Лист № 105/1-2 від 02.07.2021 ВРУ щодо пропозицій до проекту Закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку України

Вихідні реквізити
Вих. № 105/1-2 від 02.07.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ВРУ, Верховна Рада України

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Заступнику Голови Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації, народному депутату України

ФЕДІЄНКУ О.П.

 

Вих. № 105/1-2

від 02.07.2021

 

Щодо проекту Закону

про регуляторний орган

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Комітетом Верховної Ради України з питань цифрової трансформації підготовлено на розгляд у повторному першому читанні та розміщено на власному вебсайті проект Закону України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України (реєстр. № 4066) (далі – проект Закону).

Надаємо зауваження та пропозиції до проекту Закону у додатку до цього листа.

Крім зазначеного, на наше переконання, зі змісту проекту Закону не вбачається доцільним та ефективним створення Експертної ради з питань цифровізації при Президентові України, а також повноваження, які запропоновані для цієї Ради у проекті Закону. Наприклад, постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 595 вже  утворено Міжгалузеву раду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Проте, не зважаючи на зростаючу кількість державних структур, які контролюють діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій, на превеликий жаль, деякі проблеми залишаються невирішеними, зокрема, це стосується ускладненого існуючого механізму доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до інфраструктури для розгортання телекомунікаційних мереж.

Як зазначається у статті 1 та інших статтях проекту Закону, особливістю спеціального статусу регуляторного органу є, зокрема, незалежність в прийнятті ним рішень у межах повноважень, визначених законом. Натомість, повноваження Ради при обранні членів регуляторного органу, можливість звільнення члена регуляторного органу за висновком Ради (не виключно, що невмотивованим та суб’єктивним) ставить у пряму залежність кожного члена регуляторного органу від влади, виконання вказівок службових осіб, від яких кожен член регуляторного органу, по суті, буде залежним.

Тому, на наш погляд, запропонований у проекті Закону спосіб організації конкурсу для призначення членів регуляторного органу, окремі підстави для звільнення членів регуляторного органу не урівноважують забезпечення балансу, запропонованого у статті 1 проекту Закону – регуляторний орган утворюється Кабінетом Міністрів України, є підзвітним Президентові України та Верховній Раді України. Фактично, у призначенні членів регуляторного органа роль Кабінету Міністрів України формальна, натомість чітко прослідковується можливість впливу на діяльність регуляторного органа з боку Президента України та Верховної Ради України.

 

Додаток: ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку» на 9 арк.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                                А. Пятніков