Мінекономрозвитку вслід за ДРС інформує про відсутність правових підстав для ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій

Отримана відповідь Мінекономрозвитку на запити ІнАУ щодо ліцензування у сфері телекомунікацій: Лист № 29 від Мінекономрозвитку 19.02.2018 щодо надання роз'яснень стосовно ліцензування у сфері телекомунікацій з 01.01.2018.

 

Мінекономрозвитку з посиланням на законодавство повідомляє, що ліцензування видів господарської діяльності, не зазначених в ст. 7 Закону про ліцензування, відповідно до ст.3 цього ж закону, забороняється. При цьому Мінекономрозвитку посилається на ст. 21 Закону про ліцензування, де зазначено, що ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій втрачає чинність з 01.01.2018 р.

 

31.01.2018 р. Мінюст у своїй відповіді від 31.01.2018 р. на запит ІнАУ з приводу ліцензування послався на повноваження Державної регуляторної служби (ДРС), а також Мінекономрозвитку щодо роз’яснень з цього питання. Див Лист № 22 від Мінюсту 31.01.2018 щодо надання роз'яснень з окремих питань стосовно ліцензування у сфері телекомунікацій з 01.01.2018

 

Раніше, 24.01.2018, ІнАУ отримала відповідь від Державної регуляторної служби (ДРС): Лист № 17 від ДРСУ 24.01.2018 щодо розгляду звернення стосовно ліцензування у сфері телекомунікацій з 01.01.2018. ДРС вважає, що правових підстав для ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій не існує, це стосується і відсутності правових підстав для ліцензування у сфері телекомунікацій за видами діяльності, які визначені в ч.7 ст.42 ЗУ «Про телекомунікації».

При цьому ДРС констатує правову колізію і неузгодженість між законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про телекомунікації», перший з яких встановлює, що ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій втрачає чинність з 1 січня 2018 року а з другого не усунуті норми про ліцензування у сфері телекомунікацій. При цьому ДРСУ вважає, що в цьому питанні розбіжність слід трактувати на користь ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Висновок ДРС – з 01.01.2018 правових підстав для ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій не існує, це стосується і відсутності правових підстав для ліцензування у сфері телекомунікацій за видами діяльності, які визначені в ч.7 ст.42 ЗУ «Про телекомунікації».

 

Всі ці листи Мінекономрозвитку, Мінюсту та ДРС є відповідями на запит ІнАУ: Лист № 206 від 27.12.2017 ДРСУ щодо ліцензування у сфері телекомунікацій з 01.01.2018, яким ми просили надати інформацію з ряду питань, зокрема:

  • Чи будуть чинним ліцензії у сфері телекомунікацій, отримані до 01.01.2018, до закінчення строку дії, зазначеного в них, і дотримання ліцензійних умов є обов’язковим?
  • Чи потрібно суб’єкту господарювання отримувати в НКРЗІ ліцензії на види господарської діяльності, встановлені статтею 42 Закону України «Про телекомунікації» та статтею 31 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», якщо термін дії ліцензії закінчується після 01.01.2018 або якщо суб’єкт господарювання розпочинає діяльність на ринку телекомунікацій?
  • Які види господарської діяльності слід розуміти у понятті «діяльність у сфері телекомунікацій», яке застосовується у пункті 8 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»?