Лист № 10/1-4 від 06.02.2023 Мінцифри, НЦУ, Міненерго та Сумській ОВА щодо припинення неправомірних дій з боку філії «Сумський міський РЕМ» АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» відносно ТОВ «КП «ІНТЕРТЕЛЕКОМ»

Вихідні реквізити
Вих. № 10/1-4 від 06.02.2023
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство цифрової трансформації України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Міністерство енергетики України
Сумська обласна військова адміністрація

Віцепрем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації України 

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Керівнику Національного центру оперативно-технічного

управління мережами телекомунікацій

ТИТАРЕНКУ О.В.

 

Міністру енергетики України

ГАЛУЩЕНКУ Г.В.

 

Т.в.о. голови Сумської обласної військової адміністрації

САВЧЕНКУ Т.Г.

 

Копія: Голові Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»

ДИРБАВЦІ І.Б.

Вих. № 10/1-4

від 06.02.2023

 

Щодо припинення неправомірних дій з боку філії

«Сумський міський РЕМ» АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»

 

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами електронних комунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

          До ІнАУ надійшло звернення від нашого учасника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ – 23820881) (далі – ТОВ «КП «ІНТЕРТЕЛЕКОМ») з проханням допомогти вирішити питання видачі єдиних технічних умов для доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики на підставі заяви від 11.10.2022 № 77/2022-Р, поданої до філії «Сумський міський РЕМ» АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

          ТОВ «КП «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», з метою отримання доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, звернулось із заявою від 11.10.2022 № 77/2022-Р до філії «Сумський міський РЕМ» АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». З дотриманням законодавства, що регулює сферу доступу до інфраструктури об’єктів доступу для розташування технічних засобів електронних комунікацій, та з метою забезпечення надання електронних комунікаційних послуг, посилаючись, в т.ч. на ч.1 та ч.3 статті 12 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), де вказано, що за зверненням замовника про надання доступу до визначеного переліку об’єктів інфраструктури розробляються та видаються єдині технічні умови з доступу до всього визначеного замовником переліку об’єктів із зазначенням елементів інфраструктури об’єкта доступу та кількістю ліній електронної комунікаційної мережі замовника, ТОВ «КП «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» разом із заявою було надано орієнтовну схему розміщення електронної комунікаційної мережі в м. Суми по опорах 0,4 кВ АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

             Відповідно до частин 12-14 статті 12 Закону про доступ, власник інфраструктури об’єкта доступу у разі прийняття рішення про відмову у видачі технічних умов з доступу у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження заяви, письмово повідомляє про це замовника з обґрунтуванням причин відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури відповідних об’єктів доступу.

              Підставою для відмови у видачі технічних умов з доступу є:

            1) ненадання замовником інформації, необхідної для його ідентифікації: повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, електронна пошта, номери телефонів;

           2) відсутність технічної можливості для розміщення технічних засобів електронних комунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу;

          3) наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані в користування елементи інфраструктури об’єкта доступу, надані в користування власником інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

           Відмова у видачі технічних умов з доступу з інших підстав, ніж ті, що встановлені цією статтею, забороняється.

        У відповіді на згадану заяву, філія «Сумський міський РЕМ» АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» листом від 25.10.2022 № 59-04/2599 відмовила у видачі єдиних технічних умов з доступу до всього визначеного замовником переліку об’єктів електроенергетики. Слід зазначити, що при відмові у видачі технічних умов з доступу власником інфраструктури об’єкта доступу не вказано підстав, зазначених у статті 12 Закону про доступ, та не запропоновано іншої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури відповідних об’єктів доступу. Натомість, філія «Сумський міський РЕМ» АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», мотивуючи свою відмову у видачі єдиних технічних умов з доступу:

          – виражено думку, що пункт 4² Розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про доступ, яким передбачено, що під час дії воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях та протягом одного року після його припинення чи скасування, надання замовнику доступу до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється без розроблення та видачі технічних умов з доступу та проектної документації з доступу, не сприяє створенню умов для безпечного, безаварійного користування елементами системи розподілу електричної енергії, особливо в умовах воєнного стану в Україні;

