Двадцять сьомий З'їзд ІнАУ

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ, 27-й З’ЇЗД

Резолюція 27-го З’їзду ІнАУ

від 06 серпня 2021 року

 

06 серпня 2021 року відбулись Загальні Збори (27-й З’їзд) Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

 

В роботі З’їзду взяли участь 125 делегатів від Дійсних членів ІнАУ, в тому числі 122 уповноважених представників компаній, які є Дійсними Членами ІнАУ, з правом участі у голосуванні, та 3 представника Дійсних Членів ІнАУ без права участі в голосуванні, а також 3 представника від Асоційованих Членів ІнАУ.

 

З’їзд відкрив Голова Правління ІнАУ Анатолій Пятніков.

 

Були заслухані:

1. Інформація Головуючого З’їзду про заяви на вступ до ІнАУ;

2. Звіт Голови Правління ІнАУ про роботу ІнАУ у 2019-2021 роках;

3. Доповідь голів комітетів ІнАУ про роботу комітетів у 2019-2021 роках;

4. Звіт Голови Ревізійної комісії ІнАУ за 2019-2020 рр.;

5. Звіт виконавчого директора ІнАУ про виконання бюджету ІнАУ за 2019-2020 рр.;

6. Доповідь виконавчого директора ІнАУ про проект бюджету ІнАУ на 2021 р.;

7. Звіт в.о. директора ДП «УКРМОТ» по виконанню бюджету ДП «УКРМОТ» за 2019-2020 рр. та звіт аудиторської фірми про результати аудиторської перевірки ДП «УКРМОТ»;

8. Виступи Членів ІнАУ про напрямки діяльності ІнАУ на 2021-2022 рр.;

9. Доповідь Голови Правління ІнАУ з питання доцільності внесення змін до Статуту ІнАУ, які дають можливість дистанційного проведення З`їзду ІнАУ.

 

Прийняті наступні рішення:

1. Прийняти до складу ІнАУ (всього 32 суб’єкти):

- в якості Дійсних Членів ІнАУ (29 суб’єктів):

VIBER MEDIA S.A.R.L., ТОВ «ЛАНЕТ КЛІК», ТОВ «ІНФОБАЙТ СЕРВІС», ТОВ «ЕН ДЖІ ГРУП», ПП «МГІД-УКРАЇНА», ТОВ «ОМЕГА ТВ», ТОВ «СОЮЗ ТЕЛЕКОМ», ТОВ «ВЕСТ НЕТВОРК», ПП «ЮАІНЕТ», ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ГРУП», ТОВ «УКРТАУЕР», ТОВ «МІНФІНМЕДІА», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ ТВ-9 БЕРЕГСАС», ТОВ «ПРОДИДЖИТАЛ ЕДЖЕНСІ», ТОВ «ДАТА-АЙІКС ЮЕЙ», ТОВ ЮТЕКС УКРАЇНА», ТОВ «ЕДВАНС-М», ТОВ «НАВІГАТОР-ОНЛАЙН», ТОВ «МЕДІА ПАРТНЕРСТВО БАІНГ», ТОВ «ТВІН-ІНЕТ», ТОВ «МАС-НЕТ ІСП», ТОВ «НБІ ІНТЕРНЕТ» (з 01 січня 2022 року), ТОВ «НЕТ-СІТІ», ПП «НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», ТОВ «СТРІЧКА НОВИН», ТОВ «ВІШ КОНЕКТ», ТОВ «ТЕЛЕСЕТЬ», ПП «ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ «РЕМЕДІА», ТОВ «СІНТЕГРА ТЕЛЕКОМ».

 

- в Асоційовані Члени ІнАУ (3 суб’єкти):

ТОВ «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ», ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТОДОР», ТОВ «ПЛАТФОРМА ТВ».

 

2. Затвердити Звіт про діяльність ІнАУ та роботу Правління ІнАУ у 2019 та 2020 роках визнати задовільною.

 

3. Затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2019 та 2020 роки.

 

4. Затвердити проект бюджету ІнАУ на 2021 рік.

 

5. Затвердити звіт про виконання бюджету ДП «УКРМОТ» за 2019 та 2020 роки.

 

6. Обрати до складу Ревізійної комісії ІнАУ:

Малишко Інна В’ячеславівна, ТОВ «ІНТЕРНЕТ.ЮА»;

Ющенко Євгеній Іванович, ТОВ «БІЛІНК»;

Кухареву Наталію Леонідівну, ТОВ «ДІЄВО ЕДЖЕНСІ».

