Лист № 90/1-4 від 31.05.2021 ВРУ щодо зауважень та пропозицій до проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України

Вихідні реквізити
Вих. № 9/1-4 від 31.05.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ВРУ, Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації

 

Голові Верховної Ради України

РАЗУМКОВУ Д.О.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань національної безпеки, оборони та розвідки

ЗАВІТНЕВИЧУ О.М.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Народним депутатам України

 

Копія: Голові Служби безпеки України

БАКАНОВУ І.Г.

 

Копія: Віце-прем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації України

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Вих. № 90/1-4

від 31.05.2021

 

Щодо проекту Закону

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

ІнАУ неодноразово вже направляла свої зауваження та пропозиції до проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (далі – проект Закону), як до ініціаторів проекту Закону, так і до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Зокрема, із останніх, це листи від 17.11.2020 № 130/1-5, від 02.02.2021 № 09, від 24.05.2021 № 89/1-4 (копії в електронному вигляді див. нижче):

https://inau.ua/document/lyst-no-1301-5-vid-17112020-vru-shchodo-propozyciy-do-zakonoproektu-pro-vnesennya-zmin-do

https://inau.ua/document/lyst-no-09-vid-02022021-vru-shchodo-propozyciy-do-proektu-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do

https://inau.ua/document/lyst-no-891-4-vid-24052021-vru-shchodo-propozyciy-do-proektu-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do

Але значна частина наданих нами зауважень та пропозицій до проекту Закону залишились не розглянутими. На превеликий жаль, Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки проігноровано і нашу пропозицію організувати та провести нараду (в режимі онлайн) із залученням представників зацікавлених комітетів Верховної Ради України, об’єднань, асоціацій у сфері телекомунікацій з метою обговорення у доопрацьованому тексті проекту Закону положень, які стосуються телекомунікаційної галузі, прав та обов’язків операторів, провайдерів телекомунікацій, які можуть бути встановлені, у разі прийняття закону.

Зазначене зумовило наше звернення, в першу чергу, до Голови Верховної Ради України та народних депутатів України, не підтримувати проект Закону у запропонованій редакції, оскільки у проекті Закону:

1) надано нечітке формулювання поняття «спеціальні інформаційні операції» та які саме дії та повноваження матиме Служба безпеки України при їх проведенні. Нечіткість таких законодавчих положень, на наш погляд, може мати негативний вплив та неправомірне реагування з боку служби на медіапростір;

2) сформульовані положення у проекті Закону, які надаватимуть працівникам Служби безпеки України право отримувати інформацію від операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі направленого ними запиту, не відповідають статті 31 Конституції України;  

3) у проекті пункту 3-5 до статті 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» не враховано пропозицію про те, що Служба безпеки України виключно на підставі рішення суду матиме право вимагати саме від володільців визначених (ідентифікованих) інформаційних ресурсів (сервісів) або від дата-центрів, де розміщуються ці сервіси (ресурси), обмеження доступу до цих ресурсів (сервісів), а не від операторів та провайдерів телекомунікацій. 

Впродовж вже не одного року неодноразово звертаємо увагу розробників нормативно-правових актів на те, що технічно блокування і видалення інтернет-контенту можливе лише в разі його виконання володільцем вебсайту або дата-центром, де розміщений цей контент. Коректне блокування інтернет-контенту провайдерами доступу технічно неможливе, про що свідчить також негативний вітчизняний досвід спроб впровадження блокування на доступі з 2017 року;

4) проект статті 8-3 до Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» не містить чіткого переліку вимог до клопотання про надання дозволу на проведення контррозвідувальних заходів та до ухвали про надання дозволу на проведення контррозвідувального заходу, зокрема, визначення чіткого переліку заходів та дій, які повинен вжити оператор, провайдер телекомунікацій. Оператор, провайдер телекомунікацій повинен виконувати закон, рішення суду, а не на власний розсуд та під загрозою покарання винаходити власні механізми та моделі виконання вимог співробітників Служби безпеки України;

5) у проекті статей 8-4 та 8-5 до Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» запропоновано, що СБУ матиме право надавати рекомендації з питань забезпечення державної безпеки та офіційні застереження. Проте, не розкрито чіткі переліки випадків, коли такі рекомендації та офіційні застереження можуть бути направлені, процедура складання та вимоги до оформлення цих документів, обов’язковість виконання документів та що буде вважатись доказами врахування/виконання рекомендацій/офіційних застережень Служби безпеки України, та які наслідки за їх не виконання для юридичної чи фізичної особи, порядок оскарження документів, в т.ч. до суду тощо. На наш погляд, зазначене може мати наслідком порушення законних інтересів та прав операторів, провайдерів телекомунікацій, а також містить підґрунтя для вчинення корупційних діянь, оскільки право надання рекомендацій та офіційних застережень може використовуватись службовими особами Служби безпеки України вибірково;

6) вчергове, в порушення права приватної власності, у пункті 7 частини першої проекту Закону нав’язується положення про те, що встановлення, технічне обслуговування технічних засобів для здійснення оперативно-розшукових та розвідувальних заходів та забезпечення їх функціонування, повинне здійснюватися за рахунок операторів, провайдерів телекомунікацій;

7) у частині першій статті 11 проекту Закону пропонується уповноважити Службу безпеки України забезпечувати виконання рішень, прийнятих відповідно до Закону України «Про санкції».

Разом з цим, Законом України «Про санкції» виключно на Службу безпеки України не покладено функції забезпечувати виконання рішень, прийнятих відповідно до цього Закону. Крім того, у статті 4 Закону України «Про санкції» відсутній вид санкції – тимчасове обмеження доступу до визначених (ідентифікованих) інформаційних ресурсів (сервісів). Але, редакція пункту 7 частини першої статті 11 проекту Закону сформульована таким чином, що цим законом буде встановлено новий вид санкцій та на Службу безпеки України буде покладено функції забезпечувати виконання цієї санкції.

Детальні зауваження та пропозиції ІнАУ викладені у листах від 17.11.2020 № 130/1-5, від 02.02.2021 № 09, від 24.05.2021 № 89/1-4.

 

З урахуванням наведеного, вкотре звертаємось та просимо не допустити прийняття закону, положення якого матимуть наслідком порушення прав та законних інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій, а також, в  окремих випадках, громадян, сформульовані нечітко, що допускатиме їх вибіркове застосування Службою безпеки України.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                      А. Пятніков