Лист № 131/1-3 від 27.08.2021 щодо припинення порушення законодавства з боку регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в частині недотримання вимог Закону про доступ

Вихідні реквізити
Вих. № 131/1-3 від 27.08.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство цифрової трансформації України
Міністерство інфраструктури України
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Віце-прем’єр-міністру -

Міністру цифрової трансформації

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Міністру інфраструктури України

КУБРАКОВУ О.М.

 

В.о. Голови Правління АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

КАМИШІНУ О.М.

 

Копія: Директору виконавчої регіональної

філії «Південно-Західна залізниця»

МИРОНОВИЧУ А.В.

 

Вих. № 131/1-3

від 27.08.2021

 

Щодо усунення порушення законодавства

по відношенню до ТОВ «СІНТЕГРА ТЕЛЕКОМ»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ надійшло звернення від нашого учасника – ТОВ «СІНТЕГРА ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 42564579) з інформацією про порушення регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), інших нормативно-правових актів, які регулюють питання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту. Зокрема, йдеться про невиконання Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 586 (далі – Правила) та наказу Міністерства інфраструктури України від 25.02.2019 № 124 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2019 за № 343/33314 (далі – Методика), в частині, що стосується встановлення вартості одноразової плати за доступ до інфраструктури об’єкта транспорту (плата за розроблення та видачу технічних умов з доступу) та нав’язування послуг, які оператор телекомунікацій не замовляє.

Так, регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на звернення оператора телекомунікацій про видачу технічних умов з прокладання оптичних волокон у смузі відведення регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» видала рахунок на оплату послуг «виїзд комісії щодо прокладання волоконно-оптичного кабелю, включаючи розробку проекту по ст. Немішаєве» у сумі 34 815, 32 грн.

Порядок звернення замовника (оператора телекомунікацій) до власника (володільця) щодо отримання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, етапність дій та строки чітко визначено Законом про доступ та Правилами. Так, відповідно до частини другої статті 16 Закону про доступ укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику технічних умов з доступу та погодження власником інфраструктури об’єкта доступу проектної документації з доступу.

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону про доступ забороняється вимагати від замовника виконання будь-яких робіт, здійснення будівництва, реконструкції, технічного переоснащення інфраструктури об’єкта доступу як умови отримання доступу до нього.

Особливості визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу також визначені статтею 17 Закону про доступ та Методикою.

Відповідно до частини дев’ятої статті 17 Закону про доступ забороняється встановлення додаткової плати за доступ, крім визначеної цим Законом, після укладення договору з доступу.

Таким чином, Південно-західна філія АТ «Укрзалізниця», ігноруючи вимоги Закону про доступ, пропонує оператору телекомунікацій (ТОВ «СІНТЕГРА ТЕЛЕКОМ»), який має намір прокласти телекомунікаційні мережі для надання телекомунікаційних послуг, використовуючи інфраструктуру об’єкта транспорту, оплатити послуги, які ним не замовляються та встановлює вартість своїх послуг у розмірі, значно вищому (34 815, 32 грн), аніж граничний розмір одноразової плати за доступ, встановлений законодавством, а саме 3 000 грн.

Враховуючи наведене, просимо розглянути наше звернення разом із зверненням ТОВ «СІНТЕГРА ТЕЛЕКОМ», вжити заходів щодо припинення порушення законодавства з боку регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та сприяти розгортанню ТОВ «СІНТЕГРА ТЕЛЕКОМ» телекомунікаційної мережі для надання телекомунікаційних послуг.

 

Звертаємо Вашу увагу, що з боку структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» це вже непоодинокий виявлений факт недотримання вимог Закону про доступ, створення неправомірних перепон у розгортанні телекомунікаційних мереж оператором телекомунікацій. Так, у вересні 2020 року ІнАУ вже зверталась за захистом порушених прав оператора телекомунікацій регіональною філією «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» і порушене питання також стосувалось встановлення завищеної вартості одноразової плати за доступ до інфраструктури об’єкта транспорту, що може свідчити про системність порушень прав та законних інтересів операторів телекомунікацій з боку структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» при наданні доступу до інфраструктури.

https://inau.ua/document/lyst-no-1091-4-vid-14092020-shchodo-prypynennya-porushennya-zakonodavstva-z-boku

 

Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити письмово.

 

Додаток: Копія звернення ТОВ «СІНТЕГРА ТЕЛЕКОМ» з додатками.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                          О. Савчук