Історія ІнАУ - 2005 рік

4 лютого 2005 р.

Відбувся V з’їзд ІнАУ. Затверджено список суддів Третейського суду і бюджет Асоціації на наступний рік. Визначено склад правління Інау на 2005 рік та основні напрямки подальшої діяльності серед яких участь у розробці законодавчих та нормативних актів, що регулюють сферу ІКТ, доопрацювання Концепції розвитку домену .UA та інші питання.

 

5 лютого 2005 р.

ІнАУ запрошена до участі у розробці  нормативного документу "Правила надання і отримання телекомунікаційних послуг", який розробляється у відповідності до ст. 33 нового закону. ІнАУ в ролі відповідального виконавця спільно з іншими учасниками робочої групи почала розробку розділу «Правила надання та отримання послуг доступу до Інтернет». Також представники ІнАУ працювали у робочих групах із розробки інших розділів, що стосуються передачі даних, фіксованого, мобільного зв’язку. Правила надання та отримання телекомунікаційний послуг були затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005р № 720.

 

3 березня 2005 р.

За ініціативи ІнАУ та провідних асоціацій та громадських організацій індустрії інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) України було організовано і проведено Форум «Інформаційне суспільство України».

На Форумі були окреслені нагальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні та індустрії ІКТ, запропоновані конкретні кроки щодо налагодження взаємодії між органами влади, підприємцями та громадськістю у справі побудови інформаційного суспільства в Україні. У Форумі взяли участь більш ніж 300 представників провідних підприємств, асоціацій та громадських організацій індустрії ІКТ, а також Міністр транспорту та зв’язку України /Є. Червоненко/, народний депутат України М. Родіонов, інші офіційні особи.

На Форумі було презентовано Програму невідкладних заходів щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні, яка підготовлена провідними вітчизняними експертами та являє собою консолідоване бачення всієї нашої індустрії. Відомими експертами було представлено 15 доповідей щодо різних аспектів розвитку інформаційного суспільства та ІКТ.

За результатами Форуму було складено текст Доповіді Президенту України „Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні”, резолюцію Форуму, інші документи щодо подальших кроків із реалізації наміченої програми дій.

 

14 березня 2005 р.

Направлено звернення до Міністра транспорту і зв’язку щодо складної ситуації з видачею ліцензій на міжміський та міжнародній зв’язок. 

 

16 березня 2005 р.

Створена Громадська Рада з питань інформаційно-комунікаційних технологій як результат спільної роботи над Доповіддю Президенту України «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні» у рамках Форуму «Інформаційне суспільство України», до складу якої увійшла ІнАУ

Головними цілями діяльності Громадської Ради є досягнення консолідованої позиції недержавних самоврядних об’єднань у сфері ІКТ, активне доведення цієї позиції до органів державної влади з метою її врахування, участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері ІКТ.

Громадською радою було опрацьовано Доповідь про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні. Крім цього результатами діяльності Громадської ради є рішення щодо участі  у підготовці та проведенні відкритих парламентських слухань 21 вересня 2005 року у Верховній Раді України щодо розвитку Інформаційного суспільства в Україні.

Громадська рада в цілому та окремі її члени (до моменту формалізації цієї ініціативи) доклали значних зусиль задля створення цього регуляторного органу. Зокрема всі профільні об‘єднання та громадські організації брали якнайактивнішу участь у створенні, обговоренні та затвердженні законодавчих та нормативних документів з діяльності НКРЗ, зокрема Закону «Про телекомунікації», Закону «Про радіочастотний ресурс», Положення «Про НКРЗ» тощо.

 

Квітень 2005 р.

Президенту України направлено Відкритий лист щодо можливого призначення керівником галузі зв'язку С.О.Довгого.

 

31 травня 2005 р.

ІнАУ взяла участь в роботі круглого столу  “Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів – важливий крок до електронного урядування”. За результатами проведення обговорень учасниками було схвалено та прийнято резолюцію: Забезпечення відкритості та прозорості у процесі формування та реалізації державної політики у сфері телекомунікацій та інформатизації є одним з пріоритетів діяльності  Державного департаменту  з питань зв’язку та інформатизації.

Задля активізації участі та безпосереднього залучення представників Інтернет-спільноти  та громадськості до законотворчої та нормотворчої роботи, сприяння проведенню громадських слухань та обговорень з актуальних питань діяльності галузі зв’язку, а також з метою залучення широких верств населення для здійснення активного громадського  контролю за діяльністю органів виконавчої влади, вбачається за доцільне: укласти меморандум про співпрацю між Державним департаментом з питань зв’язку та інформатизації та Громадською радою з питань ІКТ; громадській Раді з питань ІКТ до 14 червня 2005 року розробити пропозиції щодо внесення змін та доповнень до пакету документів, що регламентують  формування системи національних інформаційних ресурсів, створення та користування Національним реєстром електронних інформаційних ресурсів тощо.

 

1 червня 2005 р.

ІнАУ провела круглий стіл "Актуальні проблеми Інтернет-реклами" в рамках Київського міжнародного фестивалю реклами.  Реклама в мережі Інтернет є одним з найбільш перспективних сегментів рекламного ринку, що динамічно розвивається. Про особливості, переваги, перспективи Інтернет-реклами і йшла мова на круглому столі   Як правильно заявити про своє існування і привернути увагу цільової аудиторії, оцінити і збільшити ефективність Інтернет реклами, які тенденції даного ринку в Україні і за кордоном – всі ці питання виявилися справді актуальними і викликали живий інтерес учасників.

