Письмо ИнАУ в НКРС

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
                                          Національній комісії регулювання зв’язку
                                          Пану  Гайдуку О.В.
                                          __________________________________
                                          01001, м. Київ,  вул. Хрещатик, 22
                              Шановний Олеже Васильовичу!


Державний комітет зв’язку та інформатизації України у своєму листі № 6-3-32/472 від
09.07.2004 р. надав роз’яснення щодо надання послуг IP-телефонії, зокрема було визначено
відсутність у законодавстві України вимог щодо ліцензування передачі мовної інформації з
комп’ютера на комп’ютер або з комп’ютера на IP-фон  у разі якщо ці послуги  надаються
засобами виключно мережі пакетної передачі інформації або Інтернету без використання
ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування.

У зв’язку з тим, що законодавство, яке регулює надання послуг IP-телефонії швидко
змінюється і на сьогодні є не чітким та прозорим, Інтернет Асоціація України просить
надати підтвердження положень, викладених у листі Державного комітету зв’язку та
інформатизації України.


Додаток:

Лист Державного комітету зв’язку та інформатизації України № 6-3-32/472 від 09.07.2004.Виконавчий директор
Інтернет Асоціації України                                        А.В. Мішуренко

ДОДАТОК

  Державний комітет зв'язку та
     інформатизації України
01001, м.Київ-1, вул. Хрещатик, 22
   тел. 228-15-00, факс 228-61-41
          www.stc.gov.ua 
    e-mail:mailbox@stc.gov.ua


                                                        Голові Правління
                                                        Інтернет Асоціації України
                                                        Поповій Т.
                                                        вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 22
                                                        м. Київ, 01025


"09"   07    2004    № 6-3-32/472
На  № 148  від   22.06.04


Про надання роз'яснень

    На Ваш лист повідомляємо, що з 23 грудня 2003 року набрав чинності Закон України від
18.11.03 № 1280-ІV "Про телекомунікації", яким визначено вичерпний перелік видів
діяльності, що підлягають ліцензуванню у сфері телекомунікацій:
    1) надання послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного телефонного
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і
надання в користування каналів електрозв'язку:
    2) надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів
електрозв'язку;
    3) технічне обслуговування і експлуатація мереж ефірного теле- та радіомовлення,
проводового радіомовлення та телемереж, надання в користування каналів електрозв'язку.
    На сьогодні діюче законодавче поле не передбачає ліцензування передачі мовної
інформації з комп'ютера на комп'ютер або з комп'ютера на IР-фон у разі, якщо ці послуги
надаються засобами виключно мережі пакетної передачі інформації або Інтернету без
використання ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування.
    Використання технології "VoIР" в LAN та WAN мережах для задоволення лише
корпоративних потреб (без надання послуг стороннім юридичним та/або фізичним особам) може
здійснюватися без ліцензії Держкомзв'язку на відповідний вид діяльності з надання послуг
у сфері телекомунікацій.
    Якщо надання телекомунікаційних послуг (в тому числі із застосуванням технології
IР-телефонії) здійснюється із використанням телекомунікаційної мережі загального
користування, то даний вид діяльності підлягає ліцензуванню.
    На цей час Державний комітет зв'язку та інформатизації України згідно з Прикінцевими
положеннями Закону України "Про телекомунікації" здійснює заходи щодо розробки та
затвердження нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, та приведення галузевих
нормативно-правових актів, в тому числі стосовно здійснення ліцензування в сфері
телекомунікацій, відповідно до норм цього Закону.
    Із затвердженими нормативно-правовими актами (по мірі прийняття) можна ознайомитись
на Web-сайті Держкомзв'язку України: www.stc.gov.ua.

Телефони для довідок: 226-22-42, 229-95-77, 229-91-09.


Начальник Управління координації
діяльності операторів зв'язку та ліцензування                          В.П. Звєрєв