План роботи Комітету з питань захисту економічної конкуренції

Затверджено рішенням Правління ІнАУ від 26.07.2018 р.

 

План роботи Комітету з питань захисту економічної конкуренції на 2018 рік:

 

 № п/п

Зміст заходу

Дії, які потрібно виконати

Відповідальні, строки виконання

1.

Розроблення Правил професійної етики у конкуренції на ринках доступу до мережі Інтернет та послуг платного телебачення  (Кодекси правил професійної етики та поведінки).

1. Розроблення та узгодження Комітетом змісту проекту Правил.

2. Презентація Правил в рамках проведення конференції (чи іншого заходу), засобами електронного опитування членів ІнАУ та інших суб’єктів ринку телекомунікацій та платного ТБ.

3. Подання проекту Правил на затвердження Правлінням ІнАУ.

4. Направити проект Правил   до Торгово-промислової палати   України та на погодження до Антимонопольного комітету України.

5. Оприлюднення Правил та інформування учасників ринку телекомунікацій про прийняті Правила та про можливість приєднання.

 

С. Бойко,

Є. Мельниченко,

інші Члени Комітету (за згодою)

 

Строк виконання:

По п.1.1 – до 10.07, інші питання – до кінця 2018 року (по мірі етапності виконання)

2.

Проведення дослідження ринку платного телебачення та послуг доступу до мережі Інтернет

 

2.1. Визначити основні задачі та перелік питань для формування методики та методології дослідження.

2.2. Визначити перелік питань  дослідження (зокрема, рівень цін з метою встановлення та застосування рівня звичайний цін на послуги, інше).

2.3. Підготувати та подати на узгодження до Комітету пропозиції щодо: періодичності проведення досліджень (постійне, разові), процедури визначення суб’єкта, який здійснюватиме дослідження, проведення тендеру на придбання послуг з дослідження, орієнтовної вартості, фінансування та інші питання.

2.4. Після узгодження зазначених питань та прийняття рішення Комітетом – супроводжувати узгодження зазначених питань з Правлінням ІнАУ.

2.5. У разі прийняття позитивного рішення Правлінням ІнАУ – контролювати хід виконання замовлень по проведенню досліджень, тощо.

 

О. Арутюнян,

І. Хлюпін,

інші Члени Комітету (за згодою)

 

Строк виконання:

По п.2.1, 2.2, 2.3 – до 10.07, інші питання – до кінця 2018 року

3.

Поширення інформації серед громадськості, ЗМІ про діяльність Комітету, забезпечення висвітлення інформації про прийняття Правил, проведення та результати дослідження ринку платного телебачення та послуг доступу до мережі Інтернет, рівень звичайних цін на окремі телекомунікаційні послуги, тощо.

 

3.1. Розробити пропозиції щодо висвітлення діяльності Комітету та ІнАУ у зазначених напрямках та інформування з інших питань, направлених на пропагування на телекомунікаційному ринку України ідей добросовісної конкуренції, негативне сприйняття споживачами та недопущення іншими учасниками ринку дій, пов’язаних з піратством контенту, безкоштовністю отримання/надання послуг, здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без відповідної реєстрації в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, а, у випадках, передбачених законодавством, без ліцензій, інших дій, які, за звичайних умов ведення господарської діяльності можуть сприйматись як недобросовісна конкуренція на ринку телекомунікаційних послуг.

3.2. Висвітлення діяльності Комітету та ІнАУ у напрямку протидії недобросовісній конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг.

3.3. Опрацювати основні положення, методичні рекомендації та орієнтовний перелік питань, з якими Члени ІнАУ можуть звертатись до Комітету з метою захисту від недобросовісної конкуренції та проявів інших порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

 

І. Хлюпін

інші Члени Комітету (за згодою)

Строк виконання:

По п.3.1, 3.3 – до 10.07,

інші питання – до кінця 2018 року

4.

Внесення змін до статутних документів   ІнАУ та ДП «УкрМОТ» з метою допонедопущення недобросовісної конкуренції та законодавства про захист економічної конкуренції Членами ІнАУ та діловими партнерами (контрагентами).

4.1. Розроблення проекту змін до статуту ІнАУ та ДП «УкрМОТ» з метою доповненням положеннями, направленим на недопущення недобросовісної конкуренції.

4.2. Після узгодження зазначених питань та прийняття рішення Комітетом – супроводжувати узгодження зазначених питань з Правлінням ІнАУ та на Загальних Зборах (З’їзді) ІнАУ.

О. Арутюнян

 

Строк виконання:

до кінця 2018 року

5.

Сприяння захисту Членів ІнАУ від порушень законодавства про захист економічної конкуренції

Розгляд звернень, заяв Членів ІнАУ з питань недобросовісної конкуренції.

У ході засідань Комітету

Постійно

6.

Участь в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері телекомунікацій

Підготовка пропозицій, направлених на удосконалення нормативно-правової бази у сфері   телекомунікацій, забезпечення захисту економічної конкуренції, запобігання встановленню дискримінаційних цін, протидії недобросовісній конкуренції, заборони безоплатного надання послуги (крім випадків, визначених законом), запобігання встановлення демпінгових цін, запровадження часових обмежень в проведенні маркетингових акцій, тощо.

Ю. Котляров

(по мірі необхідності)