 

Червень 2005 р.

ІнАУ при співпраці між Держзв'язку України та Громадською Радою з питань ІКТ взяла участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань розвитку системи національних електронних інформаційних ресурсів:

  • проекту наказу Мінтрансзв’язку України “Про затвердження Правил розповсюдження і користування (у тому числі комерційного) державними електронними інформаційними ресурсами”;
  • проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми  розвитку конкурентного середовища у сфері електронних інформаційних ресурсів”.

 

1 липня 2005 р.

ІнАУ за підтримки Інтерньюз-Україна провела  круглий стіл з підготовки парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства.

В обговоренні намічених питань брали участь представники комітету Верховної Ради України з питань освіти та науки, члени Національної комісії з питань регулювання зв’язку України, Парламенту та Уряду України, а також представники бізнесу, бізнес-асоціацій та громадських організацій.

Завдання круглого столу – окреслити проблеми сфері розвитку телекомунікаційного ринку та визначити шляхи їх вирішення. За результатами круглого столу було створено добірку документів, яка була  представлена під час парламентських слухань 21 вересня 2005р.- так званий "Помаранчевий збірник".

 

Липень 2005 р.

ІнАУ було включено до Робочої групи при НКРЗ з розробки проектів нормативно-правових актів: Положення про державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування; Положення про нагляд за ринком телекомунікацій.

 

22 серпня 2005 р.

Інтернет Асоціація України та провідні засоби масової інформації українського сегменту Інтернет підписали спільну заяву щодо взаємної підтримки Інтернет сервіс-провайдерів та Інтернет-ЗМІ з метою взаємного захисту, вільного та прискореного розвитку Інтернету в Україні.

 

Вересень 2005р.

ІнАУ взяла участь в роботі Комітету Верховної Ради України з науки та освіти в розробці проекту "Рекомендацій парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні 21 вересня 2005 р." .

 

2 вересня 2005 р.

Відбулася VI конференція ІнАУ і  ДП "Українська мережа обміну трафіком". На конференції обговорювалися пропозиції щодо внесення змін в законодавство в ході підготовки до парламентських слухань у питаннях розвитку інформаційного суспільства в Україні. Порушувалися питання впливу бізнесу та громадськості на нормотворення у сфері телекомунікацій, зміни тарифів «UA-IX» як спосіб розвитку мережі обміну трафіком у відповідності з тенденціями ринку.

 

21 вересня 2005 р.

ІнАУ взяла участь в парламентських слухання з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, які відбулися у Верховній Раді  України.

Під час підготовки до парламентських слухань за ініціативою ІнАУ було створено спеціальний сайт, на якому всі зацікавлені фахівці могли обговорити варіанти Національної стратегії та проекти рекомендацій парламентських слухань.

 

10 жовтня 2005 р.

Всесвітня зустріч на найвищому рівні з питань  інформаційного суспільства /м. Туніс/. Делегатом на цьому заході від ІнАУ була Попова Т.В. - Голова Правління ІнАУ.

 

10 жовтня 2005 р.

На засіданні Правління ІнАУ встановлено нові тарифи на підключення до UA-IX, що передбачають однакову оплату незалежно від швидкості з'єднання 10,100,1000 base TX.

 

19 жовтня 2005 р.

Здійснено заміну обладнання мережі UA-IX на Cisco Catalyst 3560.

 

17 листопада 2005 р.

ІнАУ разом з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти та за організаційно-інформаційної підтримки Інтерньюз-Україна провела  круглий стіл по результатам парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні що відбулися у Верховній Раді  21 вересня2005 року.

В роботі  круглого столу брали участь народні депутати України, представники Міністерства транспорту та зв’язку та інших центральних органів державної влади, представники провідних телекомунікаційних компаній, бізнес-асоціацій, громадських організацій та ЗМІ.

Під час круглого столу обговорюватлися питання впровадження рекомендацій, прийнятих під час парламентських слухань 21 вересня 2005р.; про проект Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні); про механізми реалізації Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні; про результати роботи української делегації на Всесвітньому Самміті щодо інформаційних технологій в Тунісі та обговорення документів, що були прийняті під час його проведення.

 

6 грудня 2005 р.

Направлено лист Президенту України щодо прийнятого 30.11.05 р. Верховною Радою України Закону України  “Про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо сфери телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України)”, який, на думку членів ІнАУ, містить ряд суттєвих недоліків, які не дозволять йому досягнути тих цілей, на які спрямований даний нормативно-правовий акт.

 

13 грудня 2005 р.

5-тиріччя ІнАУ. Ювілей пройшов  в Прем’єр Палаці (м. Київ). Під час святкування ІнаУ відзначила пам’ятними дипломами компанію «Майкрософт Україна» за підтримку проектів, спрямованих на розвиток інформаційного суспільства в Україні; «Інтерньюз-Україна» за реалізацію спільних проектів щодо розвитку інформаційного законодавства та популяризації Інтернет в Україні; Комітет Верховної Ради України з питань науки та освіти за вагомий вклад у розвиток інформаційного законодавства в Україні.

Грамотами за підписом голови Верховної Ради В.Литвина було відзначено таких активних діячів ІнАУ: Попову Т., Шкарлат М., Пекара В., Пєтухова