Лист № 108 від 13.12.2023 Держспецзв’язку щодо пропозицій до проекту постанови КМУ «Деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану»

Вихідні реквізити
Вих. № 108 від 13.12.2023
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України

МИРОНЕНКУ Ю.М.

Вих. № 108

від 13.12.2023

 

Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання оперативно-технічного управління електронними 

комунікаційними мережами в умовах надзвичайної ситуації, 

надзвичайного або воєнного стану»

 

Шановний Юрію Миколайовичу!

            Інтернет Асоціація України (ІнАУ) надає свої зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану», яку оприлюднено 17.11.2023 на вебсайті https://cip.gov.ua/, з метою громадського обговорення.

            В цілому, вважаємо, що проект Порядку створення та діяльності системи оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами загального користування та Національного центру управління електронними комунікаційними мережами України для цілей оборони та безпеки держави в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану (далі – проект Порядку) потребує суттєвого доопрацювання з метою приведення функцій та повноважень Національного центру у відповідність до статті 32 Закону України «Про електронні комунікації», оскільки, у підзаконному нормативно-правовому акті (постанові КМУ) запропоновано установити для Національного центру права та повноваження, які йому не встановлено у Законі. Також, у проекті Порядку запропоновано невідповідні закону повноваження та взаємодії Національного центру та спецкористувачів щодо блокування/розблокування, видалення, відключення послуги.

            Відповідно до пункту 5 частини другої статті 19 Закону України «Про правотворчу діяльність» встановлюється така ієрархія нормативно-правових актів: постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Національного банку України приймаються на основі та на виконання Конституції України та (або) законів, чинних міжнародних договорів України, постанов Верховної Ради України та указів Президента України, мають на території України вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, передбачені пунктами 6-13 цієї частини, і є обов’язковими до виконання на території України.

            В проекті Порядку запропоновано повноваження Національного центру, якими він не наділений Законом України «Про електронні комунікації».

            У додатку до цього листа надсилаються зауваження та пропозиції до проекту Порядку, а також, окремо, пропонуємо обговорити питання доцільності Додатку 3 до Порядку – Форма № 3 «Інформація про волоконно-оптичні та радіорелейні лінії електронних комунікаційних мереж, що перетинають кордон», для виконання завдань НЦУ відповідно до ст. 32 Закону України «Про електронні комунікації».

 

            Додаток: Зауваження та пропозиції ІнАУ, на 14 арк. у 1 прим.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                           Олександр САВЧУК