA-IX і інформацію про варіанти придбання обладнання для створення можливості надання Учасникам UA-IX доступу на порті 100GB.

3.2. Доручити в.о. директора ДП «УкрМОТ» укласти угоду з ТОВ "СІЕС-ЛАЙН" щодо придбання 3-х модулів 48061BDXB-100G4X згідно з запропонованою ціною з оплатою рахунку по факту поставки після тестування обладнання. Внести відповідні зміни до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2019 рік.

Голосували: одноголосно

 

4. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій від 22.05.2019.

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

4.1. Запропонувати О.Савчуку здійснити розрахунок вартості впровадження пілотного проекту з забезпечення захисту телекомунікаційних люків з використанням датчиків на технології LoRaWAN та інших технологіях ІоТ, незалежно від ПАТ «Укртелеком», та пропозиції щодо його реалізації з пріоритетним використанням обладнання членів ІнАУ.

4.2. В зверненні ІнАУ до лідерів політичних сил в рамках парламентської виборчої кампанії (див. п. 5 даного протоколу) передбачити наступні пропозиції щодо необхідних кроків із законодавчого захисту телекомунікаційних мереж:

  • необхідності впровадження державної програми повного переходу на оптоволоконні технології з обмеженням використання мідних кабелів у ККЕ з 2021 року;
  • необхідності прийняття змін до нормативно-правових актів, якими встановити заборону приймання кабельної продукції з вмістом міді та інших кольорових металів без документів, які б засвідчувати законність власності на цю продукцію, а також посилення відповідальності за порушення діяльності на вторинного ринку кольорових металів;
  • впровадження кримінальної відповідальності за умисне пошкодження ліній зв’язку.

4.3. Вважати доцільним популяризувати через ЗМІ виконання зазначених заходів.

4.4. З огляду на можливі ризики, пов’язані з публічним оголошенням даних про пошкодження телекомунікаційного обладнання, визнати недоцільним реєстрацію пошкоджень інфраструктури телекомунікацій і аварій в кабельній каналізації електрозв'язку в рамках реєстру пошкоджень інфраструктури телекомунікацій.

Голосували: одноголосно

 

5. Щодо звернення до лідерів політичних сил України в рамках парламентської виборчої кампанії.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

5.1. Направити лідерам найбільших політичних сил України, після їх реєстрації в рамках парламентської виборчої кампанії, звернення з пропозиціями щодо необхідних кроків в сфері статутної діяльності Інтернет Асоціації України, на основі Рекомендацій слухань Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку, проведених в рамках Конференції «Дні електронних комунікацій-2019», та з урахуванням п. 4.2. та 7.2 даного протоколу.

5.2. Доручити А.Соломасі сприяти донесенню інформації щодо звернення ІнАУ до зазначених адресатів.

Голосували: одноголосно.

 

6. Щодо підтримки регіональної конференції RIPE у Києві 24-25.09.2019.

Слухали: М.Тульєва.

Проект рішення:

6.1. Вважати доцільним придбання ДП «УкрМОТ» спонсорського пакету в рамках підтримки регіональної конференції RIPE у Києві 24-25.09.2019.

Голосували:

«за» 2: А.Соломаха, М.Тульєв

«проти» 1: М.Коміссарук

«утримались»: решта

Рішення не прийнято.

Ухвалили:

6.2. Доручити М.Тульєву підготувати доповідь щодо стану розвитку UA-IX на регіональній конференції RIPE у Києві 24-25.09.2019.

Голосували: одноголосно

 

7. Розгляд доопрацьованого проекту офіційної позиції ІнАУ стосовно електронних виборів.

Слухали: М.Тульєва.

Ухвалили:

7.1. Затвердити доопрацьований проект офіційної позиції ІнАУ стосовно електронних виборів.

7.2. Врахувати офіційну позицію ІнАУ стосовно електронних виборів при підготовці звернення до лідерів політичних сил України в рамках парламентської виборчої кампанії.

Голосували: одноголосно

 

8. Різне

8.1. Щодо звернення члена ІнАУ ТОВ "ОНЕТ" з проханням допомоги у ситуації з порушенням ЗУ "Про доступ.." з боку ПАТ «Запоріжобленерго».

Слухали: К.Жакуна.

Ухвалили:

Направити листи до Міненерговугілля, Голові правління ПАТ «Запоріжобленерго» та до Запорізького територіального управління АМКУ з закликом сприяти припиненню порушень ЗУ "Про доступ.." з боку ПАТ «Запоріжобленерго».

Голосували: одноголосно.

 

8.2. Щодо участі у Робочій групі при Незалежній асоціацій телерадіомовників з розробки законопроекту «Про аудіовізуальні послуги».

Ухвалили:

Доручити А.Соломасі донести до Робочої групи при Незалежній асоціацій телерадіомовників інформацію про напрацювання ІнАУ щодо законопроекту «Про аудіовізуальні послуги» впродовж 2012-2019 рр.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                                          О.Федієнко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                                В.Куковський