Звіт про діяльність Інтернет Асоціації України у 2008 році

Звітний період: 15 лютого 2008 р. – 13 лютого 2009 р.

Керівні засади: Статут ІнАУ, рішення IX З’їзду ІнАУ, План робіт на 2008 р.

 

Основні засади діяльності

Діяльність ІнАУ у 2008 році була спрямована на розвиток ІКТ-ринку України та запобіганню розвитку на ньому кризових явищ, створенню прозорих і рівних роботи на ньому для всіх учасників, захисту прав та інтересів своїх членів, вдосконаленню галузевого законодавства, ефективну та співпрацю з державними установами, представниками об’єднань галузі ІКТ та бізнесу.   

Виконуючи рішення IX з’їзду ІнАУ та відповідаючи на виникаючі економічні та політичні виклики, Правління ІнАУ у звітний період сконцентрувалося на таких головних напрямках діяльності:

- захист інтересів членів ІнАУ

- розвиток дочірніх підприємств та структур ІнАУ

- законодавча робота та правове забезпечення сфери ІКТ у період економічної кризи

консолідація зусиль в питаннях захисту прав та свобод громадян

- розширення чисельності ІнАУ та її діяльності на інші сфери ІКТ

- підвищення авторитетності й респектабельності ІнАУ ті її членів (PR)

- діяльність щодо вирішення проблеми адміністрування домену .UA

- співробітництво з органами законодавчої та виконавчої влади.

 

У виконання цих планів Правління ІнАУ провело 13 очних засідань  та  прийняло ряд рішень шляхом опитування. Зусиллями ІнАУ було організовано і проведено щорічну конференцію ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком» у м. Судак, організовано 9 круглих столів (3 - в Українському домі), 4 – у м. Судак, проведено дві прес-конференції в агентстві УНІАН та брифінг для медіа, організовано цілий ряд інтерв’ю членів ІнАУ для телеканалів та інших ЗМІ. Також взято участь у кількох десятках конференцій, круглих столів, семінарів та нарад, взято участь у парламентських слуханнях та засіданнях робочих груп при різних органах державної влади. Підготовлено та направлено в різні організації кілька сотень листів з пропозиціями. Проведено значну кількість офіційних зустрічей з представниками Державної адміністрації зв’язку, Державного комітету інформатизації, НКРЗ, Міністерства транспорту та зв‘язку, Антимонопольного комітету, МВС, Національної комісії з питань захисту суспільної моралі, інших органів державної влади, а також з представниками Американської торгівельно-промислової палати, бізнес асоціацій та громадських організацій.

 

Захист інтересів членів ІнАУ

Захист інтересів членів ІнАУ – одне з найголовніших завдань асоціації. З цією метою ІнАУ постійно проводить загальний аналіз стану ринку ІКТ, відстежує дії регуляторних органів, пов'язані з діяльністю у галузі телекомунікацій та користуванням радіочастотного ресурсу, проводить моніторинг правової бази, протидіє порушенню прав та інтересів суб’єктів ринку – членів ІнАУ . Саме ІнАУ стала ініціатором цілої низки звернень і відкритих листів до представників різних гілок влади України.  У своїх зверненнях ІнАУ публічно висловлювала свою позицію та стурбованість щодо негативних ситуацій на ринку ІКТ, які, у свою чергу, були викликані цілою низкою непослідовних дій органів законодавчої та виконавчої влади та протиріччями нормативно-правових актів.

Загальна інформаційна та правова підтримка членів ІнАУ

Упродовж звітного періоду велась активна інформаційна і правова підтримка членів ІнАУ адміністрацією асоціації. Своєчасно проводилось інформування в розсилках щодо проектів або  нових нормативно-правових актів з аналізом наслідків їх впровадження.

Всім компаніям, які звертались в ІнАУ, надавались фахові консультації з питань діяльності провайдерів та операторів телекомунікацій. Також в рамках інформаційної і правової підтримки членів ІнАУ було направлено ряд листів-запитів в органи виконавчої влади, на які отримані офіційні відповіді. З повною перепискою можна ознайомитись на офіційному сайті ІнАУ в розділі «Листування». 

