ІнАУ не підтримує Зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, які затверджено 13 грудня 2018 року рішенням Нацради з питань телебачення і радіомовлення

13 грудня 2018 року Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні прийняла рішення про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, який буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Інтернет Асоціація України не підтримує окремі новації, які пропонуються національним регулятором у цьому документі та забезпечать здійснення Зеонбудом діяльності на «особливих» умовах, відмінних від умов, встановлених законодавством для провайдерів програмної послуги, оскільки:

  • окремі положення, у разі запровадження, можуть створити «гібридну» модель Т2 з одночасним наданням Зеонбудом безкоштовного та пакетів платного телебачення. Враховуючи, що ринок послуг платного телебачення є конкурентним, впровадження новацій може призвести до порушень правил економічної конкуренції, спотворення конкуренції та ущемлення інтересів окремих провайдерів програмної послуги, оскільки Зеонбуд, наразі, вже має конкурентні переваги, так як, на відміну від інших провайдерів, які сплачують медіагрупам плату за телепрограми (канали), ціни на які постійно зростають, Зеонбуд не несе витрати на їх придбання. Навпаки, медіагрупи сплачують Зеонбуду за розповсюдження своїх телепрограм. Тобто, на державному рівні буде створено нерівні умови для суб’єктів, які здійснюють діяльність із забезпечення перегляду телепрограм населенню країни;
  • Зеонбуд зобов’язаний транслювати усі програми, які входять до складу універсальної програмної послуги. Впровадивши послуги платного телебачення, вважаємо, що Зеонбуд буде «звичайним» провайдером програмної послуги. Відтак, діяльність цього провайдера, як інших, повинна регулюватись положеннями Закону України «Про телебачення і радіомовлення», в т.ч. укладення договорів з населенням, укладення договорів з медіагрупами, тощо та відповідним контролем з боку національного регулятора. Проте, на сьогодні, таке законодавче підґрунтя державного регулювання діяльності Зеонбуду відсутнє;
  • у свій час, придбання телевізійних цифрових тюнерів Т2 для населення відбувалось за рахунок державних коштів, тобто, фактично, відбулась фінансова дотація комерційній приватній компанії, що, відповідно, створило сприятливі умови для отримання цією компанією прибутку від діяльності. Проте, така допомога не надавалась і не надається іншим провайдерам програмної послуги, які, у разі впровадження Зеонбудом платного телебачення, конкуруватимуть з Зеонбудом. Цим буде створено державою нерівні умови у діяльності провайдерів програмної послуги та закладено дисбаланс конкуренції на ринку послуг платного телебачення.

Отже, Інтернет Асоціація України виражає підтримку позиції окремих провайдерів програмної послуги та галузевих асоціацій щодо доцільності доопрацювання Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору та передчасності їх прийняття у запропонованій національним регулятором редакції. З зазначеного питання готується відповідне звернення до Міністерства юстиції України.