Лист № 06 від 14.01.2021 АМКУ щодо концентрації учасників телекомунікаційного ринку – компаній Датагруп і Volia

Вихідні реквізити
Вих. № 06 від 14.01.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
АМКУ, Антимонопольний комітет України

Голові Антимонопольного комітету України

ПІЩАНСЬКІЙ О.С.

 

Вих. № 06

від 14.01.2021

 

Щодо концентрації

компаній Датагруп і Volia

 

Шановна Ольго Станіславівно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств сфери ІКТ, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

ІнАУ, за Статутом, створена з метою сприяння розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет та розвитку ІКТ в Україні.

Як нам стало відомо, на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 24.12.2020 № 13-01/1304 Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України проводить дослідження щодо впливу та наслідків здійснення концентрації для стану ринків доступу до мережі Інтернет юридичним особам, доступу до мережі Інтернет фізичним особам, доступу до пакетів телепрограм юридичним особам та доступу до пакетів телепрограм фізичним особам в територіальних межах міста Києва, Київської, Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей. У зв’язку з чим до операторів, провайдерів телекомунікацій направлено вимоги про надання інформації, необхідної для проведення цього дослідження. Зокрема, така інформація повідомлена нам нашими учасниками.

Зі змісту даних вимог органу Антимонопольного комітету України достеменно не відомо, проте, виражаємо припущення, що збір даної інформації від операторів, провайдерів телекомунікацій викликаний саме концентрацією найбільших учасників телекомунікаційного ринку – компаній Датагруп і Volia шляхом придбання в Україні 100 % групи компаній Volia. Принаймні така інформація поширюється у ЗМІ та опублікована на вебсайті Датагруп https://www.datagroup.ua/novyny/datagrup-domovilas-pro-pridbannya-100-kompaniyi-volia-299.

З даного приводу до ІнАУ звертаються наші учасники щодо реагування в межах статутних повноважень на вимоги Антимонопольного комітету України, та інформують про власні припущення щодо можливості настання негативних змін для господарської діяльності суб’єктів господарювання на телекомунікаційних ринках внаслідок такої концентрації. Зокрема, ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» звернулась проханням підтримати позицію щодо ймовірності настання негативних наслідків цієї концентрації, оскільки може відбутись монополізація та суттєве обмеження конкуренції на телекомунікаційному ринку України, що відповідно матиме негативні наслідки на ціну телекомунікаційних послуг та діяльність учасників телекомунікаційних ринків.

Відтак, при розгляді заяв/заяви про концентрацію компаній Датагруп і Volia та дослідженні впливу та наслідків цієї концентрації для стану ринків доступу до мережі Інтернет, доступу до пакетів телепрограм, просимо врахувати наступне.

Компанії груп Датагруп і Volia і на сьогодні мають лідируючі позиції на телекомунікаційних ринках. Проте, на сьогодні, ці компанії є конкурентами, що дозволяє кожній із них проводити власну маркетингову політику. Після концентрації, конкуренція між цими компаніями, звісно, буде відсутня, що дозволить здійснювати єдину конкурентну політику, в т.ч. проти конкурентів. Повністю поділяємо позицію ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» та інших учасників ІнАУ з приводу того, що внаслідок концентрації, новий суб’єкт господарювання отримає можливість контролювати міжоператорський ринок телекомунікаційних послуг, а це – надання доступу до Інтернету, надання у користування каналів зв’язку, телекомунікаційних мереж та контролювати ринок телекомунікаційних послуг кінцевим користувачам (юридичним та фізичним особам) шляхом встановлення іншим учасникам невигідних умов співпраці, умов у договорах на свої послуги та якими інші учасники телекомунікаційного ринку (оператори, провайдери телекомунікацій) змушені користуватись за відсутності альтернативи (адже існують договірні відносини і пошук нових контрагентів займе значного часу, втрати власних коштів на пошук альтернативних контрагентів, а, іноді, існує і відсутність альтернативи послугам Датагруп). Зазначене, на наш погляд, неминуче призведе до здорожчання телекомунікаційних послуг, як для юридичних, так і фізичних осіб, а також надасть можливість новоствореному суб’єкту диктувати умови діяльності на телекомунікаційних ринках для інших учасників.

