Письмо относительно Приказа № 122 от 18.04.2005 г.

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
                                                              Президенту України
                                                              пану В.А.Ющенку

                           Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!

   Вітаючи Ваше прагнення дотримуватись демократичних, справедливих та законних принципів
керівництва, Інтернет  Асоціація України покладає на Вас свої надії та очікування у
вирішенні складних питань,  які гальмують розвиток галузі Інтернет в Україні. 

   Звертаємось до Вас за допомогою у розв’язанні проблеми,  яка склалася з прийняттям
Держкомзв’язку Наказу № 122 від 17.06.02 року “Про затвердження Порядку складання та
ведення переліку підприємств (операторів), які надають послуги з доступу до глобальних
мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам,
установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію,
що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством" (надалі –
Наказ).

   Наказ вимагає від Інтернет провайдерів, які надають послуги державним органам,
придбати, встановити та підключити до мережі Служби безпеки України апаратуру, за
допомогою якої співробітники СБУ отримують повний та безконтрольний доступ до всієї
інформації, яка проходить по каналах провайдера. У тому числі доступ до конфіденційної
комерційної та приватної інформації,  без будь-яких санкцій та обмежень.

   Своїм Наказом, нині не існуючий Державний комітет зв’язку та інформатизації, перевищив
свої повноваження та порушив норми, передбачені загальновизнаними міжнародними
документами,  Конституцією, законами України стосовно приватності інформації, завдав
значного удару по конкуренції на ринку надання послуг Інтернет. Провайдери в Україні
вирішують складну дилему: або, захищаючи інтереси своїх приватних клієнтів, відмовитись
від встановлення спецапаратури та від обслуговування державних органів, або встановити
моніторинг. Держава сама створює умови, коли необхідно обирати,  що виконувати: чи Наказ,
чи Конституцію та закони України.

   Розуміючи небезпеку для суспільства при здійсненні „глобального прослуховування
глобальних мереж”, Верховна Рада України дуже ретельно та обачливо ставиться до прийняття
відповідного закону,  який повинен чітко встановлювати принципи,  процедуру та гарантії
особи при здійсненні такого виду діяльності . Такого закону в Україні поки що не прийнято.

   Протягом декількох років Інтернет Асоціація України зверталась до державних органів,
виносила питання на „круглі столи” та громадські слухання за участю представників
державних органів, зверталась до суду,  але питання так і залишилось не вирішеним.
Позиція всієї Інтернет спільноти,  яка звучала неодноразово на громадських слуханнях,
пленарних засіданнях і конференціях одностайна: ми проти незаконного моніторингу. А
система моніторингу інформації в Інтернет,  існуюча сьогодні в Україні, є незаконною. Цей
фактор негативно впливає на міжнародний імідж країни та є суттєвою перешкодою у розвитку
Інтернет в Україні.

   Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує більш ніж 70 провідних компаній-
учасників ринку Інтернет в Україні, звертається до Вас з проханням в межах Вашої
компетенції, сприяти повному або частковому скасуванню незаконного Наказу, доводячи
пріоритетність дотримання конституційних прав людини і громадянина, додержання законів в
регулюванні відносин у сфері телекомунікацій.Директор
Інтернет Асоціації України                                        А. В. Мішуренко