Рішення Правління стосовно затвердження Положення про порядок скликання та проведення Загальних зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України

22.04.2012

22.04.2012 р.                                                                                                                   м. Київ
В результаті опитування членів Правління Інтернет Асоціації України шляхом голосування в електронній розсилці «Вoard» ухвалено рішення:

Затвердити Положення про порядок скликання та проведення Загальних зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України (у додатку на 9 арк).


Голосували:
«за» - 
1. Д.Бурдук.
2. О.Ольшанський
3. В.Кравченко
4. В.Середа
5. В.Літовка
6. Т.Попова

Голова Правління ІнАУ                                                                                     О.Ольшанський

Порядок проведення зборів