 

Робота щодо попередження зловживань при доступі до кабельної каналізації

Упродовж звітного періоду ІнАУ продовжила роботу щодо захисту інтересів членів асоціації у питаннях доступу до кабельної каналізації ВАТ «Укртелеком» та встановлення прозорих і чесних механізмів взаємодії у цій сфері з органами місцевої влади. В ході цієї діяльності було зроблено:

- вироблені та надіслані у відповідні органи державної влади пропозиції  до нормативного документу, який регулює питання доступу до кабельної каналізації монопольного оператора («Пропозиції ІнАУ до проекту «Порядку використання кабельної каналізації електрозв’язку» від 09.09.2008);

організована прес-конференція в інформагентстві УНІАН за темою «Монопольне становище «Укртелекому» – загроза цивілізованому розвитку бізнесу у сфері телекомунікацій в Україні» (17.04.2008) за участю членів Правління та членів ІнАУ;

- представники Правління та адміністрації ІнАУ брали постійну участь у створенні та засіданняхробочих груп при НКРЗ, а також у засіданнях НКРЗ, на яких розглядалися питання регулювання ресурсу кабельної каналізації (серед інших листів та звернень – лист «Про кандидатуру до складу робочої групи по розробці нормативного документу, який буде регулювати питання доступу до кабельної каналізації монопольного оператора» від 09.04.2008);

- були розроблені та надіслані в різні органи державної влади ряд листів («Щодо надання роз’яснення стосовно розірвання договорів в односторонньому порядку» від 21.02.2008, «Щодо дій ВАТ Укртелеком, яке використовує доступ до телефонної каналізації як інструмент недобросовісної конкурентної боротьби на ринку фіксованого зв'язку і широкосмугового доступу» від 27.02.2008, «Про надання додаткових роз’яснень щодо тлумачення визначення «новозбудованої (розширеної) мережі місцевого телефонного зв'язку» від 24.03.2008, «Щодо розгляду проекту «Порядку використання кабельної каналізації електрозв’язку» від 11.12.2008, «Щодо врахування пропозицій Інтернет Асоціації України до проекту «Порядку використання кабельної каналізації електрозв’язку» від 08.01.2009);

- у відповідь на намагання органів місцевої влади встановити необґрунтовані тарифи на доступ до комунальних засобів кабельної каналізації ІнАУ виробила позицію та направила її у вигляді звернення до ряду органів державної влади («Щодо проекту рішення Київської міської ради «Про Методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування, прокладання телекомунікаційних мереж з використанням підземних та наземних технічних засобів...» від 06.02.2009).

Результатом цієї роботи стали, зокрема, розробка НКРЗ «Порядку використання кабельної каналізації електрозв’язку» та врахування в цьому документі ряду суттєвих пропозицій ІнАУ.

 

Захист інтересів членів ІнАУ щодо сплати комунальних та орендних платежів

 Підсилення активності органів місцевої влади, зокрема Київської місцевої державної адміністрації та Київради, в питаннях необґрунтованого підвищення комунальних та орендних платежів спонукало ІнАУ до заходів по захисту членів ІнАУ у цій сфері. Зокрема, Правлінням ІнАУ було розглянуто питання необхідності обґрунтування при розрахунках комунальних тарифів, за результатами цього обговорення сформовано та надіслано листа до КМДА «Стосовно надання коментаря щодо економічних обґрунтувань та розрахунків підвищення тарифів на комунальні послуги» (06.10.2008) .

Разом з тим, на засіданнях Правління розглядалося питання про орендну плату державного майна, за результатами якого сформований та надісланий до Фонду держмайна України запит про надання методики розрахунку вартості оренди державного нерухомого майна.

 

Участь у роботі, пов’язаній з приватизацією «Укртелекому»

Укртелеком є основою функціонування всього ринку інформаційно-телекомунікаційних технологій України, і приватизація підприємства напряму позначиться на всій галузі зв’язку і зачепить інтереси всіх без винятку учасників ринку. Тому ІнАУ традиційно приділяє велику увагу питанню приватизації цього оператора. Зокрема, в березні 2008 ІнАУ провела круглий стіл за участю  представників Мінтрансзв’язку, НКРЗ, АМКУ, ФДМУ та керівників компаній-членів ІнАУ. На круглому столі обговорені заходи щодо внесення змін до умов приватизації Укртелекому.

З цього ж питання направлено листа до органів державної влади «Щодо необхідних кроків по вирішенню гострих питань газузі зв’язку та уникненню негативних наслідків від неправильної приватизації ВАТ «Укртелеком» від 24.03.2008. У листі зазначається, що слід внести зміни до Закону України «Про телекомунікації», що мають забезпечити, зокрема, визначення ринків телекомунікаційних послуг доступу, право регулятора визначати домінуючих операторів та операторів зі значною ринковою вагою, потрібно розширити повноваження НКРЗ в частині регулювання відносин суб’єктів ринку, визначити засоби регулювання суб’єктів ринку зі значною ринковою вагою, а також чітко окреслити повноваження регулятора щодо врегулювання спорів між операторами-провайдерами. ІнАУ вважає за потрібне визначити право регулятора встановлювати ставки доступу до мереж операторів зі значною ринковою вагою, виходячи з реальних підтверджених витрат на ці послуги. Також потрібний новий порядок взаєморозрахунків операторів за доступ до мереж домінуючих операторів, який не бере до уваги технологію надання послуги. 

