Лист № 131 від 18.11.2020 Мінцифри щодо проекту пропозицій змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

Вихідні реквізити
Вих. № 131 від 18.11.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство цифрової трансформації України

Заступнику Міністра цифрової трансформації

з розвитку цифрової інфраструктури

ШЕЛЕСТУ О.В.

 

Вих. № 131

від 18.11.2020

 

Щодо проекту пропозицій змін

до Закону

 

Шановний Олександре Володимировичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та, ознайомившись із пропозицією внесення змін до статей 2 та 3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», пропонуємо таку редакцію частини п’ятої статті 3:

«5. Нерухоме майно та його елементи (що в проекції на горизонтальну поверхню підлоги займає не більше 2 м. кв.), які використовуються операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послугу доступу до Інтернету, передається  відповідно до Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж.»»

Зазначене обґрунтовуємо тим, що не вбачаємо доцільності у створенні різних підходів при укладенні договорів оренди державного та комунального майна в містах Києві та Севастополі у порівнянні з іншими населеними пунктами країни. Також, пропонуємо додатково обговорити з метою прийняття виваженого рішення щодо доцільності формулювання та створення прецедентів для виключень із застосування Закону про доступ (в даному випадку щодо оренди державного та комунального майна).

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що у Верховній Раді України наразі зареєстровано 2 законопроекти, положеннями яких пропонується врегулювати дане питання, зокрема, це:

- проект Закону про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (щодо розташування технічних засобів телекомунікацій) (№ 3410 від 29.04.2020) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68713;

- проект Закону про внесення змін до Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та інших законодавчих актів України щодо розвитку телекомунікаційних мереж (№ 4118 від 18.09.2020) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69988

ІнАУ у листі від 05.11.2020 № 125, адресованому народним депутатам України, виражено підтримку проекту Закону України № 4118 від 18.09.2020 https://inau.ua/document/lyst-no-125-vid-05112020-narodnym-deputatam-ukrayiny-shchodo-pidtrymky-proektu-zakonu

Тому, на нашу думку, при опрацюванні змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», просимо обмежитись відповідними пропозиціями для доповнення запропонованими Вами положеннями саме проекту Закону № 4118, а не передавати на реєстрацію новий проект Закону, що може мати наслідком відсутність концентрації уваги комітетів Верховної Ради України, народних депутатів на положеннях проекту Закону № 4118, прийняття якого для телекомунікаційної галузі має більш важливе значення.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                            А. Пятніков