Відкритий лист Прем'єр-міністру України пані Тимошенко Ю.В. № 164 від 17.01.2008 р. з пропозицією щодо внесення змін в Програму діяльності Кабінету Міністрів України «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОРИВ: для людей, а не політиків»

17.01.2008
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Прем’єр-міністру України

пані Ю.В.Тимошенко

 

 

 

Вих. № 164

Від 17 січня 2008 р.

 

 

 

                                                      

Вельмишановна Юліє Володимирівно!

 

До Вас звертаються представники професійних об'єднань підприємців та громадських організацій, що об'єднують працівників галузі інформаційних технологій та телекомунікацій, які протягом останніх років докладають свою працю, знання та досвід задля розбудови в Україні інформаційного суспільства.

Ми представляємо галузь, яка значною мірою визначає  майбутнє нашої країни. Розвиток саме ринку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є чинником та платформою для  розвитку  у будь-якій галузі економіки держави.  Протягом останніх п’яти років він демонструє стабільно високі темпи росту на рівні не нижче 20%, що значно перевищує темпи росту ВВП. При тому, що в ІКТ-сегменті національної економіки зайнято 2,1% працездатного населення країни (близько 480 тис. працівників), він  займає майже 8% в структурі ВВП. За останні 6 років частка галузі в структурі ВВП зросла більш ніж в 2,5 рази.  Така динаміка може зберігатися і в майбутньому. 

На жаль, питання розбудови інформаційного суспільства в Україні та розвитку галузі ІКТ практично не знайшли свого відображення в Програмі Уряду, тому ми пропонуємо  внести зміни в Програму діяльності Кабінету Міністрів України «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОРИВ: для людей, а не політиків». 

Суть цих пропозицій полягає в тому, що пріоритетом у діяльності державної влади на всіх рівнях має стати забезпечення подальшої розбудови інформаційного суспільства, яке передбачає найповнішу реалізацію конституційних прав на свободу слова, свободу збирання, використання і поширення інформації. Завданням сьогодення для всіх нас і для Уряду має стати якнайшвидший перехід від традиційної радянської концепції розвитку зв’язку та інформатизації до нової європейської концепції побудови інформаційного суспільства, в якому всі суспільні відносини здійснюються на засадах широкого використання інформаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності особистості, суспільства та держави.

Враховуючи вищезазначене, представники професійних об'єднань,  громадських організацій та компаній, що  працюють в галузі інформаційних технологій і телекомунікацій, з метою забезпечення належних умов для подальшого стрімкого  зростання ринку інфокомунікацій в Україні,  звертаються до Вас з пропозицією внести доповнення в Програму Уряду і замість одного розділу 3.5 Транспортно-дорожній комплекс, зв’язок та інформатизація зробити два окремих: Транспортно-дорожній комплекс та Інформаційне суспільство та зв’язок.

 

Додаток – Проект  розділу Інформаційне суспільство та зв’язок (4 аркуші).

 

 

З глибокою повагою,

 

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ)

 

Тетяна Попова

 

                                                          Асоціація підприємств інформаційних  технологій України (АПІТУ)                                                         

 

 

 

Юрій Пероганич

 

Комісія з питань телекомунікацій  

та інтелектуальних мереж УСПП                       

 

                                        Валерій Пекар

 

Спілка кабельного

телебачення України

 

 

Юлія Молчанова  

 

Асоціація "ІТ України"         

 

Євген Кочкін