Цілі Комітету ІнАУ з питань інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

Затверджено на засіданні Правління
Інтернет Асоціації України
31.3.2011р. (протокол №3)

 

Цілі та завдання Комітету ІнАУ з питань інформаційно-комунікаційних технлогій в освіті

№ п/п

Функція

Строк реалізації

Прим.

1.

Сприяння процесу переходу суспільства на новий інноваційно-технологічний рівень у навчальному процесі із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та збереженням національної ідентичності та існуючих кращих педагогічних практик.

 

Протягом всього терміну діяльності Комітету

 

2.

Пропаганда та підтримка соціального Інтернет доступу учасниками ІКТ ринку до закладів освіти, як складова розвитку України.

Протягом всього терміну діяльності Комітету

 

3.

Розробка рекомендацій для членів ІнАУ щодо співпраці з усіма зацікавленими організаціями з метою покрашення якості освіти.

Протягом всього терміну діяльності Комітету

 

4.

Формування показників оцінки якості освіти у сфері ІКТ та показників оцінки якості ІКТ-кадрів

2011

 

5.

Експертний аналіз наявних державних, галузевих та корпоративних ІТ програм у сфері надання якісної освіти за допомогою ІКТ.

Протягом всього терміну діяльності Комітету

 

6.

Сприяння розвиткові відкритої освіти через просування відкритих технологій, відкритих знань та відкритого(чистого) контенту. Вивчення кращих практик впровадження технологій ВЕБ-контролю Інтернет у освітніх закладах та на ПК школярів для забезпечення чистоти контенту.

Протягом всього терміну діяльності Комітету

 

7.

Підготовка тез інформаційних та роз‘яснювальних заходів для медіа з метою розуміння журналістами необхідності та завдань якісної освіти в сфері ІКТ. Підтримка медійних проектів, які пропагують тези покрашення якості освіти в сфері ІКТ та збереженнянаціональної ідентичності та існуючих кращих педагогічних практик.

2011

 

8.

Участь у аналізі законодавчих та нормативних актів, які мають вплив на розвиток освіти у сфері ІКТ, розробка та просування пропозицій щодо цих документів

Протягом всього терміну діяльності Комітету

 

9.

Підтримка «розумних» проектів щодо модернізації освіти у сфері ІКТ та протидія спробам нормативного впровадження змін, які шкодять розвитку в Україні якісної освіти у сфері ІКТ, шляхом проведення громадських слухань, круглих столів із залученням представників ІКТ-ринку, громадськості, авторів законодавчих ініціатив, тощо

Протягом всього терміну діяльності Комітету

 

10.

Реалізація заходів, спрямованих на вивчення та поширення в Україні міжнародного досвіду модернізації освіти у сфері ІКТ зі збереженням національної ідентичності та існуючих кращих педагогічних практик.

Протягом всього терміну діяльності Комітету

 

11.

Сприяння співробітництву між організаціями, які входять до складу Комітету

Протягом всього терміну діяльності Комітету