Спільний лист від 01.07.2016 щодо проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)»

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДРСУ, Державна регуляторна служба України
АМКУ, Антимонопольний комітет України
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

 

Комісія з питань науки і ІТ

01034, м Київ, вул.О.Гончара,15/3,офіс 22

тел./факс: (044) 2782925

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34,

тел.: (044) 2783069, факс: (044) 2263152

 

 

 

від «01» липня 2016 р.

№118

Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

 

Голові Антимонопольного комітету України

Терентьєву Ю.О.

 

Голові Адміністрації Державної служби

спеціального зв’язку та захисту інформації України

Євдоченку Л.О.

 

 

Копія: Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

 

Щодо проекту рішення НКРЗІ «Про

внесення змін до Основних вимог до

договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у

сфері телекомунікацій (діяльність з надання

послуг доступу до Інтернет)»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) та Український союз промисловців і підприємців (далі – УСПП) засвідчують Вам свою повагу та звертаються з приводу наступного.

Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) від 29.06.2016 схвалено доопрацьований проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)» (далі – проект Рішення).

Проектом Рішення пропонується, зокрема, підпункт 3.5.7 пункту 3.5 Розділу III «Зміст договору» Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 № 624, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.12.2012 за № 2150/22462 (зі змінами), викласти у редакції:

«3.5.7. Мінімальні швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку або розрахункові максимальні швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для рухомого (мобільного) зв’язку, які вимірюються відповідно до ДСТУ ETSI 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT)».

Разом з цим, вважаємо, що НКРЗІ перевищує повноваження, запроваджуючи новації щодо ДСТУ ETSI 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT), які залишаться без реалізації впровадження суб’єктами господарювання та відповідного контролю виконання з боку НКРЗІ.

Національний орган стандартизації Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (далі – ДП «УкрНДНЦ») 25 грудня 2015 року видав наказ № 206 щодо прийняття нормативних документів України. До Переліку прийнятих національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом підтвердження із набранням чинності з 1 січня 2016 року, включено ДСТУ ETSI 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT).

Згідно з вимогами пункту 5 частини першої статті 15 Закону України «Про телекомунікації» (далі – Закон) до повноважень центрального органу виконавчої влади в галузі  зв'язку (ЦОВЗ) віднесено впровадження технічної політики у сфері надання телекомунікаційних послуг, стандартизації, підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій.

При цьому НКРЗІ, згідно з пунктом 1 частини першої статті 18 Закону, лише вносить пропозиції до органів державної влади щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, стандартів у сфері телекомунікацій, а згідно з пунктом 4 частини першої статті 19 Закону – здійснює контроль за додержанням суб'єктами ринку телекомунікацій законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 411, якою затверджено Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Адміністрація Держспецзв’язку), Адміністрація Держспецзв’язку визначена ЦОВЗ, який на цей час не приймав жодних рішень щодо запровадження ДСТУ ETSI 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT).

Згідно зі статтею 15 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) застосування стандартів є обов'язковим для суб'єктів господарювання, якщо обов’язковість застосування стандартів установлено нормативно-правовими актами.

Згідно з частиною другою статті 23 Закону України «Про стандартизацію» національні стандарти застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами. Частиною другою статті 23 цього закону встановлено, що Національний орган стандартизації забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті текстів національних стандартів, обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами, не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня офіційного опублікування таких актів з безоплатним доступом до зазначених національних стандартів.

Згідно з повідомленням ДП «УкрНДНЦ» http://shop.ukrndnc.org.ua/ua/katalog-normativnih-dokumentiv/33-telekomunikatsiyi-audio-ta-videotekhnika/33-040-telekomunikatsiini-systemy/aspekti-obroblennja-peredavannja-signaliv-movnoi-informacii-ta-zabezpechennja-ihn-oi-jakosti-stq-viznachennja-i-vimirjuvannja-vazhl-33272.html, ДСТУ ETSI 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT)  відсутній у відкритому доступі, доступний лише під замовлення на платній основі.

Згідно з останнім абзацом пункту 2.2 Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 13.12.2012 № 649 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за № 92/22624, під час здійснення заходів державного нагляду забороняється перевіряти виконання вимог нормативно-правових актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ, а саме: які не розміщені на офіційних веб-сайтах органів державної влади.

Крім зазначеного, на нашу думку, визначення Законом повноважень НКРЗІ встановлювати Основні вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг, не відповідає вимогам частини другої статті 179 ГКУ, згідно з якими «Кабінет Міністрів України, уповноважені ним або законом органи виконавчої влади можуть рекомендувати суб'єктам господарювання орієнтовні умови господарських договорів (примірні договори), а у визначених законом випадках - затверджувати типові договори». Ця норма введена в дію Законом України від 09.04.2015 № 310-VIII.

Згідно з роз’ясненням Міністерства юстиції України (лист від 26.12.2008 №758-0-2-08-19 «Щодо практики застосування норм права у випадку колізії») у разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив чинності.

Норма статті 179 ГКУ діє з 09.04.2015, набрала чинності пізніше за Закон, відповідно слід керуватися нормами ГКУ, а не Закону.

Таким чином можна зробити висновок, що встановлені новації також не відповідають вимогам:

статті 6 ГКУ щодо заборони незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини;

частини третьої статті 67 ГКУ, відповідно до якої підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

 

Звертаємо увагу, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання» від 22.07.2014 №1600-VII дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» поширена на телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України.

Згідно з вимогами частини сьомої статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення  прав  і обов'язків суб'єкта господарювання або органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб, рішення приймається на користь суб'єкта господарювання. Таким чином розбіжності між вимогами Закону та ГКУ роблять новації Основних вимог такими, що не матимуть наслідків для суб'єктів господарювання (операторів та провайдерів телекомунікацій).

Тож, аналіз розроблених новацій показує, що на цей час відсутні підстави та повноваження НКРЗІ встановлювати додаткові вимоги, які фактично посилять регуляторний тиск на суб’єктів ринку телекомунікацій, і жодним чином не досягнуть мети визначеною АРВ: сприяння розвитку здорової конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернету, боротьба з «сірими» провайдерами тощо.

 

Відповідно до вимог статей 6, 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Як вбачається з рішень Конституційного Суду України від 28.10.2009  у справі № 28-рп/2009, від 17.02.2010 у справі № 6-рп/2010 органи державної влади, керуючись у своїй діяльності законами при врегулюванні у своїх актах відповідних питань, не можуть змінювати, доповнювати чи розширювати зміст цих законів.

Таким чином, запропонована НКРЗІ у проекті Рішення редакція підпункту 3.5.7 пункту 3.5 Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг не відповідає вимогам законодавства у сфері телекомунікацій, є перевищенням повноважень НКРЗІ та, у разі його прийняття, порушуватиме права операторів, провайдерів телекомунікацій.

ІнАУ та УСПП надавали свої зауваження до НКРЗІ (лист від 13.04.2016 № 53), які, у цій частині, фактично залишились неврахованими.

 Отже, з метою захисту інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій та враховуючи, що пункт 2 частини першої проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)» не відповідає вимогам чинного законодавства України та прийнятий з перевищенням повноважень НКРЗІ, просимо Вас відмовити у погодженні проекту Рішення.

Додаток: копія листа від 13.04.2016 № 53.

 

 

З повагою,

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                 О.Федієнко

 

 

 

Віце-президент УСПП,

Голова Комісії з питань науки та ІТ                                                                 І. Пєтухов