 

Підготовка Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг,

Правління асоціації доклало зусиль до внесення необхідних правок до проекту «Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», який нещодавно був затверджений НКРЗ України. Спільно з Асоціацією «Телас» ІнАУ було підготовлено цілу низку пропозицій та зауважень до проекту «Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг». Був направлений лист в органи державної влади «Щодо проекту «Основні вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг» від 11.11.2008, члени Правління та адміністрації ІнАУ прийняли участь у засіданнях відповідних робочих груп та засіданнях НКРЗ.

 

Розвиток дочірніх підприємств та структур ІнАУ

Розвиток ДП «UA-IX»

Дочірнє підприємство асоціації - Українська Мережа обміну Інтернет-трафіком UA-IX - сьогодні об'єднує 91 учасника і обробляє близько 33 Гбіт/с сумарного трафіку, причому цей показник за три роки зріс більш ніж у 30 разів.

Завдяки установці в січні цього року нового 24-х портового комутатора з пропускною здатністю кожного порту 10 Гбіт/с потенційна ємність Мережі UA-IX виросла в півтора рази - до 780 Гбіт/с. Необхідність введення в експлуатацію такого обладнання зумовлена постійно зростаючою кількістю Учасників Мережі, що потребують високошвидкісних включень. Відмінною особливістю комутаторів Extreme Networks Summit X650 є те, що можливості Мережі в подальшому можуть бути розширені до 176 портів із загальною пропускною спроможністю 2296 Гбіт/с. Крім того, в перспективі комутатор X650 дозволить підключати Учасників на швидкості 40 або 100 Гбіт/с. Це вкрай важливо з огляду на щорічне збільшення трафіку Мережі вдвічі. Важливим моментом в умовах сьогоднішньої економічної ситуації є також те, що оптичні модулі форм-фактора SFP+, які використовуються для підключення, дозволяють значно скоротити витрати Учасників Мережі при підключенні на швидкості 10 Гбіт/с.

В туристсько-оздоровчому комплексі «Судак», м. Судак, Крим пройшла ІХ конференція ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком». У роботі конференції взяли участь близько ста представників компаній-учасниць інформаційно-комунікаційного ринку України, а також органів державної влади. Учасники конференції ознайомилися з аналізом основних тенденцій розвитку телекомунікаційного ринку та нових технологій, перспективами українського сегменту мережі Інтернет, змінами у законодавстві, що регулюють сферу ІКТ.

На круглих столах, що проходили у рамках конференції, порушено такі теми: «Актуальні питання законодавства у сфері телекомунікацій»; «Інтеграція медіа-сервісів у сучасних мережах передачі контенту»; «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку»; «Нові технології та можливості для ІКТ-бізнесу».

Підтримка, розвиток і розширення складу існуючих комітетів ІнАУ

Юридичний комітет   

Керівник Комітету – Ганна Дубко (компанія «Українські новітні технології»). Комітет провів велику роботу з аналізу нормативних актів, які знаходяться в сфері інтересів ІнАУ, розширив свій склад (12 членів, 3 експерти), активно працював у розсилці. Провів два засідання. Більш докладно робота Комітету висвітлена в звіті Юридичного комітету ІнАУ за 2008 рік.

Технічний комітет

Керівник комітету – Олександр Троцай (компанія «Адамант»). Комітет провів два робочих засідання. Розглядались питання збільшення пропускної здатності включення Учасників мережі UA-IX, попередження аварій, розроблялись вимоги до нових технічних майданчиків UA-IX та обговорювалась необхідність у закупках нового обладнання.

Комітет з питань електронно-комунікаційних сервісів

Керівник комітету – Вадим  Гарбуз (компанія Воля-Кабель). Комітет створений на базі Комітету з питань Інтернет-телефонії та Комітету з питань Радіотехнологій для забезпечення сприятливих умов для впровадження і використання членами ІнАУ нових мультимедійних послуг, зокрема, на базі технологій NGN.

Бюджетний комітет

Провів за звітний період два робочі засідання, на яких обговорювалися звіти щодо виконання бюджетів ІнАУ і Мережі обміну трафіком, а також були розроблені проекти бюджетів на 2009 рік.

 

Законодавча робота та правове забезпечення сфери ІКТ

у період економічної кризи

Особливість поточного моменту полягає в тому, що багато з ключових проблем, що існували на момент створення ІнАУ, досягли своєї критичної маси і вимагають вирішення. Перш за все, це питання адміністрування домену .UA та розробка нових редакцій законів «Про телекомунікації» та «Про перехоплення телекомунікацій». Разом з тим, в умовах економічної кризи будь-які правові зрушення повинні відбуватися з максимальною зваженістю.

