Проект постанови КМУ щодо діяльності СОТУ і повноважень НЦУ потребує приведення у відповідність до Закону Про електронні комунікації

            ІнАУ направила листа до Держспецзв’язку: Лист № 108 від 13.12.2023 щодо пропозицій до проекту постанови КМУ.

            Лист містить зауваження до проекту постанови КМУ «Деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану».

            Асоціація вважає, що проект потребує суттєвого доопрацювання з метою приведення функцій та повноважень НЦУ у відповідність до ст.32 ЗУ «Про електронні комунікації», оскільки в документі запропоновано наділити НЦУ правами та повноваженнями, не встановленими Законом.

 

            Зокрема, йдеться про такі пропозиції ІнАУ:

  • виключити визначення "постачальник послуг мобілізаційного замовлення», який має резервувати (блокувати) ресурси власних мереж та/або мереж інших Постачальників послуг за розпорядженням НЦУ і відповідні повноваження НЦУ, адже трактування «мобілізаційного замовлення» і такі повноваження НЦУ суперечать визначенню «мобілізаційні завдання (замовлення) Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та визначеним ст. 32 Закону «Про електронні комунікації» повноваженням НЦУ;

  • виключити розширене трактування повноважень НЦУ щодо обмеження доступу до ресурсів мережі Інтернет (вебсайтів, автономних систем, ІР-адрес) і відключення Постачальниками послуг кінцевого обладнання абонентів, елементів ЕКМ, скорочення переліку ЕКП, припинення надання таких послуг, обмеження доступу до окремих видів послуг, як невідповідне ст. 32 ЗУ «Про електронні комунікації»;

  • виключити необхідність погодження з НЦУ аварійно-відновлювальних робіт на власних мережах;

  • виключити необхідність надання НЦУ інформації, не передбаченої ст. 32 Закону «Про електронні комунікації»;

  • передбачити відповідальність посадовців за розголошення наданої Постачальниками інформації;

  • обґрунтувати доцільність надання по формі № 3 інформації про волоконно-оптичні та радіорелейні лінії електронних комунікаційних мереж, що перетинають кордон, для виконання завдань НЦУ відповідно до ст. 32 Закону «Про електронні комунікації».