ІнАУ, як асоціація, яка об’єднує малих та середніх суб’єктів господарювання – учасників телекомунікаційного ринку, висловлює глибоке занепокоєння, що наслідки такої концентрації матимуть негативний вплив саме на права та інтереси цієї категорії суб’єктів господарювання, яким, звісно, буде недостатньо фінансових та матеріальних ресурсів конкурувати з новоствореним потужним суб’єктом на телекомунікаційному ринку. І наслідком цього буде руйнація побудованого роками, в тому числі й не без участі Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, висококонкурентного ринку телекомунікаційних послуг як в країні в цілому, так і в місті Київ та окремих населених пунктах. І ми розуміємо, що негатив такого перерозподілу телекомунікаційного ринку отримають споживачі телекомунікаційних послуг. Принагідно хотіли б нагадати несприятливі ситуації, коли, на початку становлення телекомунікаційного ринку, Антимонопольний комітет України прикладав чимало зусиль, направлених саме на подолання штучних бар’єрів з боку органів місцевого самоврядування, окремих операторів, провайдерів телекомунікацій щодо недопуску до телекомунікаційних ринків новостворюваних суб’єктів. А також робота, яка здійснювалась органами Антимонопольного комітету України, задля встановлення справедливих умов та цін на телекомунікаційних ринках. Зокрема, як приклади, http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=2552440, https://www.epravda.com.ua/news/2009/11/16/216326/.

Відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України надають дозвіл на концентрацію у разі, якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи значній його частині.

Тож, враховуючи наведене, просимо:

1. Ретельно вивчити інформацію, викладену у нашому зверненні, у зверненні ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» від 12.01.2021, а також наявну в органах Антимонопольного комітету України інформацію та додаткові дані з метою винесення об’єктивного та обґрунтованого рішення за результатом розгляду заяви/заяв про концентрацію найбільших учасників телекомунікаційного ринку – компаній Датагруп і Volia.

2. У разі, якщо Антимонопольним комітетом України здійснюється розгляд заяви/заяв про концентрацію найбільших учасників телекомунікаційного ринку – компаній  Датагруп і Volia за спрощеною процедурою (стаття 27 Закону України «Про захист економічної конкуренції»), то розгляд здійснювати за процедурою, встановленою у статті 30 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Недотримання цієї умови, на наше глибоке переконання, призведе до поверхневого, необ’єктивного та неповного дослідження стану ринків доступу до мережі Інтернет та доступу до пакетів телепрограм, оскільки не буде враховано інтереси усіх учасників ринку, на діяльність яких матиме вплив дана концентрація.

3. Залучити до участі у справі про концентрацію за заявами/заявою про концентрацію інших учасників ринків, зокрема, операторів, провайдерів, які надають послуги доступу до Інтернету та на інтереси яких можуть вплинути наслідки такої концентрації, в т.ч. ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ», а також Інтернет Асоціацію України, як суб’єкта, що об’єднує велику кількість учасників телекомунікаційного ринку.

4. Оскільки наслідки концентрації за заявами/заявою про концентрацію найбільших учасників телекомунікаційного ринку – компаній Датагруп і Volia – матимуть наслідки для інших учасників телекомунікаційних ринків, тобто операторів, провайдерів телекомунікацій, а також споживачів, як юридичних так і фізичних осіб, просимо вжити максимальних заходів для публічності та прозорості дій органу Антимонопольного комітету України при розгляді та дослідженні цієї концентрації.

5. Дослідити інформацію за звітами суб’єктів господарювання, наявну в НКРЗІ та Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, з метою встановлення реальних та прогнозованих ринкових позицій компаній груп Датагруп і Volia на ринках доступу до мережі Інтернет, доступу до пакетів телепрограм.

В межах розгляду заяв/заяви про концентрацію не обмежуватись дослідженнями за питаннями загального характеру, які містяться у вимогах Антимонопольного комітету України відповідно до доручення від 24.12.2020 № 13-01/1304, а здійснити повний аналіз можливих наслідків концентрації, ймовірності створення внаслідок концентрації суб’єкта, який матиме монопольне (домінуюче) становище на телекомунікаційних ринках, наявну в нього можливість визначати умови діяльності на ринку для інших суб’єктів господарювання, зокрема, з огляду на послуги, які надають компанії групи Датагруп для операторів, провайдерів телекомунікацій.

Про результати розгляду нашого звернення просимо повідомити письмово.

 

Додаток: Копія звернення ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» від 12.01.2021 з додатками.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                            А. Пятніков