30 жовтня 2008 року ІнАУ організувала та провела Круглий стіл «Нові законодавчі ініціативи в сфері телекомунікацій», в ході якого розглядалися законодавче забезпечення ефективного регулювання конкурентного телекомунікаційного середовища України, нові аспекти регулювання, передбачені в законопроекті «Про телекомунікації», сучасні напрямки розвитку доменних зон, сучасна європейська практика регулювання.

ІнАУ взяла активну участь у розробці та просуванні нового законопроекту № 3460 «Про телекомунікації», презентація якого відбулася 19.12.2008 р. Головною ідеєю документа в частині управління доменної зоною .UA стало визначення всіх суб'єктів цього процесу з чітким розподілом рольових функцій між ними.

ІнАУ послідовно бореться з монополізму на ринку доступу до телефонної каналізації і захищає права провайдерів на прозору і чесну конкуренцію в цій галузі.

Серед листів, опрацьованих та відправлених Правлінням та адміністрацією ІнАУ до органів державної влади, такі:

- «Щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» № 2149 від 30.09.08;

- «Стосовно Рішення НКРЗ від 10 червня 2008 року «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги» від 11.09.2008;

- «Щодо проведених розширених слухань «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав» від 09.09.2008;

- «Про надання для ознайомлення тексту законопроекту «Про перехоплення телекомунікацій» від 04.09.2008;

- «Щодо Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав» від 28.08.2008;

- «Щодо зауважень та пропозицій до Проекту Постанови Кабінету Міністрів України» від 28.08.2008;

- «Щодо зміни адміністратора доменної зони gov.ua» від 31.07.2008;

- «Щодо проектів Закону про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» № 2149 від 03.03.08 та № 2149-1 від 28.03.08 (04.07.2008);

- «Щодо удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість» від 09.04.2008;

- «Щодо відновлення ефективної роботи Національної комісії з питань регулювання зв’язку» від 25.03.2008.

У лютому цього року увага Правління прикута до пом’якшення для учасників ринку телекомунікацій наслідків вірогідного прийняття найближчим часом Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення доступу до універсальних телекомунікаційних послуг», а також до проекту Закону України «Про місцеві податки і збори» від 23.12.2008 р. №3532, що передбачає значне підвищення зборів за інтернет-рекламу. З цих приводів також направлені листи до відповідних органів державної влади.

 

Консолідація зусиль в питаннях захисту прав та свобод громадян

У 2008 році знову активізувалися спроби взяти Інтернет під контроль держави, але при цьому застосовуються нові приховані механізми, яким складніше протистояти.

Разом з тим зріс рівень загроз для учасників вітчизняного Інтернет-ринку з боку тих користувачів, які порушують вимоги інформаційного законодавства. Перш за все мова йде про порушення, пов’язані з насиллям: дитячою порнографією, проявами расової і національної нетерпимості та тероризмом.

Константуючи необхідність першочергового викорінення в українському сегменті Інтернет контенту, пов’язаного з насиллям, і, разом з тим, визнаючи неприпустимість перетворення українського сегменту Інтернету в зону тотального контролю, Правління ІнАУ у 2008 році виступило організатором і учасником ряду заходів з питань безпечного Інтернету.

ІнАУ є одним з учасників коаліції за безпеку дітей в Інтернеті. 22 квітня 2008 р. представники ІнАУ взяли участь у круглому столі «Безпека дітей в Інтернеті», що проходив у приміщенні Верховної Ради України. У його роботі взяли участь представники органів державної влади, соціально-відповідального бізнесу, неурядові організації та громадські діячі. Модератором круглого столу виступила голова Правління Інтернет Асоціації України Тетяна Попова. Крім того, представники ІнАУ брали участь у засіданнях коаліції, а також підтримували ряд її заходів, в тому числі роад-шоу, яке відбувається цими днями – у період 10-14 лютого 2009 р.

У грудні 2008 ІнАУ виступила організатором прес-конференції «Інтернет Асоціація України виступає проти беззаконня в Інтернеті» (10.12.2008), а також круглого столу «Шляхи консолідації громадськості та державних органів у подоланні негативних явищ у розвитку наповнення  українського сегменту Інтернету»(17.12.2008). За результатами круглого столу запланований ряд заходів, метою яких є зменшення ризиків для всіх учасників ринку (в тому числі інтернет-провайдерів) від порушень, які допускають інтернет-користувачі в інформаційній сфері. Йдеться перш за все про порушення, пов’язані з насиллям та щодо яких є консенсус у суспільстві: дитяча порнографія, расова та національна нетерпимість, тероризм. Останнім у цьому ряду заходів став брифінг для медіа 9.02.2009, присвячений Дню безпечнішого Інтернету, який вперше цього року відміч