Шістнадцятий з'їзд ІнАУ

Інтернет Асоціація України (ІнАУ)


Резолюція XVI З’їзду ІнАУ

від 27 лютого 2013 р.

 
27.02.2013 року відбулись XVI Загальні Збори (З’їзд) Інтернет Асоціації України (ІнАУ).
В роботі З’їзду взяли участь  делегати, в тому числі 70 уповноважених представників компаній, які є Дійсними членами Асоціації, та 1 - від Асоційованих членів Асоціації.
 
З’їзд відкрив Голова Правління ІнАУ Сергій Бойко.
 
Були заслухані:
1. Звітна доповідь Голови Правління ІнАУ С.Бойко про роботу Асоціації в 2012 році..
2. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини та свободи слова Елліни Шнурко-Табакової про роботу комітету в 2012 р.
3. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті І.Пєтухова про роботу комітету в 2012 р.
4. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами М.Коміссарука про роботу комітету в 2012 р.
5. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій О.Федієнка про роботу комітету в 2012 р.
6. Доповідь голови Комітету з питань електронної комерції О.Ольшанського про роботу комітету у 2012 р.
7. Доповідь заступника голови Технічного комітету ІнАУ  Л.Тарсіса про роботу комітету в 2012 р.
8. Доповідь голови Юридичного комітету ІнАУ О.Мамуні про роботу комітету в 2012 р.
9. Звіт Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського про виконання бюджету ІнАУ за 2012 р.
10. Звіт Директора ДП «УкрМОТ» О.Кульчицького про виконання цілей ДП «УкрМОТ» на 2012 рік та Детальні плани по впровадженню.
11. Доповідь Директора ДП «УкрМОТ» О.Кульчицького про Проект Стратегії розвитку ДП "УкрМОТ".
12. Доповідь Голови Бюджетного комітету Т.Попової про проект бюджету ІнАУ на 2013 р.
13. Доповідь Голови Правління ІнАУ С.Бойко про внесення змін та доповнень в установчі документи ІнАУ.
14. Доповідь Заступника Голови Правління ІнАУ Т.Попової про основні напрямки діяльності ІнАУ на 2013 р.
15. Виступи членів ІнАУ про напрямки діяльності ІнАУ на 2013 р.
 
 
Прийняті наступні рішення:
1.  Роботу Правління ІнАУ за 2012 рік визнати задовільною.
2.  Прийняти звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2012 рік.
3.  Доручити Директору ДП «УкрМОТ» в трьохмісячний термін представити Правлінню ІнАУ Стратегію розвитку ДП «УкрМОТ».
4.  Прийняти проект бюджету ІнАУ на 2013 рік.
5.  Правлінню ІнАУ у 2013 році звернути увагу на такі напрямки діяльності:
-    докласти всіх зусиль до захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ринку телекомунікацій в справі протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, недопущенню порушень умов економічної конкуренції, щодо запобіганню необґрунтованим преференціям учасникам ринку при формуванні фонду універсальних послуг, тощо;
-    продовжити роботу над вдосконаленням чинного законодавства у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у напрямку приведення його до європейських зразків, забезпечення розвитку інформаційного суспільства;
-    продовжити роботу щодо встановлення рівноправних та прозорих умов для всіх учасників ринку, недопущенню монополізму;
-    сприяти впорядкуванню на державному рівні питань доступу до «останньої милі» на об’єктах комунальної власності;
-    продовжити роботу щодо недопущення прийняття у другому читанні Законопроекту № 0902 «Щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав», який вводить монополію уповноважених державою ОКУ, істотним чином обмежує права і законні інтереси суб'єктів авторського права;
-    сприяти розробці Державної програми  розвитку широкосмугового доступу в Інтернет;
-    продовжити роботу щодо послаблення регуляторного впливу у сфері використання радіоелектронних засобів;
-    сприяти прийняттю Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у новій редакції, яка б урахувала реальний стан розвитку новітніх медіа, впровадження цифрових технологій, узгодила вітчизняне законодавство з міжнародними договорами та забезпечила практичну реалізацію взятого державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності;
-    продовжити роботу щодо відвернення небезпеки монополізму в сегменті впровадження в Україні механізмів функціонування електронної економіки;
 
-    сприяти реальному впровадженню технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису (включно з технологією електронного документу, процедурою віддаленого укладання угод, тощо);
 
-    активізувати роботу щодо законодавчого врегулювання питання про вилучення речових доказів при розслідування комп’ютерних злочинів виключно в електронному вигляді, недопущення незаконних вилучень обладнання та порушень прав третіх осіб;
 
-    продовжити активну роботу у справі протидії кіберзлочинності, забезпечення безпечнішого Інтернету, розвивати співпрацю у цій сфері з державними органами та недержавними організаціями на основі забезпечення виконання законодавства України;
 
-    сприяти вдосконаленню системи захисту персональних даних шляхом надання інформаційних послуг та формування набору типових рішень, налагодження прямих та зворотних зв’язків органів влади з громадськістю;
-    сприяти розвитку адресного простору України на базі чітко і заздалегідь визначеної процедури прийняття рішень, з урахуванням позицій всіх учасників вітчизняного інтернет-ринку;
 
-    докласти зусиль щодо створення та впровадження стратегії розвитку ДП «УкрМОТ»;
-    сприяти прозорій і відкритій роботі ІнАУ;
-    розвивати ринок інтернет-реклами у взаємодії з галузевими асоціаціями; включити дане питання окремим розділом в план роботи ІнАУ;
-    проводити активну діяльність у напрямку підвищення безпеки дітей в Інтернет-просторі;
-    активізувати роботу з популяризації і розвитку проекту «Скарга», який сприяє викоріненню в українському Інтернеті матеріалів, які містять елементи насилля;
-    забезпечувати подальшу популяризацію ідеї саморегулювання електронних медіа та розвиток Інформаційної ініціативи.
 
7. Згідно рейтингового голосування, затвердити наступний склад Правління ІнАУ на 2013 рік:
 
1. Гранкін Владислав Юрійович
2. Коміссарук Михайло Борисович
3. Кульчицький Олександр Володимирович
4. Мазур Віктор Олексійович
5. Нагорнюк Андрій Олександрович
6. Одинець Сергій Петрович
7. Пєтухов Іван Михайлович
8. Попова Тетяна Володимирівна
9. Федієнко Олександр Павлович
10. Шнурко-Табакова Елліна Володимирівна
 
Резолюція XVI З’їзду ІнАУ прийнята одноголосно.
 
Головуючий                                                                         С.Бойко
 
Голова Секретаріату                                                            Е.Шнурко-Табакова