Лист № 162 від 19.11.2021 НКРЗІ щодо пропозиції АТ «УКРТЕЛЕКОМ» про підвищення вартості послуг з використання ККЕ

Вихідні реквізити
Вих. № 162 від 19.11.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 162

від 19.11.2021

 

Щодо пропозиції АТ «УКРТЕЛЕКОМ»

про підвищення вартості послуг з використання ККЕ

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, за результатом отриманих від НКРЗІ відомостей про підвищення АТ «УКРТЕЛЕКОМ»  вартості послуг з використання ККЕ (використання ККЕ (для прокладання (експлуатації) одного кабелю із зовнішнім діаметром, бронювання місця в ККЕ (для подальшого прокладання (експлуатації) одного кабелю із зовнішнім діаметром) зауважуємо наступне.

По-перше, звертаємо увагу, що надані АТ «УКРТЕЛЕКОМ» відомості не містять інформації про детальні розрахунки по складових тарифів. Зазначене унеможливлює зробити однозначний та чіткий висновок про те, які ж саме складові згаданих послуг спричиняють підвищення вартості саме на 25%.

По-друге, у Таблиці «Розрахунок тарифів, виходячи з планової собівартості одиниці калькулювання - канал ККЕ внутрішнім діаметром 100 мм та довжиною 1 км (для м. Київ)», наприклад, зазначається, що пропоновані тарифи розраховано, виходячи із планової собівартості обслуговування одного канало-кілометра за один місяць, розрахованої за 2013 рік, з урахуванням коефіцієнту завантаженості каналу ККЕ та норми прибутку. Проте, такий розрахунок, на наше переконання та з аналізу отриманих документів, не є економічно обґрунтованим та таким, що є безумовною підставою для підвищення вартостей на 25 %, оскільки, залишається невідомим як саме зроблено диференціацію коефіцієнтів завантаженості каналу ККЕ залежно від зовнішнього діаметру кабелю та як визначено норму прибутку, що становить від 16 до 20%.

З огляду на це, з отриманих документів складно зробити висновок про правильність розрахунку та обґрунтованість пропозиції щодо підвищення вартостей послуг не тільки у м. Київ, так і в обласних центрах з кількістю мешканців понад 1 млн, обласних центрах з кількістю мешканців менше ніж 1 млн, м. Севастополь та інших населених пунктах Автономної Республіки Крим, та в інших містах та селищах міського типу.  

 

Відповідно до пункту 1.6 Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 25.10.2012 № 540, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2012 за № 1901/22213 (далі – Порядок) економічно обґрунтованими витратами визнано витрати, визначення яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, норм і нормативів трудових та матеріальних витрат, технологічних регламентів та врахуванням надання послуг нормованої якості.

Тобто, запропоновані АТ «УКРТЕЛЕКОМ» розрахунки витрат з метою підвищення вартості послуг з використання ККЕ не є економічно обґрунтованими витратами.

До того ж, пунктом 5.1 Порядку визначено, що підставою для перегляду рівня тарифів на надання в користування ККЕ є зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії та матеріальні ресурси.

Пунктом 5.3 Порядку встановлено, що для перегляду чинних тарифів оператор телекомунікацій подає до НКРЗІ відповідні обґрунтовані пропозиції, які повинні містити таку інформацію:

економічні показники роботи оператора за останні 2 роки (обов’язково дані про доходи, витрати, рентабельність);

розрахунок тарифів, виходячи з планової собівартості одиниці калькулювання;

порівняльну таблицю чинних та нових тарифів із розрахунком зміни доходів при введенні нових тарифів.

А, пунктом 5.5 Порядку встановлено, що, за умови невідповідності наданих матеріалів вимогам пунктів 5.1, 5.3 Порядку, наявності обґрунтованих зауважень до виконаних розрахунків, а також недостатнього економічного обґрунтування необхідності зміни тарифів НКРЗІ може відмовити в затвердженні змін до тарифів або повернути пропозиції на доопрацювання оператору телекомунікацій - власнику (володільцю) ККЕ.

У відомостях, поданих АТ «УКРТЕЛЕКОМ», та які нами отримані від НКРЗІ, такі підтверджуючі дані відсутні.

Крім зазначеного, при розгляді пропозиції АТ «УКРТЕЛЕКОМ» про підвищення вартості послуг з використання ККЕ, просимо врахувати і те, що, як і у попередні періоди, до сьогодні, проблеми у користуванні ККЕ не вирішені, отже, відсутні покращені умови надання послуги. І підтвердженням цього є, як на наш погляд, «агресивна» поведінка АТ «УКРТЕЛЕКОМ», як надавача послуг, по відношенню до учасника нашої Асоціації – ТОВ «МАС-НЕТ ІСП» при доступі до інфраструктури кабельної каналізації, застосування штрафів за нібито «незаконне» розташування розгалуджувальних муфт, пошкодження (вирізання) його телекомунікаційного обладнання, про що ми звертались до НКРЗІ з листом від 11.10.2021 № 143 https://inau.ua/document/lyst-no-143-vid-11102021-nkrzi-shchodo-nepravo….

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                          О. Савчук