РЕГЛАМЕНТ СПІЛЬНОТИ ПРОФЕСІЙНИХ ЕЛЕКТРОННИХ МЕДІА

І.  Загальні принципи та положення

1.1Спільнота професійних електронних медіа України є добровільним об’єднанням професійних електронних медіа (без набуття статусу юридичної особи), які визнають Меморандум Інформаційної ініціативи, що утворена з метою здійснення незалежного саморегулювання галузі.

1.2. Метою добровільного об’єднання професійних електронних медіа є запровадження професійних стандартів журналістики в електронних медіа в Українському сегменті Інтернет та забезпечення їх виконання разом із дотриманням принципів редакційної політики.

1.3. Беручи до уваги європейські стандарти саморегулювання суспільних відносин, пов’язаних з контентом, розміщеним у мережі Інтернет, (зокрема Резолюцію про доповідь Комісії Європарламенту, опублік. 19.05.97), добровільне об’єднання професійних електронних медіа, як творці та постачальники такого контенту, вирішили запровадити стандарти професійної етики в електронних медіа і забезпечувати їх дотримання, зокрема шляхом залучення незалежного саморегулюючого органу – Інформаційної ініціативи для розгляду скарг на контент.

 

2. Професійні стандарти професійних електронних медіа

2.1. Професійні стандарти електронних медіа базуються на загальних професійних стандартах журналістики з урахуванням особливостей роботи медіа в мережі Інтернет. При підготовці інформаційних матеріалів, для розміщення на веб-сайті, редакції мають докласти всіх зусиль щодо їх відповідності наступним загальним професійним стандартам журналістики:

а) достовірність;

б) точність;

в) повнота;

г) баланс;

д) відокремлення фактів від коментарів.

2.2. Частиною загальних професійних стандартів професійного електронного медіа є норми Етичного кодексу українського журналіста та Кодексу професійної етики українського журналіста.

2.3. Керуючись Конституцією, електронні медіа надають право користувачам веб-ресурсу розміщувати власний контент, та інформують їх про Правила поведінки користувача на зазначеному веб-ресурсі електронного медіа, що є частиною Правил редакційної політики.

2.4. При посиланні в журналістському матеріалі на джерела, розміщені в мережі Інтернет, в самому ж матеріалі подається гіперпосилання на таке джерело (тобто посилання, що дає змогу читачеві одразу перейти на веб-сторінку, на якій розміщене відповідне повідомлення).

2.5. У разі копіювання електронним медіа матеріалу з веб-сайту іншого медіа-ресурсу, гіперпосилання на відповідну сторінку розміщується згідно із вимогами Правил редакційної політики відповідного джерела або безпосереднього під скопійованим матеріалом. Редакція електронного медіа докладає зусиль для виявлення джерела першого походження інформації.

2.6. Професійні електронні медіа у власному контенті та контенті, який розміщується користувачами веб-сайту, докладають зусиль, щоб не допустити розміщення контенту, забороненого законом. Редакція повинна мати технічні можливості для приймання та розгляду скарг від користувачів свого веб-ресурсу на заборонений законом контент.

 

3. Основні засади та вимоги до професійних електронних медіа

3.1. Учасниками Спільноти професійних електронних медіа є електронні медіа, які регулярно (з певною періодичністю) оновлюють власний веб-ресурс в мережі Інтернет.

3.3. Приєднання до Спільноти професійних електронних медіа відбувається шляхом заповнення заяви в електронній формі на веб-сайті Інституту Масової Інформації, Професійне електронне медіа зобов’язується у заяві вказати достовірну інформацію щодо власника доменного імені, яке використовується веб-сайтом електронного медіа, та телефон для зворотного зв’язку. Заява приймається за умови, якщо кандидат відповідає стандартам професійного електронного медіа (див. розділ 2) та викладеним нижче умовам:

3.3.1. Професійне електронне медіа зобов’язується розробити, затвердити й розмістити на власному веб-сайті свої Правила редакційної політики із урахуванням професійних стандартів, що викладені у розділі 2 даного Регламенту, та Правила поведінки користувачів.

3.3.2. Професійне електронне медіа зобов’язується розмістити на головній сторінці свого веб-сайту достовірну контактну інформацію про засоби зворотного зв’язку, а саме електронну пошту (e-mail) та номер телефону чи факсу (за бажанням).

3.3.3.      Вихід професійного електронного медіа із Спільноти професійних електронних медіа відбувається двома шляхами: 1) за власною заявою, яка подається до одного із учасників Інформаційної ініціативи 2) у разі невідповідності вимогам до професійних електронних медіа визначених у розділах 2 та 3 даного Регламенту. Підставою для виключення є:

а) систематична діяльність учасника об’єднання всупереч стандартам професійного електронного медіа (після застосування м’якіших санкцій, у тому числі публічного  попередження);

б) діяння, спрямовані на дискредитацію принципів свободи слова, демократії, поваги до прав особи та недотримання вимог до професійних електронних медіа, викладених у розділі 2, 3 даного Регламенту.

Професійне електронне медіа, виключене зі Спільноти, не може повторно бути прийняти до нього впродовж року після його виключення.

 

4.               Розгляд скарг на контент, розміщений на веб-сайті професійного електронного медіа

4.1. Спільнота професійних електронних медіа делегує функції незалежного арбітра на  незалежний саморегулюючий орган - Інформаційну ініціативу - створений представниками медіа-інтернет-спільноти на строк до 1 року з моменту підписання Регламенту.

4.2. Інформаційна ініціатива розглядає наступні питання:

а) скарги на контент електронних медіа незалежно від участі в Спільноті після їх відхилення виданням, контент на веб-сайті якого оскаржується;

б) суперечки між учасниками Спільноти професійних електронних медіа.

4.3. Рішення з питань, зазначених у попередньому підпункті, легітимні за наявності кворуму в дві третини або більше учасників Інформаційної ініціативи. Рішення приймаються більшістю, яка складає дві третини голосів учасників Інформаційної ініціативи. При голосуванні жоден з учасників Інформаційної ініціативи не має права утримуватися.

4.4. Інформаційна ініціатива за наслідками розгляду питання може:

а) визнати відсутність порушень професійних стандартів з боку електронного медіа;

б) встановити факт порушення професійних стандартів з боку електронного медіа й застосувати до нього одну з санкцій, передбачених пп. 4.6.

4.5. Рішення Інформаційної ініціативи розміщуються для вільного перегляду на веб-сайті Інформаційної ініціативи (www.inau.org.ua) та веб-сайтах всіх її учасників. Учасники Спільноти професійних електронних медіа оприлюднюють на власному веб-ресурсі для вільного перегляду відповідні рішення Інформаційної ініціативи, відображаючи повну та достовірну інформацію, у тому числі щодо виключення учасника Спільноти.

4.6. Заходи, що можуть бути застосовані Інформаційною ініціативою до електронного медіа:

а) публічне попередження – за одноразове незначне порушення професійних стандартів (викладені в розділах 2 і 3 даного Регламенту);

б) тимчасове призупинення участі в Спільноті професійних електронних медіа на три місяці – за одноразове грубе або систематичне порушення професійних стандартів (розділи 2 і 3 Регламенту);

в) виключення зі Спільноти професійних електронних медіа – за наявності підстав, передбачених пп. 3.3.3.