Лист № 05 від 25.01.2024 НЦУ щодо сприяння виконанню ДП «АНТОНОВ» законодавства про доступ та недопущення демонтажу ЕКМ

Вихідні реквізити
Вих. № 05 від 25.01.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Керівнику Національного центру оперативно-технічного 

управління мережами телекомунікацій

ТИТАРЕНКУ О.В.

 

Копії на адреси:

 

Віцепрем'єр-міністру з інновацій, розвитку освіти, 

науки та технологій – Міністру цифрової трансформації

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Голові Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України

МИРОНЕНКУ Ю.М.

 

Заступнику директора цифрового розвитку та інфраструктури 

(з соціального забезпечення) ДП «АНТОНОВ»

ТИТАРЕНКУ Д.С.

Вих. № 05

від 25.01.2024

 

Щодо сприяння виконанню ДП «АНТОНОВ» законодавства 

про доступ та недопущення демонтажу ЕКМ

 

Шановний Олександре Володимировичу!

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами електронних комунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

            Наразі, звертаємось до Вас із повідомленням та просимо вжити невідкладних заходів з метою припинення неправомірних дій з боку державного підприємства «АНТОНОВ» (далі – ДП «АНТОНОВ») (код ЄДРПОУ 14307529, місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1) по відношенню до ТОВ «СІНЕТ ІСП» та ТОВ «Київські оптичні мережі», як постачальників електронних комунікаційних послуг.

            1. Товариство з обмеженою відповідальністю «СІНЕТ ІСП» (далі – ТОВ «СІНЕТ ІСП») (код ЄДРПОУ 39466595, місцезнаходження: м. Київ, вул. Стеценко, 19, буд. 54), як постачальник електронних комунікаційних послуг, включений до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, який веде НКЕК, за № 4114 та надає послуги доступу до мережі Інтернет в межах м. Київ.

            Між ТОВ «СІНЕТ ІСП» та ДП «АНТОНОВ» укладено договір від 01 січня 2017 року № 162/01-17 про встановлення сервітуту у будинку № 5А по вул. Академіка Туполєва у                     м. Київ (далі – Договір). Крім цього, послуги доступу до мережі Інтернет ТОВ «СІНЕТ ІСП» надає абонентам цього будинку впродовж 7 років.

            Заявник зазначає, що неухильно дотримується умов укладеного Договору, своєчасно здійснює плату за Договором, будь-яких порушень умов укладеного Договору не допускає.

            ДП «АНТОНОВ» листом від 24.11.2023 № 159/17689-23 запропонував ТОВ «СІНЕТ ІСП» збільшити вартість користування сервітутом на 60%, посилаючись на збільшення витрат по утриманню будинку № 5А по вул. Академіка Туполєва у м. Київ, де розміщені технічні засоби електронних комунікацій ТОВ «СІНЕТ ІСП».

            Заявник зазначає, що відмовився від прийняття пропозиції щодо оплати підвищеної  вартості користування сервітутом з мотивів невідповідності такого збільшення вимогам законодавства, зокрема, п.5 Розділу ІІ та Розділу ІІІ Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.01.2019 № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2019 року за № 142/33113.

            У відповідь на це, ДП «АНТОНОВ» направив до ТОВ «СІНЕТ ІСП» лист від 11.01.2024 № 462/441-24, в якому повідомляє про відмову в пролонгації Договору та необхідність демонтажу електронного комунікаційного обладнання з елементів інфраструктури будинку.

            Тобто, ДП «АНТОНОВ» намагається обмежити господарську діяльність ТОВ «СІНЕТ ІСП» в наданні послуг доступу до мережі Інтернет абонентам будинку № 5А по вул. Академіка Туполєва у м. Київ.

            ТОВ «СІНЕТ ІСП» повідомляє про відсутність будь-яких законних підстав для розірвання договору з боку ДП «АНТОНОВ» та демонтажу електронної комунікаційної мережі, з використанням якої абонентам будинку надаються послуги.

 

            2. ДП «АНТОНОВ» листом від 24.11.2023 № 159/17687-23 направив повідомлення про збільшення вартості користування сервітутом на 60% і до товариства з обмеженою відповідальністю «Київські оптичні мережі» (далі – ТОВ «Київські оптичні мережі») (код ЄДРПОУ 33445543, місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка Кримського, 4А, офіс 339), як постачальник електронних комунікаційних послуг, включений до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, який веде НКЕК, за № 2195 та надає послуги доступу до мережі Інтернет в межах м. Київ, Коцюбинське, Блиставиця, Ірпінь, Буча, Бровари Борщагівська ОТГ, Гостомельська ОТГ. 