            – не розуміє, яким чином забезпечити надійне та безаварійне функціонування системи розподілу електричної енергії в умовах, коли на її елементах будуть розташовуватися технічні засоби електронних комунікацій без врахування вимог технічних нормативних документів та дотримання заходів безпеки, які передбачалися у технічних умовах та проектній документації;

             – виникають незрозумілості при безпосередньому визначенні порядку дій для установлення правовідносин щодо доступу до елементів системи розподілу електричної енергії для розміщення технічних засобів електронних комунікацій, у т.ч. при видачі технічних умов;

             – чинні Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики не визначають порядок дій при розробленні та видачі єдиних технічних умов з доступу до всього визначеного замовником переліку об’єктів із зазначенням елементів інфраструктури об’єкта доступу та кількістю ліній електронної комунікаційної мережі замовника з метою реалізації чинної редакції абз.2 ч.1 ст.12 Закону про доступ;

               – чинні Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики не містять порядку дій при установленні правовідносин щодо користування елементами інфраструктури об’єкта доступу для розміщення, модернізації, експлуатаційного та технічного обслуговування технічних засобів електронних комунікацій відповідно до законодавства та на підставі договору з доступу без розроблення та видачі технічних умов з доступу та проектної документації з доступу, як то визначено пунктом 4² розділу VI Закону про доступ.

              І, в завершення зазначеного, філія «Сумський міський РЕМ» АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» зазначає, що, оскільки, на цей час не визначений відповідним органом виконавчої влади механізм практичної реалізації норм ч.1 ст.12 та п. 4² розділу VI Закону про доступ шляхом внесення змін до Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, у АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» відсутня можливість надати витребувану заявником інформацію, тобто, видати єдині технічні умови з доступу до всього визначеного замовником переліку об’єктів.

               Таким чином, вважаємо, що філія «Сумський міський РЕМ» АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у своєму листі від 25.10.2022 № 59-04/2599, окрім невиконання вимог статті 12 Закону про доступ, яка регулює основні вимоги до технічних умов з доступу та порядок їх видачі, заявила про відсутність навіть наміру виконувати Закон про доступ.

             Проте, нерозуміння чи небажання розуміти законодавство, відверте ігнорування застосування законодавства з боку філії «Сумський міський РЕМ» АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» не може та й не повинно бути перепоною для оператора електронних комунікацій у розташуванні технічних засобів електронних комунікацій з метою забезпечення користувачів м. Суми надійними електронними комунікаційними послугами. Тим більше, на наше переконання, такі пояснення, як у листі від 25.10.2022 № 59-04/2599, та дії з боку філії «Сумський міський РЕМ» АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» не можуть бути припустимі в умовах правового режиму воєнного стану, тим більше, на території, яка розташована поруч та, частково, в районі проведення воєнних (бойових) дій. На сьогодні, для населення, суб’єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, інших користувачів забезпечення послугами електронних комунікацій, як і постачання електричної енергії, нарівні, важливі для населення та інших користувачів країни.

              Відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

       Враховуючи зазначене, з метою припинення неправомірних дій філії «Сумський міський РЕМ» АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», що полягають у порушенні Закону про доступ, з метою сприяння ТОВ «КП «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» у розвитку електронних комунікаційних мереж та надання послуг абонентам, просимо:

         1. Міністерство цифрової трансформації України, НЦУ та Сумську обласну військову адміністрацію – сприяти якнайшвидшому врегулюванню питання щодо видачі філією «Сумський міський РЕМ» АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» єдиних технічних умов з доступу до всього визначеного замовником переліку об’єктів за заявою ТОВ «КП «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» від 11.10.2022 № 77/2022-Р.

          2. Міністерство енергетики України – надати роз’яснення до АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» з питань розроблення та видачі єдиних технічних умов з доступу до всього визначеного замовником (оператором електронних комунікацій) переліку об’єктів із зазначенням елементів інфраструктури об’єкта доступу та кількістю ліній електронної комунікаційної мережі замовника у відповідності до абз.2 ч.1 ст.12, п. 4² розділу VI Закону про доступ  та, за потреби, з метою реалізації Закону про доступ, розробити зміни до Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики та внести до Кабінету Міністрів України для затвердження.

                        Додаток: копія звернення ТОВ «КП «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» від 03.02.2023 № 13.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                    Олександр САВЧУК