Чотирнадцятий з'їзд ІнАУ

Порядок денний 14-х позачергових загальних Зборів

23 квітня 2012 року відбулись XIV Позачергові Загальні Збори (З’їзд) ІнтернетАсоціації України

Порядок денний:
1. Про внесення змін до бюджету ІнАУ на 2012 р. (у частині Персоналу ІнАУ, фінансування ТМ ІнАУ та позачергових Загальних Зборів (З’їзду) ІнАУ).
2. Про внесення змін та доповнень до Статуту Інтернет Асоціації України шляхом викладення його в новій редакції.
3. Затвердження та укладення Договору про діяльність Інтернет Асоціації України.
4. Підтвердження  повноважень складу Правління ІнАУ, обраного ХІІІ Загальними Зборами (З’їздом) Інтернет Асоціації України 29.02.2012 р.
5. Звільнення Правління ІнАУ.
6. Вибори Правління ІнАУ.

7. Розгляд заяви на вступ до ІнАУ ТОВ «Т.Е.С.Т.» від 28.02.2012 р.