ІнАУ направила ряд листів до державних органів з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

ІнАУ направила ряд листів до державних органів з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій:

1. Голові Комітету ВР з питань інформатизації та зв’язку: Лист № 05 від 11.01.2018 Голові Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв'язку щодо ініціювання внесення змін до Закону про доступ.

Лист містить пропозицію ініціювати зміни до ЗУ «Про доступ до ..інфраструктури..», а саме:

 - що граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу включають податок на додану вартість (ПДВ);

  - щодо застосування граничних розмірів плати за доступ до елементів інфраструктури до затвердження відповідних методик розрахунку тарифів

 - щодо врегулювання проблеми доступу до інфраструктури об’єктів, які перебувають у власності ОСББ

  - щодо корекції терміну «фотокопія».

 

2. До Мінінфраструктури: Лист № 04 від 11.01.2018 Міністру інфраструктури України щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

Це реакія на публікацію Мінінфраструктури проекту змін до Закону про доступ: https://mtu.gov.ua/timeline/Proekti-normativnopravovih-aktiv.html., які

ІнАУ, здійснивши аналіз положень проекту Закону, не підтримує запропоновані зміни та доповнення, вважає їх недоцільними. Окремі відносини та питання, на які направлені зміни та доповнення, або вже врегульовані законодавством і тому не потребують внесення змін до окремих положень Закону про доступ, або можуть бути врегульовані в Правилах надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, розроблених на виконання цього ЗУ.

Тому ІнАУ пропонує відкликати проект Закону і звертається з проханням прискорити роботу у напрямку розроблення проектів Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту та Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів транспорту.

 

3. До Мінрегіонбуду: Лист № 03 від 11.01.2018 Мінрегіонбуду щодо проектів постанов КМУ «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва» та «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі».

Цим листом ІнАУ надає зауваження та пропозиції до проектів нормативно-правових актів:

 - проекту Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва;

  - проекту Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі.

Ці пропозиції викладені у додатках до листа.