 

7. Правлінню ІнАУ звернути увагу на такі напрямки роботи у наступний період:

●         продовжити активну роботу у напрямку захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ІКТ-ринку відповідно до європейських принципів регулювання та взаємодії, продовжити роботу щодо спрощення діяльності у сфері електронних комунікацій та недопущення створення з боку державних органів несприятливих умов для господарської діяльності суб'єктам малого і мікропідприємництва у сфері електронних комунікацій;

●         продовжити захист членів ІнАУ у питаннях протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, надання необґрунтованих преференцій окремим учасникам ринку;

●         у взаємодії з Антимонопольним комітетом України забезпечувати протидію монополізму, запобігати порушенням економічної конкуренції та використанню демпінгових цін, сприяти впровадженню принципів професійної етики у конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернету та телебачення, пропагувати на телекомунікаційному ринку України ідеї добросовісної конкуренції;

●         сприяти внесенню змін до Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж», відповідних  нормативно-правових актів для створення  сприятливих умов для розгортання телекомунікаційних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг з  урахуванням інтересів операторів та провайдерів телекомунікацій;

●         сприяти виконанню вимог законодавства України з боку органів місцевого самоврядування в частині забезпечення підтримки розвитку телекомунікаційних мереж та доступу до об’єктів інфраструктури, які перебувають в комунальній власності, максимальне вжиття  заходів із захисту інтересів учасників Асоціації у разі порушення їх прав чи законних інтересів власниками інфраструктури об'єктів доступу;

●         добиватися від відповідних державних органів адекватного та своєчасного реагування на випадки крадіжок і пошкоджень кабелів та телекомунікаційного обладнання;

●         сприяти забезпеченню свободи слова і прав людини в Інтернеті при дотриманні необхідних умов щодо безпеки, вживати всіх можливих заходів щодо недопущення встановлення цензури в мережі Інтернет;

●         протидіяти незаконним законодавчим спробам зобов’язати операторів телекомунікацій закуповувати обладнання та програмні засоби в інтересах держорганів за власні кошти, виконувати в інтересах правоохоронних органів інші не властиві дії та функції у сфері електронних комунікацій;

●         протидіяти монополізму, сприяти встановленню прозорих відносин на ринку платного ТБ;

●         продовжити роботу у напрямку захисту учасників Асоціації у сфері кабельної ретрансляції об'єктів авторського права і суміжних прав;

●         продовжити активну роботу у справі протидії кіберзлочинності, розвивати співпрацю у цій сфері з державними органами та недержавними організаціями на основі забезпечення виконання законодавства України та положень Конвенції про кіберзлочинність, сприяти імплементації цієї Конвенції у національне законодавство, здійснення інших видів участі у цьому напрямку для захисту учасників Асоціації;

●         забезпечити координацію членів ІнАУ та інших підприємств ІКТ-галузі задля забезпечення функціонування телекомунікаційних мереж в період зовнішньої гібридної агресії задля забезпечення безпеки держави та її громадян в інформаційній сфері;

●         розвивати співпрацю з представниками галузі електронних комунікацій та інтернет-спільноти задля забезпечення подальшого розвитку інформаційного суспільства;

●         з метою відстоювання інтересів учасників Асоціації брати участь у робочих групах, нарадах щодо опрацювання нормативно-правових актів на виконання Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

●         продовжити роботу в напрямку розроблення відповідних роз'яснень Верховним Судом з питань обмеження доступу до ресурсів в мережі Інтернет, набуття єдиної та вірної практики застосування судами законодавства у сфері електронних комунікацій;

●         сприяти розвитку ринку Інтернет-реклами в Україні та захисту прав учасників цього ринку;

●         сприяти прийняттю Закону «Про медіа», який би врахував реальний стан розвитку новітніх медіа, впровадження цифрових технологій, узгоджував національне законодавство з міжнародними договорами та забезпечив практичну реалізацію взятого державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності;

●         забезпечити взаємодію з відповідними органами влади, місцевого самоврядування, комунальними підприємствами з питань розвитку сфери Інтернету речей, сприяти вивченню міжнародного досвіду у сфері Інтернету речей, проведенню заходів, спрямованих на поширення в Україні міжнародного досвіду у цій сфері;

●         сприяти розвитку адресного і доменного простору України з урахуванням позицій зацікавлених учасників вітчизняного інтернет-ринку;

●         виконання інших завдань та функцій в межах статуту, направлених на захист законних інтересів, прав учасників Асоціації;

●         реалізувати рішення щодо подальшого розвитку ДП «УКРМОТ».

 

8. Згідно рейтингового голосування, затверджено наступний склад Правління ІнАУ:

 1. Савчук Олександр Михайлович;
 2. Жакун Костянтин Валерійович;
 3. Коміссарук Михайло Борисович;
 4. Большакова Яніна-Крістіна Олегівна;
 5. Мазур Віктор Олексійович;
 6. Соломаха Андрій Миколайович;
 7. Козак Микола Віталійович;
 8. Нагорнюк Андрій Олександрович;
 9. Арутюнян Олександр В’ячеславович;
 10. Кушнарьов Сергій Миколайович;
 11. Лева Сергій Дмитрович;
 12. Тульєв Максим Валерійович.

 

Резолюція 27-го З’їзду ІнАУ прийнята.

 

Головуючий                                    ___________________________                   А. Пятніков

 

Голова Секретаріату                     ___________________________                    Є. Ющенко