            ТОВ «Київські оптичні мережі» листом від 22.12.2023 № 180/2023 також повідомило ДП «АНТОНОВ» про відмову від пропозиції щодо збільшення вартості за користування сервітутом на 60% та попросили плату за доступ встановити відповідно до граничних розмірів відповідно до діючого законодавства. 

            Наразі, для ТОВ «Київські оптичні мережі» також існує загроза демонтажу їх електронних комунікаційних мереж з використанням яких абонентам надаються електронні комунікаційні послуги.

 

            ДП «АНТОНОВ» є підприємством державної власності, тому державні органи мають повне право та повноваження впливу на зобов’язання його до неухильного виконання та дотримання законодавства України.

            Відповідно до пункту 8 частини першої статті 19 Закону України «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг мають право на установлення технічних засобів електронних комунікацій у приміщеннях, що належать їм на належних правових підставах, з дозволу власника приміщення та розміщення на елементах інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту та електроенергетики технічних засобів електронних комунікацій на договірних засадах у порядку, встановленому законодавством.

            Відповідно до пункту 5 частини першої статті 4 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» забезпечення доступу до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється за принципом забезпечення надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу на строк не менше строку надання електронних комунікаційних послуг споживачам. А, відповідно до частини сьомої статті 16 цього Закону, власник інфраструктури об’єкта доступу не має права розірвати договір з доступу без згоди замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору з доступу, за умови належного виконання замовником умов договору з доступу.

            Також, частиною четвертою статті 17 Закону про доступ визначено, що розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу встановлюється договором з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідно до цього Закону. Граничні розміри періодичної плати за доступ визначені у частині сьомій статті 17 Закону про доступ.  

            Відповідно до статті 115 Закону України «Про електронні комунікації», постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані вживати відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення сталого функціонування мереж електронних комунікацій, що використовуються для надання електронних комунікаційних послуг в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. 

            Відповідно до частин першої-другої статті 32 Закону України «Про електронні комунікації», управління електронними комунікаційними мережами та відповідальність за забезпечення їх сталості в умовах надзвичайного та воєнного стану покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації (Держспецзв’язку). Для забезпечення можливості оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами всіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах надзвичайного та воєнного стану створюється національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України.

            А, відповідно до розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ) від 16.05.2022 №245 «Про забезпечення роботи технічних засобів та інших елементів мереж електронних комунікацій», задля гарантування надання послуг електронних комунікацій на всій території України у період відсічі збройній агресії російської федерації постачальники електронних комунікацій повинні забезпечити безперервну та безперебійну роботу обладнання, задіяного на мережах електронних комунікацій та зобов’язані, у разі спроби підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності розірвати будь-які договірні відносини щодо розміщення технічних засобів електронних комунікацій, що використовуються для надання електронних комунікаційних послуг, або спроби демонтувати ці засоби – інформувати про це НЦУ.

            З огляду на зазначене, просимо Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій:

             – направити відповідне звернення до ДП «АНТОНОВ» з метою вжиття заходів щодо забезпечення безперервної та безперебійної роботи електронних комунікаційних мереж ТОВ «СІНЕТ ІСП» для надання електронних комунікаційних послуг абонентам у будинок № 5А по вул. Академіка Туполєва у м. Київ та недопущення незаконного демонтажу електронних комунікаційних мереж ТОВ «СІНЕТ ІСП»;

            – направити відповідне звернення до ДП «АНТОНОВ» з метою вжиття заходів щодо забезпечення безперервної та безперебійної роботи електронних комунікаційних мереж ТОВ «Київські оптичні мережі» для надання електронних комунікаційних послуг абонентам у територіальних межах надання цим постачальником послуг та недопущення незаконного демонтажу електронних комунікаційних мереж ТОВ «Київські оптичні мережі».

 

            Додаток: 

  1. Копія звернення ТОВ «СІНЕТ ІСП» від 23.01.2024 № 1/23/01

  2. Копія листа ТОВ «Київські оптичні мережі» від 22.12.2023 № 180/2023.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                             Олександр САВЧУК