Лист № 158/1-3 від 18.12.2020 Мінцифри, ДРС та Держспецзв’язку щодо зауважень до проекту рішення НКРЗІ про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж

Вихідні реквізити
Вих. № 158/1-3 від 18.12.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство цифрової трансформації України
ДРСУ, Державна регуляторна служба України
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Віце-прем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України

МІРОШНІЧЕНКУ О.М.

 

Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

ЩИГОЛЮ Ю.Ф.

 

Копія: Голові Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 158/1-3

від 18.12.2020

 

Щодо проекту рішення НКРЗІ про вимірювання

параметрів телекомунікаційних мереж

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

15 грудня 2020 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) прийнято рішення № 496 «Про схвалення проекту рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій», яке буде направлено на погодження до заінтересованих державних органів.

Ще 28 вересня 2018 року на офіційній вебсторінці НКРЗІ у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти», було оприлюднено для громадського обговорення проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій» (далі – проект Рішення).

ІнАУ листом від 19.10.2018 № 155 надавала свої зауваження та пропозиції до проекту Рішення, частина з яких врахована. З текстом цих зауважень можна ознайомитись на вебсторінці ІнАУ за посиланням https://inau.ua/document/lyst-no-155-vid-19102018-golovi-nkrzi-shchodo-nadannya-propozyciy-do-proektu-rishennya-pro.

Проте, принципові зауваження залишились поза увагою розробника проекту Рішення. Зокрема:

1. Відповідно до абз. 6 частини першої статті 18, статті 19 Закону України «Про телекомунікації» (далі – Закон) НКРЗІ забезпечує контроль за якістю телекомунікаційних послуг та задоволенням попиту споживачів. А відповідно до абз. 5 частини першої статті 19 Закону, НКРЗІ здійснює державний нагляд за ринком телекомунікацій шляхом, зокрема, вимірювання в порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, параметрів телекомунікаційних мереж, контролю за дотриманням операторами телекомунікацій порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах.

Додатком 3 до проекту Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж (далі – проект Положення), з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, розробник пропонує затвердити Методику вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету.

Відповідно до визначень термінів, наданих у Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295:

послуга з доступу до Інтернету - забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом;

послуга з передачі даних - обмін даними між кінцевими обладнаннями абонентів з використанням телекомунікаційних мереж;

якість послуги - сукупність споживчих властивостей послуги (безперервність, доступність тощо), що визначають її здатність задовольнити потреби споживача і характеризуються встановленими показниками.

З огляду на наведене, НКРЗІ має повноваження здійснення контролю за якістю телекомунікаційних послуг відповідно до власно затвердженого Положення про якість телекомунікаційних послуг. Відповідно до визначення термінів, даних у цьому Положенні:

параметр якості телекомунікаційної послуги (параметр ЯТП) - кількісна характеристика послуги, отримана в результаті вимірювання, опитування або як дані звітності.

Показники якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів, затверджені наказом Адміністрації ДССЗЗІ від 28.12.2012 № 803, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01. 2013 за № 135/22667.

Проте, ані Закон України «Про телекомунікації» та вказані нормативно-правові акти, ані проект Рішення не містять поняття та інформації відносно того, що таке «кількісна характеристика послуги доступу до Інтернету».

Послуга передачі даних та послуга доступу до Інтернету, зокрема, яка надається з використанням фіксованих телекомунікаційних мереж, це різні послуги. Але їх показники в існуючому наказі прирівняні.

Тому, на наш погляд, оскільки це різні телекомунікаційні послуги (послуга передачі даних та послуга доступу до Інтернету), то, відповідно, мають і різні кількісні характеристики, доречно було б їх окремо і визначати у нормативно-правових актах, а також у відповідних методиках, що, наразі, є додатками до проекту Положення.

2. У проекті Методики (Додаток 3 до проекту Положення) зазначається, що вимірювання на реальному трафіку та внутрішній автоматичний контроль якості телекомунікаційних послуг (ЯТП) може здійснюватися за допомогою спеціалізованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), які дають змогу без втручання персоналу забезпечувати контроль за ППЯ послуг.

Проте, далі у проекті нормативно-правового акту не розкривається, що це за спеціалізовані ЗВТ, як гарантується їх захищеність та безпека при втручанні у функціонування телекомунікаційних мереж тощо.

Відтак, таке положення у проекті Методики потребує суттєвого доопрацювання.

3. Додатком 4 до проекту Положення пропонується затвердити Методику вимірювання параметрів мереж. Далі по змісту проекту цієї Методики є посилання на те, що йдеться про телефонні мережі.

Тому, назву проекту Додатку 4 до проекту Положення пропонуємо уточнити та викласти у редакції: «Методика вимірювання параметрів мереж фіксованого телефонного зв’язку».

4. Не дивлячись на те, що методики, які є додатками до проекту Положення, називаються «про вимірювання параметрів якості послуг», то додатки 6 та 7, якими затверджуватимуться результати таких вимірювань вже називаються як результати «вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж». Тобто, неузгодження назв у проектах документів потребує уточнення.

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», одним із принципів державної регуляторної політики є прозорість та врахування громадської думки, що передбачає, зокрема, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями. Статтею 9 вказаного Закону також визначено, що за результатами розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

 

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що НКРЗІ не врахувала зауваження та пропозиції, надані листом ІнАУ від 19.10.2018 № 155, та не надано інформації про відхилення наданих зауважень та пропозицій, а також те, що надані зауваження та пропозиції мають суттєве значення, просимо відмовити у погодженні проекту Рішення та рекомендувати розробнику доопрацювати його положення.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                        А. Пятніков