Лист № 123 від 02.11.2020 Держспецзв'язку щодо проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передавання даних і доступу до Інтернету»

Вихідні реквізити
Вих. № 123 від 02.11.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

ЩИГОЛЮ Ю.Ф.

 

Копія: Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України

МІРОШНІЧЕНКУ О.М.

 

 

Вих. № 123

від 02.11.2020

 

Щодо проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ

«Про затвердження Вимог щодо рівня якості

послуг із передавання даних і доступу до Інтернету»

 

Шановний Юрію Федоровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

15 жовтня 2020 року на вебсайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) https://cip.gov.ua/ у розділі «Діяльність» підрозділ «Регуляторна діяльність» оприлюднений проєкт наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передавання даних і доступу до Інтернету» (далі – проєкт Наказу).

Це вже не перша редакція цього проєкту Наказу, яка опубліковується для громадського обговорення. І, слід зазначити, що окремі пропозиції, надані ІнАУ, враховано.

Зокрема, це листи ІнАУ:

від 28 грудня 2018 року № 221

https://inau.ua/document/lyst-no-221-vid-28122018-golovi-derzhspeczvyazku-shchodo-nadannya-propozyciy-do-proektu

від 15 травня 2019 року № 134

https://inau.ua/document/lyst-no-134-vid-15052019-golovi-drs-shchodo-vidmovy-u-pogodzhenni-proektu-nakazu-pro

Разом з цим, вважаємо за необхідне звернути увагу на наступне.

30 вересня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про електронні комунікації», який набере чинності з 1 січня 2022 року.

Відповідно до Закону до повноважень центрального органу виконавчої влади в сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру віднесено, зокрема, у разі необхідності, визначеної регуляторним органом, встановлення параметрів якості електронних комунікаційних послуг та їх показників і рівнів, методів та методик їх вимірювання постачальниками електронних комунікаційних послуг; визначення та періодичне оновлення відповідно до встановлених у затвердженому Порядку строків параметрів якості універсальних електронних комунікаційних послуг та їх показників і рівнів, методів їх вимірювання постачальниками електронних комунікаційних послуг та методик вимірювань. Цим Законом також встановлено, що перелік інформації про якість електронних комунікаційних послуг, форму і спосіб її оприлюднення постачальниками електронних комунікаційних послуг визначає регуляторний орган.

Відповідно до пункту 3 розділу XІХ. Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про електронні комунікації» Кабінет Міністрів України протягом року з дня опублікування цього Закону повинен привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом; забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

У статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» закріплено принципи державної регуляторної політики, одним з яких є принцип доцільності, що означає обґрунтовану необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми.

Враховуючи наведене, зокрема, законодавчі зміни у формуванні державної політики у сфері електронних комунікацій, зміни повноважень органів державної влади, наразі, в ускладнених умовах ведення господарської діяльності у країні у зв’язку з карантинними обмеженнями, вважаємо недоцільним прийняття проєкту Наказу, який, все одно, найближчим часом буде переглянуто.

Крім того, у Показниках якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівні, затверджених наказом Адміністрації ДССЗЗІ від 28.12.2012 № 803, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за № 135/22667, є посилання на те, що методи випробування якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету зазначені в СОУ 61–34620942–011:2012 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування».

Проте, у проєкті Наказу, зокрема, у додатках до Вимог щодо рівня якості послуг із передавання даних і доступу до Інтернету посилання на цей документ вже немає.

Відтак, з проєкту Наказу тепер виходить, що методи випробування якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету відсутні.

 

Враховуючи наведене, вважаємо, що прийняття проєкту Наказу, наразі, є недоцільним.

За зазначених обставин, просимо ДССЗЗІ України не приймати наказ Адміністрації ДССЗЗІ «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передавання даних і доступу  до Інтернету», а ДРС України відмовити у погодженні проєкту Наказу.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                   А. Пятніков