ІнАУ пропонує привести проекти постанов КМУ по критичній інфраструктурі у відповідність до законодавства України і вимог Євродирективи

ІнАУ направила листи до Держспецзв’язку з копіями на ДРС та Мінюст:

 

Листи підготовлені за результатами аналізу двох проектів постанов КМУ, підготовлених Держспецзв’язку:

 

Аналіз цих проектів показав, що перелік запропонованих типів основної послуги критичної інфраструктури в них не відповідає переліку, визначеному у Директиві Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року.

Зокрема, йдеться про безпідставне розширення цього переліку, а також про невиконання позиції Євродирективи про уникнення покладання непропорційного фінансового та адміністративного тягаря на операторів основних послуг та надавачів цифрових послуг, де, зокрема, йдеться про те, що у випадку надавачів цифрових послуг, такі вимоги не повинні застосовуватися до  малих і мікропідприємств. Також наводиться ряд інших невідповідностей законодавству.

 

Листи містять пропозиції врахувати зауваження ІнАУ і не погоджувати проєкт постанови КМУ у запропонованій розробником редакції як такий, що не у повній мірі відповідає законодавству.