Двадцять шостий З'їзд ІнАУ

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Резолюція 26-го З’їзду ІнАУ

від 19 квітня 2019 р.

 

19 квітня 2019 року відбулись Загальні Збори (26-й З’їзд) Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

 

В роботі З’їзду взяли участь 113 уповноважених представників компаній, які є Дійсними членами Асоціації.

 

З’їзд відкрив Голова Правління ІнАУ Олександр Федієнко.

 

Були заслухані:

1. Інформація Головуючого З'їзду про заяви на вступ до ІнАУ.

2. Звіт Голови Правління ІнАУ про роботу Асоціації в 2018 р.

3. Доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2018 р.

4. Звіт Голови Ревізійної комісії ІнАУ за 2018 рік.

5. Звіт Виконавчого директора ІнАУ про виконання бюджету ІнАУ за 2018 р.

6. Доповідь Виконавчого директора ІнАУ про проект бюджету ІнАУ на 2019 р.

7. Звіт в.о. Директора ДП «УкрМОТ» по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2018 р. та звіт аудиторської фірми ТОВ «Київаудит» про результати аудиторської перевірки ДП "УкрМОТ" за 2018 р.

8. Доповідь Виконавчого директора ІнАУ щодо проекту змін до Положення про сплату членських внесків.

9. Виступи членів ІнАУ про напрямки діяльності ІнАУ на 2019 р.

10. Доповідь представника Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції щодо дослідження ринку високошвидкісного Інтернету у напрямку визначення еластичності цін на послугу та визначення середньоринкової ціни.

11. Доповідь Голови Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції з питання щодо проектів Кодексів (Правил) професійної етики у конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернету та телебачення. 

12. Виступи членів ІнАУ щодо проблемних питань доступу до об’єктів інфраструктури телекомунікацій.

 

 

Прийняті наступні рішення:

1. Прийняти до складу ІнАУ:

- у якості Дійсних членів ІнАУ: «АЛЬТАІР+», ТОВ; «СЕРВІСНЕТ», ТОВ; «ОРІОН СІТІ», ТОВ; «Т.Е.С.Т.», ТОВ; «Саннет», ТОВ; «ДІЄВО ЕДЖЕНСІ», ТОВ; «3НЕТ», ТОВ; «ГРАНАТ УКРАЇНА», ТОВ; «ПРАЙМ-НЕТ», ТОВ; «УЛЬТРАНЕТ ГРУП», ТОВ; «ОСОКОРКИ ОНЛАЙН», ТОВ; «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП», ТОВ; «ФАСТЛАН ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ; «ЕЛЕКТРОН-СЕРВІС», ТОВ; «УКРТЕЛЕ-СЕРВІС», ТОВ; «ЛІМАНЕТ», ТОВ; «РЕКЛАМНІ РАДІО СИСТЕМИ», ТОВ; «МАЛИНІВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ТОВ; «ІНТС», ТОВ; «Сі.Ті.Нет», ТОВ; «Телерадіокомпанія «Нові комунікації», ТОВ; «Синоптик.ЮА», ТОВ; «МЕДІАСАППОРТ», ТОВ; «Джубл СНГ», ТОВ; «Майтелеком», ТОВ.

- у якості Асоційованих членів ІнАУ: ТОВ «КІЧКАС НЕТВОРК»; ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА»; ТОВ «СКАЙЛАЙН ТЕЛЕКОМ», ФОП Котова А.В.

2.  Затвердити звіт про діяльність Асоціації у 2018 р. Роботу Правління ІнАУ за 2018 рік визнати задовільною.

3.  Затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2018 рік.

4.  Затвердити проект бюджету ІнАУ на 2019 рік.

5.  Затвердити звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2018 рік.

6. Затвердити зміни до Положення про порядок сплати вступних, членських внесків Членами ІнАУ (в частині розмірів щорічних внесків для Асоційованих членів зміни відтерміновуються до 01.01.2020 р.).

7. Обрати до складу Ревізійної комісії ІнАУ на 2019 рік:

 1. Нагорнюк Андрій Олександрович, ТОВ «В.О.К.С.»
 2. Малишко Інна В’ячеславівна, ТОВ «ІНТЕРНЕТ.ЮА»
 3. Прибора Юлія Василівна, ТОВ «АДАМАНТ-ТЕЛЕКОМ»

 

8. Правлінню ІнАУ у 2019 році звернути увагу на такі напрямки діяльності:

