ІнАУ, АППК і Телекомпалата закликали провайдерів об'єднатися під час офіційних переговорів з ОКУ на базі рекомендацій ДП «Держзовнішінформ» щодо розміру винагороди

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) отримало від громадської спілки «Коаліція аудіовізуальних і музичних прав» (ГС КАМП) проект попередніх тарифів щодо сфери обов’язкового колективного управління «кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення», в якій вона була акредитована відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (детальніше про це - див. тут).

Напередодні офіційних переговорів про встановлення попередніх тарифів ГС КАМП Інтернет Асоціація України, Асоціація правовласників та постачальників контенту і Телекомпалата України закликали провайдерів об'єднатися під час офіційних переговорів з ГС «КАМП» на базі рекомендацій ДП «Держзовнішінформ».

ДП «Держзовнішінформ» – це державне підприємство, яке згідно Наказу МЕРТ № 608 від 02.05.2018 р.  уповноважене  здійснювати моніторинг цін на зовнішньому та внутрішньому товарних ринках, досліджувати динаміку цінових процесів на ринках та відповідність контрактних (зовнішньоторговельних) цін кон’юнктурі світового ринку.

Впродовж листопада 2019 – лютого 2020 на замовлення ІнАУ, АППК і Телекомпалати фахівці ДП «Держзовнішінформ» підготували Рекомендації щодо розміру винагороди (відрахувань), що сплачуються користувачами під час кабельної ретрансляції за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач), які:

  • забезпечують поступовість зростання плати, її залежність від рівня основних державних соціальних стандартів та стану економіки, з метою запобігання подорожчання телевізійних сервісів для споживачів;
  • обґрунтування фіксованої суми винагороди для сплати ОКУ відповідно до вимог абзацу другого частини 2 ст. 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;
  • враховують особливості діяльності суб'єктів, зокрема територію надання послуг і технологію ретрансляції, що дозволить уникнути негативного впливу на ринок у цілому;
  • передбачають винагороду у вигляді фіксованої суми, що забезпечує прозорість її нарахування, подальшого розподілу, і не потребує додаткової перевірки документів провайдерів.

 

МАТЕРІАЛИ АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДП «ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ»:

 

Лист ДП «Держзовнішінформ» щодо проведення аналітичного дослідження від 27.02.2019

Рекомендації щодо розміру винагороди (відрахувань), що сплачуються користувачами під час кабельної ретрансляції за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач)