Лист № 62 від 01.06.2020 АМКУ щодо ознак недобросовісної конкуренції в діях ПрАТ «Київстар» в м. Маріуполь

Вихідні реквізити
Вих. № 62 від 01.06.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
АМКУ, Антимонопольний комітет України

Голові Антимонопольного комітету України

ТЕРЕНТЬЄВУ Ю.О.

вул. Митрополита В. Липківського, 45,

м. Київ, 03035

 

Вих. № 62

від 01.06.2020

 

Щодо ознак недобросовісної конкуренції

в діях ПрАТ «Київстар» в м. Маріуполь

 

Шановний Юрію Олександровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств сфери ІКТ, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

ІнАУ, за Cтатутом, створена з метою сприяння розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет та розвитку ІКТ в Україні в цілому.

ІнАУ всіляко підтримує зусилля суб’єктів господарювання, які спрямовані на створення умов для добросовісної конкуренції на телекомунікаційних ринках.

Наразі, до ІнАУ звернулись провайдери м. Маріуполь, які надають телекомунікаційні послуги (послуги доступу до Інтернету) та є учасниками ІнАУ, з проханням сприяти вирішенню ситуації, яка містить ознаки неправомірних дій з боку ПрАТ «Київстар» та виникла з наступного.

Так, за отриманою інформацією, у м. Маріуполь проводиться рекламна кампанія ПрАТ «Київстар», зокрема, шляхом розміщення інформації на бігбордах, поширення листівок в поштові скриньки у житлових будинках, за умовами якої жителям міста пропонується безкоштовне підключення до мережі Інтернет до пакету «Домашній Інтернет» із подальшою абонентною платою 10 грн у місяць.

У м. Маріуполь, послуги доступу до мережі Інтернет надають інші оператори, провайдери телекомунікацій та мають відповідні договори зі своїми абонентами. Разом з тим, вдаватись до дій, схожих з діями ПрАТ «Київстар» по формуванню недобросовісної пропозиції вартості пакету послуг доступу до мережі Інтернет, не вбачається прийнятним та таким, що відповідає законодавству, в т.ч. щодо перерахування платежів до державного бюджету, та, взагалі, забезпечення власної діяльності з надання таких послуг.

За замовленням ІнАУ у листопаді 2019 року було проведено дослідження вартості послуг доступу до мережі Інтернет в Україні. За результатом цього дослідження було виявлено, що середня вартість цієї послуги перевищує 100 грн. Тобто, є значно вищою, аніж пропонує ПрАТ «Київстар» жителям м. Маріуполь. Зазначене може свідчити про антиконкурентну поведінку ПрАТ «Київстар» на ринку послуг доступу до мережі Інтернет у м. Маріуполь, направлену на припинення договірних зобов’язань між абонентами та іншими операторами, провайдерами, які зараз надають їм таку послугу. Наслідком такої недобросовісної поведінки може бути нанесення збитків операторам, провайдерам телекомунікацій, які доброчесно надають послуги доступу до мережі Інтернет своїм абонентам за реальними справедливими цінами, в т.ч. сплачують кошти до державного бюджету. Не виключено, що по завершенню такої рекламної кампанії та отриманні абонентів за рахунок їх відтоку від інших операторів, провайдерів телекомунікацій, ПрАТ «Київстар» встановить реальні тарифи на послуги доступу до мережі Інтернет, які будуть значно вищими, аніж 10 грн/місяць.

Додатково також хочемо повідомити, що зі схожого питання та з пропозицією не допускати неконкурентних дій на телекомунікаційних ринках, з метою врегулювання питання та захисту інтересів учасників, ІнАУ вже зверталась до ПрАТ «Київстар» листом від 18.06.2018 № 90. ПрАТ «Київстар» листом від 09.07.2018 № 13388/05 надало відповідь (копії додаються).

У зв’язку із викладеним, звертаємо увагу Антимонопольного комітету України також на наступне.

Відповідно до положення статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Статтею 67 Закону України «Про телекомунікації» впроваджено принципи регулювання тарифів. Так, положенням частини 1 зазначеної статті Закону встановлено, що тарифне регулювання на ринку телекомунікацій України базується на таких принципах:

1) базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг з урахуванням отримання прибутку;

2) залежність рівня тарифів від рівня якості телекомунікаційних послуг;

3) недопущення встановлення демпінгових або дискримінаційних цін з боку окремих операторів, провайдерів телекомунікацій;

4) необхідність уникнення перехресного субсидування одних телекомунікаційних послуг за рахунок інших;

5) стягнення почасової плати за фактичний час отримання споживачем телекомунікаційних послуг.

Вказане дає розуміння, що принцип необхідності уникнення перехресного субсидування одних телекомунікаційних послуг за рахунок інших є імперативним, таким, що закріплений на законодавчому рівні й не може порушуватись суб’єктами господарювання під час здійснення ними своєї господарської діяльності, зокрема під час надання ними телекомунікаційних послуг своїм споживачам.

Тож, на наше переконання, метою вказаної вище рекламної кампанії ПрАТ «Київстар» є переманити споживача та витіснити конкурентів. В силу порушення норм законодавства, така практика повинна кваліфікуватись як недобросовісна конкуренція, а особи, які до неї вдаються, – притягатися до відповідальності.

 

Частиною третьою статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» встановлено, що Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють, зокрема, з громадськими організаціями у роботі по запобіганню порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

 

Враховуючи вищенаведене, направляємо Вам для розгляду звернення учасників ІнАУ, просимо Вас втрутитись у ситуацію, та, в межах повноважень та компетенції, наданих законодавством, вжити дієвих заходів, направлених на виявлення та припинення неправомірних дій з боку ПрАТ «Київстар» в територіальних межах міста Маріуполь, які полягають у пропозиціях безкоштовного підключення до мережі Інтернет до пакету «Домашній Інтернет» із подальшою абонентною платою 10 грн/місяць, що може мати негативні наслідки як для операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до мережі Інтернет, так і їх абонентів.

При проведенні дослідження просимо звернути особливу увагу на те, чи дотримується ПрАТ «Київстар»  законодавства, в т.ч. про захист економічної конкуренції, при формуванні та застосуванні вартості пакету «Домашній Інтернет» у розмірі 10 грн для абонентів м. Маріуполь, при тому, що для інших абонентів в інших регіонах вартість цього пакету становить 200 грн? А також, за рахунок яких фінансових ресурсів (власний прибуток тощо) товариство встановило таку значну знижку для абонентів у м. Маріуполь?

 

За необхідності, додатково буде надано наявні у нас матеріали з зазначеного питання.

 

Про результати розгляду нашого звернення за заяви провайдерів телекомунікацій м. Маріуполь просимо проінформувати письмово.

 

Додатки:

  1. Звернення провайдерів м. Маріуполь від 19.05.2020 з додатками;
  2. Копія листа ІнАУ від 18.06.2018 № 90;
  3. Копія листа ПрАТ «Київстар» від 09.07.2018 № 13388/05.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                         А. Пятніков