Письмо ИнАУ Президенту Украины

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
                                                                   Президенту України
                                                                   пану В.А. Ющенку


                     


                              Шановний Вікторе Андрійовичу!


    Розвиток галузі телекомунікацій є одним із пріоритетів економічної політики України.
Але ця галузь є надзвичайно залежною від регуляторної політики держави. Тому зміни до
нормативно-правової бази у цій сфері викликають підвищену увагу громадськості.

    Інтернет Асоціація України звертає Вашу увагу на те, що прийнятий 30.11.05 р.
Верховною Радою України Закон України  “Про внесення змін та доповнень до деяких законів
України (щодо сфери телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України)”

містить ряд суттєвих недоліків, які не дозволять йому досягнути тих цілей, на які
спрямований даний нормативно-правовий акт.

    1. Розширюється перелік видів діяльності, які підпадають під ліцензування  у сфері
телекомунікацій (пункт 3 частини 3 Статті 42).
На противагу прагненню держави до
уніфікації політики в сфері регулювання підприємницької діяльності та спрощення
дозвільної системи, даним законом передбачається розбиття однієї загальної ліцензії на
декілька, які визначають окремі сфери регулювання одного і того ж самого предмету
ліцензійного регулювання. Це робить набагато складнішою і витратнішою процедуру отримання
ліцензії  для суб’єкта  господарювання, дає більші можливості для зловживань з боку
органів, які проводять таке ліцензування.

    2. Відповідальність за відповідність кінцевого обладнання (телефонних апаратів та
іншого власного обладнання споживачів телекомунікаційних послуг) стандартам і технічним
регламентам фактично перекладається із самих споживачів на операторів та провайдерів
телекомунікацій
(Стаття 1, уточнення терміну „технічні засоби телекомунікацій”).
Необхідно зазначити, що на сьогодні Закон України “Про телекомунікації” вже виключає
можливість використання телефонних апаратів та іншого кінцевого обладнання, не
перевіреного щодо його можливості взаємодії з телекомунікаційними мережами України
(Стаття 33 п.1). Оператори та провайдери не можуть контролювати, які телефонні апарати та
інше обладнання встановлені у споживачів. Покладення на них Законом України цих завдань,
невластивих їм та нездійсненних, матиме негативні наслідки і, як результат, скорочення
обсягів надання телекомунікаційних послуг.

    Інтернет Асоціація України просить Вас скористатися наданим Вам Конституцією України
правом і накласти вето на даний Закон, що потребує доопрацювання. Тим самим Ви
підтвердите вірність України обраному шляху побудови прозорої системи регулювання ринку
телекомунікацій.

   
      Директор ІнАУ                                            А.В. Мішуренко