Письмо ИнАУ в Госкомпредпринимательства относительно Приказа 122 от 15.08.2005 г.

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
                                                  Голові Державного комітету з питань
                                                  регуляторної політики та підприємництва
                                                  пану Дашкевичу А.В.
                                                  _______________________________________
                                                  01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11
                             Шановний Андрію Вікторовичу!


    Відповідно до Указу Президента № 901/2005 від 01.06.2005 р. “Про деякі заходи щодо
забезпечення здійснення державної регуляторної політики” запроваджується  порядок
прискореного перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної
регуляторної політики.

    Хочемо звернути Вашу увагу на Наказ № 122 “Про затвердження Порядку складання та
ведення переліку підприємств (операторів), які надають послуги доступу до глобальних
мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам,
установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію,
що є об'єктами державної власності та охороняються згідно із законодавством", який був
виданий Держкомзв’язку 17.06.2002 р.

    Даний регуляторний акт не відповідає вимогам актів вищої юридичної сили, а також
компетенції органу влади, який його видав. Зокрема, встановлюючи вимоги для операторів
щодо моніторингу телекомунікацій, даний Наказ порушує  норми Конституції України  і
ЗУ “Про телекомунікацій”, в яких визначено, що обмеження прав людини щодо охорони
таємниці листування, телеграфної, телефонної та іншої кореспонденції може бути
встановлено судом, у випадках передбачених Законом, а не підзаконним нормативно-правовим
актом. Крім того, викладаючи у своєму Наказі вимоги для операторів телекомунікацій щодо
укомплектованості їх системою моніторингу, виходять за межі повноважень Держкомзв’язку,
визначених як Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 року № 522, так і
Положенням про Державний комітет зв’язку та інформатизації.

    Наказ також не відповідає вимогам економічної доцільності та обґрунтованості
існування регуляторного акту, оскільки мета - забезпечення безпеки державних електронних
ресурсів, -яка ставиться з встановленням систем моніторингу, не може бути виконана через
неспроможність даних систем охопити весь трафік операторів телекомунікацій і навпаки
надає можливість здійснення  зловживань, пов’язаних з її встановленням. Проблема, на
вирішення якої направлений Наказ, потребує вирішення шляхом прийняття відповідного
закону, проекти яких вже  знаходяться на розгляді Верховної Ради (Законопроекти “Про
перехоплення телекомунікацій” 4042-1, 4042-2), і її вирішення шляхом, викладеному у
Наказі, є недоцільним, як з економічного, так і з правового боку.

    Не виконуються в Наказі і вимоги щодо економічної ефективності для суб’єктів
господарювання і прозорості вимог регуляторного акту. Дія даного регуляторного акту
призводить до непомірних витрат суб’єктів ринку телекомунікацій, що в багато разів
перевищують ефект, який даний Наказ міг би принести. Крім того, багато норм даного
документу є непрозорими, зокрема, у тексті Наказу є посилання на нормативно-правовий акт,
який є суто внутрішнім документом, і який не проходив процедуру реєстрації Міністерства
юстиції України.

    Громадські, правозахисні організації та бізнес асоціації наполягають на необхідності
відміни даного регулятивного акту, про що  наголошувалося під час конференцій та "круглих
столів", проведених Інтернет Асоціацією України разом з МГО “Інтерньюз-Україна” в
листопаді 2003 р., вересні 2004 р. та на Форумі розвитку інформаційного суспільства, який
відбувся на початку 2005 р.

    У зв’язку з тим, що Наказ № 122 порушує принципи державної регуляторної політики,
Інтернет Асоціація України просить забезпечити скасування органами юстиції рішення про
державну реєстрацію даного регулятивного акту.Директор
Інтернет Асоціації України                                           А.В. Мішуренко