Письмо Печерской налоговой инспекции об отнесении к группам основных средств Интернет провайдеров для определения амортизационных отчислений

Отримувач
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

у Печерському районі м. Києва

01011, м. Київ-11, пул. Лескова, 2,
тел. 201-12-12, факс 251-37-67

Директору Інтернет
Асоціації України

Мішуренко А.В.
01025, м.Київ,
ул. О. Гончара, 15/3
офіс 22


Про розгляд листа
Державна    податкова    інспекція    у    Печерському    районі розглянула Ваш
лист від 04.07.2003 р. № 164 та повідомляє.
Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" від 24.12.2002 p. № 349-IV основні фонди
підлягають розподілу на 4 групи замість 3 раніше визначених, що практично
унеможливлює подальше використання Класифікації основних фондів (ДК 013-97) для
визначення та нарахування амортизаційних відрахувань. Щодо визначення груп
основних фондів об'єктів, зазначених у Вашому листі, то його доцільно здійснювати
таким чином:
антени - 1 група основних фондів;
- модеми, маршрутизатори тощо -- 2 група основних фондів - до прийняття Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" від 24.12.2002 р, № 349-IV, 4 група - після внесення змін.
Стосовно Вашого питання слід керуватися листом ДПА у м. Кигві від 13.06.2003 р. №
4606/7/15-106 та листом Державного комітету статистики України від 22.05.2003 р.
№ 01-2-04-8/238, що додаються.

м. Києва
Додаток:     лист ДПА у м. Києві від 13.06.2003 р. № 4606/7/15-106,
лист Державного комітету статистики України від 22.05.2003 р. № 01-2-04-8/238 -
на 2-х аркушах.

В.о. начальника                                      Л.В. Богдан