 • докласти всіх зусиль до захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ІКТ-ринку відповідно до європейських принципів регулювання та взаємодії, продовжити роботу щодо спрощення діяльності у сфері телекомунікацій
 • продовжити захист членів ІнАУ у питаннях протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, необґрунтованим преференціям окремим учасникам ринку
 • забезпечити протидію монополізму, порушенням умов економічної конкуренції та використанню демпінгових схем, сприяти впровадженню принципів професійної етики у конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернету та телебачення, пропагувати на телекомунікаційному ринку України ідеї добросовісної конкуренції
 • забезпечити врахування інтересів суб’єктів господарювання при опрацюванні базових законів України у сфері ІКТ задля встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій, які відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, для розвитку сфери електронних комунікацій в Україні
 • сприяти безумовному забезпеченню впровадження положень та методик відповідно до закону України проекту закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж і  врахування інтересів операторів/ провайдерів телекомунікацій в цьому процесі
 • сприяти виконанню вимог законодавства України з боку органів місцевого самоврядування в частині забезпечення підтримки розвитку телекомунікаційних мереж та доступу до об’єктів інфраструктури, які перебувають в комунальній власності
 • сприяти удосконаленню законодавства, що спрямоване на посилення відповідальності за пошкодження інфраструктури телекомунікаційних мереж, а також добиватися від відповідних державних органів адекватного реагування на випадки крадіжок і пошкоджень кабелів та обладнання
 • сприяти забезпеченню свободи слова і прав людини в Інтернеті при дотриманні необхідних умов щодо безпеки, вжити всіх можливих заходів щодо недопущення встановлення цензури в мережі Інтернет
 • протидіяти незаконним спробам зобов’язати операторів закуповувати обладнання та програмні засоби в інтересах держорганів за власний кошт
 • протидіяти монополізму і сприяти встановленню прозорих відносин на ринку платного ТБ
 • продовжити активну роботу у справі протидії кіберзлочинності, розвивати співпрацю у цій сфері з державними органами та недержавними організаціями на основі забезпечення виконання законодавства України та положень Конвенції про кіберзлочинність, сприяти імплементації Конвенції про кіберзлочинність та протидіяти намаганням прив’язати до імплементації Конвенції положення, які їй не відповідають
 • продовжити роботу щодо недопущення спотворення у національному законодавстві європейських норм захисту авторського та суміжних прав в мережі Інтернет з одночасним сприянням cтворенню умов для  розвитку легальних платформ розповсюдження об’єктів авторських та суміжних прав
 • забезпечити координацію членів ІнАУ та інших підприємств ІКТ-галузі задля забезпечення функціонування телекомунікаційних мереж в період зовнішньої гібридної агресії задля забезпечення безпеки держави та її громадян в інформаційній сфері
 • розвивати співпрацю з представниками галузі електронних комунікацій та інтернет-спільноти задля забезпечення подальшого розвитку інформаційного суспільства;
 • продовжити роботу щодо послаблення регуляторного впливу у сфері використання радіоелектронних засобів, сприяти прийняттю Закону України «Про радіочастотний ресурс України», який би врахував інтереси легальних учасників цього ринку;
 • сприяти розвитку ринку інтернет-реклами в Україні та захисту прав учасників цього ринку
 • сприяти прийняттю Закону України «Про аудіовізуальні послуги», яка б урахувала реальний стан розвитку новітніх медіа, впровадження цифрових технологій, узгодила вітчизняне законодавство з міжнародними договорами та забезпечила практичну реалізацію взятого державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності;
 • сприяти реальному впровадженню технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису (включно з технологією електронного документу, процедурою віддаленого укладання угод, тощо);
 • забезпечити взаємодію з відповідними органами влади, місцевого самоврядування, комунальними підприємствами з питань розвитку сфери Інтернету речей, сприяти вивченню міжнародного досвіду у сфері Інтернету речей, проведенню заходів, спрямованих на поширення в Україні міжнародного досвіду у цій сфері
 • сприяти розвитку адресного і доменного простору України з урахуванням позицій зацікавлених учасників вітчизняного інтернет-ринку;
 • реалізувати рішення щодо подальшого розвитку ДП «УкрМОТ».

 

 

9. Згідно рейтингового голосування, затвердити наступний склад Правління ІнАУ на 2019 рік:

1.    Глущенко Олександр Леонідович, ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ»

2.    Жакун Костянтин Валерійович, ТОВ «МІПС ГРУП»

3.    Коміссарук Михайло Борисович, ТОВ «УКРНЕТ»

4.    Лева Сергій Дмитрович, ТОВ «ЛАНЕТ ТЕЛЕКОМ»

5.    Мазур Віктор Олексійович, ТОВ «НВО «РОМСАТ»

6.    Пятніков Анатолій Вікторович, ТОВ «ІТ ТЕЛЕСЕТЬ»

7.    Савчук Олександр Михайлович, ТОВ «АТРАКОМ»

8.    Соломаха Андрій Миколайович, ТОВ «НАШНЕТ»

9.    Тульєв Максим Валерійович, ТОВ «НетАссіст»

10.  Федієнко Олександр Павлович, ТОВ «ІМК»

 

10. Щодо проведення заходу (мітингу) з вимогами виконання Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" доручити Правлінню визначити дату та час проведення заходу.

 

11. Взяти до відома результати дослідження еластичності ціни на послугу доступу до Інтернету та платного ТБ та дослідження середньоринкових цін на пакети послуг доступу до Інтернету на 2019 рік та направити листи до членів ІнАУ з пропозицією сплати добровільних внесків у розмірі 1 тис грн для проведення дослідження.

 

12. Схвалити Кодекс (Правила) професійної етики у конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернету та Кодекс (Правила) професійної етики у конкуренції у сфері надання послуг телебачення і доручити представникам ІнАУ взяти участь у роботі Установчого засідання Об’єднаного комітету з представників інших асоціацій та об’єднань.

 

Резолюція 26-го З’їзду ІнАУ прийнята

 

 

Головуючий                                                                                                                       О.Федієнко                                             

 

Голова Секретаріату                                                                                                          М.Крилов