ІнАУ та АППК щодо нового Порядку формування Переліку іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, може обмежити право громадян на доступ до інформації.

03 серпня 2018 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оприлюднила для громадського обговорення проект «Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються» https://www.nrada.gov.ua/natsionalna-rada-rozrobyla-ta-oprylyudnyla-dly….

Необхідність прийняття документа Національна рада пояснила тим, що «процедура внесення до переліку програм іноземних мовників і вилучення з нього до сьогодні не була розроблена…» (з 2008 року! – Авт.), і регулятор «вважає за необхідне його розробити та виносить проект документа на обговорення громадськості». Крім того, на думку регулятора, запропонований Порядок «дозволить досягти більш ефективного державного регулювання, а також допоможе повною мірою вирішити більшість проблемних питань, що наявні у цьому аспекті телерадіоінформаційної галузі».

На думку експертів асоціацій, запропонований Нацрадою до обговорення проект Порядку формування Переліку іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, як і сам Перелік, не відповідає міжнародним угодам, до яких приєдналася Україна, та її зобов’язанням у частині не обмежувати ретрансляцію програмних послуг, які знаходяться під юрисдикцією країн  членів Європейського союзу або країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

Україна ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_444 у 2008 році. Відповідно до її положень Держава зобов’язалася на виконання статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (995_004) забезпечити свободу прийому та ретрансляції на своїх територіях програмних послуг, які відповідають умовам цієї Конвенції (ст. 4 Конвенції). Під час підписання або подання ратифікаційної грамоти Україна заявила, що вона залишає за собою право обмежувати ретрансляцію на своїй території (лише настільки, наскільки вона не відповідає національному законодавству) програмних послуг, які містять рекламу алкогольних напоїв відповідно до правил, передбачених пунктом 2 статті 15 цієї Конвенції (ст. 32 Конвенції).

 

«Жодних інших застережень робити не можна», наголошується у другому абзаці частини І статті 32 Конвенції.

 

Однак, всупереч Конвенції, проект Порядку формування Переліку містить обов’язки для іноземних телеканалів (у тому числі європейських), які не тільки не увійшли до застережень України міжнародної угоди, але й не передбачені діючим Законом України «Про телебачення і радіомовлення». Зокрема, іноземним телеканалам пропонується надавати великий обсяг інформації щодо своєї діяльності, записи програм і передач, доступ до передач для здійснення моніторингу, запроваджуються вимоги щодо засновників, мови передач (звукові доріжки), трансляції реклами, фільмів тощо. Окремі вимоги регулятора, наприклад організація україномовних звукових доріжок, вимагають від телеканалів значного часу та великих обсягів інвестицій.

Наслідками прийняття такого документа стане перереєстрація всіх іноземних телеканалів у Нацраді (на сьогодні їх 176, і переважна більшість – під юрисдикцією країн ЄС і країн, які ратифікували Конвенцію https://www.nrada.gov.ua/provajderam-programnoyi-poslugy/), можливе неправомірне обмеження прав громадян України на свободу прийому та ретрансляції в Україні програмних послуг, які відповідають вимогам Конвенції, значне скорочення Переліку дозволених для поширення іноземних телепрограм, погіршення пропозиції абонентам легальних телевізійних сервісів, спотворення добросовісної конкуренції між провайдерами за типами прийому, штучне обмеження конкуренції серед програм телерадіоорганізацій, знищення бізнесу провайдерів програмної послуги – ліцензіатів Національної ради. Останнє обумовлене тим, що на супутникове, інтернет-телебачення такі обмеження не поширюються.

 

Кому це вигідно? Прийняття Порядку, на нашу думку, вигідно:

- підприємствам супутникового телебачення, що, як відомо, надають можливість перегляду глядачам будь-яких телепрограм без державних обмежень, у тому числі російських, що містить загрозу інформаційній безпеці держави;

- піратським телевізійним сервісам, які працюють поза правовим полем, а також усім тим суб'єктам господарювання, що поширюють іноземні телепрограми без відповідної ліцензії Національної ради;

- іншим легалізованим телеорганізаціям, попит на які збільшиться у рази після прийняття Порядку, для закупівлі прав на ретрансляцію в кабельних мережах.

 

Таким чином, ми переконані, що проект Порядку містить ризики обмеження прав громадян, ознаки порушення міжнародного й вітчизняного законодавства, а також антиконкурентних дій органів влади, які можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції і потребують експертизи Антимонопольного комітету України.

 

Отже:

  1. АППК і ІнАУ закликають правозахисні організації та всіх інших зацікавлених осіб звернути увагу на цю пропозицію Національної ради і до 2 вересня 2018 року надати регулятору свої зауваження.
  2. Запропонувати Національній раді у 20-х числах серпня 2018 року провести відкриті слухання наданого Порядку за участю зацікавлених осіб (від яких отримано звернення).
  3. Попередні рамкові пропозиції до Нацради:

- подовжити строк громадського обговорення документа на 1 місяць, враховуючи його «революційність», а також те, що терміни громадського обговорення фактично збігаються з періодом відпусток членів Національної ради;

- виокремити у Порядку вимоги для програм телерадіоорганізацій, які знаходяться під юрисдикцією країн членів Європейського союзу або країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. Для таких компаній, на нашу думку, можливі мінімальні вимоги із застосуванням принципу мовчазної згоди: заява у довільній формі; документ про підтвердження юрисдикції; джерело прийому сигналу (параметри супутникового прийому тощо); гарантія того, що програма не містить реклами алкогольних напоїв відповідно до ст. 32 Європейської конвенції про транскордонне телебачення; окремі вимоги і гарантії щодо захисту неповнолітніх. У разі виявлення порушення законодавства у контенті такого іноземного мовника, який знаходиться під юрисдикцією країни ЄС або країни, яка ратифікувала Конвенцію, Національна рада вчиняє дії відповідно до ст. 24 Конвенції;

- для інших іноземних телерадіоорганізацій пропонується взяти за основу оприлюднений проект Порядку і привести його положення у відповідність до вітчизняного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення;

- передбачити у Порядку перехідні Положення регулювання діяльності провайдерами програмної послуги і мовниками у перехідний період;

- приймати Порядок після внесення відповідних змін до Конвенції і законодавства, зокрема, прийняття Закону України «Про аудіовізуальні медіа-сервіси»;

- при підготовці пропозицій суб'єктам законодавчої ініціативи щодо впровадження мовної квоти обов’язково передбачити перехідний період: перший рік  – підготовчий, другий  – квота 25%, третій рік  – 50%.

 

Довідка: повний юридичний висновок Адвокатського об’єднання «Головань і Партнери» стосовно проекту Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про затвердження Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються в Україні https://drive.google.com/file/d/1b2tJOr_mxUPU-yWY2az8oQuY4qerYuaT/view