Двадцять другий з'їзд ІнАУ

ХХІІ З'їзд ІнАУ

 

Порядок денний XXII З’їзду ІнАУ:

1. Звіт Голови Правління ІнАУ про діяльність Асоціації в 2015 році.

2. Доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2015 році.

3. Звіт Виконавчого директора ІнАУ по виконанню бюджету ІнАУ за 2015 рік.

4. Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2016 рік.

5. Звіт Директора ДП «УкрМОТ» по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 рік.

6.1. Звіт Комісії з розслідування порушень під час проведення ТУ-2015 та виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією 19 Загальних Зборів.

6.2. Доповідь представника аудиторської компанії про результати аудиторської перевірки ІнАУ та ДП "УкрМОТ".

7.1. Щодо звільнення Директора ДП "УкрМОТ".

7.2. Щодо призначення Директора ДП "УкрМОТ".

8. Щодо прийняття нового Статуту ІнАУ:

   a) зміни в частині обмеження бути обраним до складу членів Правління ІнАУ не більше двох разів поспіль;

  b) зміни щодо підтвердження статусу неприбутковості.

9. Затвердження Положення про сплату членських внесків.

10. Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2016 рік.

11. Вибори членів Правління ІнАУ на 2016 рік.

12. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.