Відкритий лист №206/1-2 від 04.11.2014 щодо шляхів адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Президенту України

Порошенку П.О.

 

Прем’єр міністру України

Яценюку А.П.

 

Громадським  організаціям

 

Професійним асоціаціям

 

 

Вих. №206/1-2

від 04 листопада 2014р.

 

 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 170 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Верховною Радою України ратифікована «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (далі - Угода).

Угодою передбачено забезпечувати поступову адаптацію законодавства України до acquis ЄС відповідно до напрямів, визначених у цій Угоді, а Сторони Угоди зобов'язуються забезпечувати ефективне її виконання.

Відповідно до глави 6 Угоди «Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля» адаптації підлягають такі напрями:

• тeлeкомунікаційні послуги (Частина 5 «Нормативно-правова база», Підрозділ 5 «Тeлeкомунікаційні послуги»);

• електронна торгівля (Частина 6 «Електронна торгівля»).

З метою організації робіт щодо адаптації національного законодавства Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 17 вересня 2014 р. № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

Ми вважаємо, що проведення якісної роботи щодо імплементації європейського законодавства відповідно до Угоди має стратегічне значення для всіх секторів економіки держави, зокрема, і для телекомунікаційного ринка.

Але проведений аналіз змісту розпорядження КМУ №847 від 17.09.2014 р. свідчить про наявність суттєвих недоліків.

1.    Не включені до  Плану заходів, який затверджено цим розпорядженням, роботи із адаптації національного законодавства в повному обсязі до вимог директив ЄС, які визначені у Доповненні XVII-3 Угоди. Це стосується таких Директив, як (в редакції Доповнення XVII-3 Угоди):

-       Директива № 2002/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про доступ до, та з’єднання з, електронних комунікаційних мереж та відповідного оснащення;

-       Директива № 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про єдину нормативно-правову базу для електронних комунікаційних мереж та послуг;

-       Директива № 2002/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних комунікаційних мереж та послуг.

2.    Завдання та роботи, що визначені в Плані заходів, невдало структуровані та погано синхронізовані в часі, а тексти офіційних перекладів Директив, положення яких підлягають імплементації і які розміщені на веб-порталі Верховної Ради України, мають відмінності від оригіналів текстів Директив, викладених англійською мовою, іноді суттєві.

3.    Відповідальні за деякі завдання визначенні без урахування їх повноважень. Прикладом може слугувати визначення відповідальним за виконання заходу «Розроблення дорожньої карти наближення законодавства України до права ЄС у сфері телекомунікаційних послуг» Державного агентства з питань електронного урядування.

На наш погляд це є наслідком того, що підготовка такого важливого документу, як «План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки» відбувалась без широкого громадського обговорення та без залучення професійних асоціацій, які представляють інтереси різноманітних сегментів економіки.

Більш того, підготовка центральними органами виконавчої влади проектів планів імплементації актів законодавства ЄС, передбачених Планом заходів також відбувається кулуарно, в закритому режимі без участі громадськості, що може привести до спотворення суті роботи з дерегуляції та лібералізації ринкових умов діяльності операторів та провайдерів телекомунікацій.

З огляду на зазначене, просимо здійснити заходи щодо організації широкого обговорення  як Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, так і відповідних проектів планів імплементації актів законодавства ЄС, що готуються центральними органами виконавчої влади, а за результатами обговорення за необхідності внести відповідні зміни.

Інтернет Асоціація України звертається до всіх громадських  організацій та професійних  асоціацій приєднатись до обговорення шляхів адаптації законодавства України до законодавства ЄС тому, що від якості проведення цієї роботи суттєво залежить як зміст реформ в Україні, так і успіх реформ які конче необхідні нашому суспільству.  

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                           Т.Попова