В офісі ІнАУ відбулось установче засідання Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції.

Учасники засідання обговорили плани на 2018 рік і запропонували Правлінню ІнАУ затвердити напрямки роботи Комітету, серед яких

- пропагування на телекомунікаційному ринку України ідей добросовісної конкуренції, в т.ч. міжнародного досвіду, розроблення проектів норм професійної етики учасників ринку послуг Інтернет та ІКТ, телебачення;

- взаємодія з державними органами з питань дотримання суб’єктами господарювання законодавства у сфері захисту економічної конкуренції на ринку телекомунікацій, у підготовці  та удосконаленні нормативно-правової бази у сфері демонополізації економіки, забезпечення захисту економічної конкуренції, запобігання встановленню дискримінаційних цін, протидії недобросовісній конкуренції, заборони безоплатного надання послуги (крім випадків, визначених законом), запобігання встановлення демпінгових цін, запровадження часових обмежень в проведенні маркетингових акцій, тощо;

- сприяння захисту Членів ІнАУ від порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

- участь у здійсненні аналізу законодавчих та нормативних актів у сфері захисту економічної конкуренції.

 

Також на затвердження Правлінню запропоновано персональний склад Комітету з 12 осіб.