Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №9 від 29.10.2020

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 9 від 29.10.2020 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

М.Коміссарук

С.Лева

В.Мазур

О.Савчук

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

С.Першин (при розгляді питання 3 порядку денного).

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь 6 членів Правління при загальному складі 9 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо проведення чергового З'їзду ІнАУ.

2. Затвердження рішень Ревізійної комісії; звіт про виконання бюджетів ІнАУ і ДП «УКРМОТ» за 3-й квартал 2020.

3. Щодо подальшого розвитку мережі UA-IX.

4. Щодо внесення змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ.

5. Опрацювання позиції ІнАУ щодо регулювання діяльності провайдерів ОТТ.

6. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо проведення чергового З'їзду ІнАУ.

Слухали: А.Пятнікова, В.Куковського

Ухвалили:

1.1. Затвердити Тимчасове Положення про порядок скликання та проведення Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ на період дії постанови КМУ «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» (додаток 1).

Голосували:

За: 5 (А.Пятніков, О.Глущенко, С.Лева, В.Мазур, О.Савчук)

Утримався: 1 (М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

1.2. Схвалити дати проведення чергових 27-х Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ «3-4» грудня 2020 р.

1.3. Рекомендувати Голові Правління на виконання пп. 7.5, 7.6, 7.15 Статуту ІнАУ оголосити проведення чергових 27 Загальних зборів (З’їзду) ІнАУ з порядком денним, затвердженим рішенням Правління від 27.02.2020 (п.1 протоколу засідання Правління від 27.02.2020), з додаванням до порядку денного пункту «Щодо виключення Членів Асоціації відповідно до п. 5.9.2. Статуту ІнАУ».

1.4. Доручити Адміністрації ІнАУ надати роз’яснення членам ІнАУ щодо проведення З’їзду ІнАУ в умовах карантинних обмежень відповідно до

Голосували: Одноголосно.

 

2. Затвердження рішень Ревізійної комісії; звіт про виконання бюджетів ІнАУ і ДП «УКРМОТ» за 3-й квартал 2020.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 3-го кварталу 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ.

2.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» впродовж 3-го кварталу 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

2.3. Заохотити О.Баранова відповідно до додатку 2.

Голосували: Одноголосно.

 

3. Щодо подальшого розвитку мережі UA-IX.

Слухали: С.Першина, В.Куковського

Ухвалили:

3.1. Взяти інформацію до відома.

3.2. Створити робочу групу у складі А.Пятнікова, М.Тульєва, С.Першина, В.Куковського для переговорів з представниками вендорів з метою придбання обладнання для модернізації мережі UA-IX.

Голосували: Одноголосно.

 

4. Щодо внесення змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Внести зміни до Регламенту роботи Правління ІнАУ шляхом додавання до ст. 6.4. абзацу:

Коректування членом Правління результату свого голосування може здійснюватись виключно для виправлення допущеної в проєкті Протоколу помилки при врахуванні голосу шляхом надсилання зауваження впродовж 2-х робочих днів після публікації в розсилці проекту Протоколу. При необхідності здійснюється аналіз аудіо-/відеозапису засідання Правління.

Голосували: Одноголосно.

 

5. Опрацювання позиції ІнАУ щодо регулювання діяльності провайдерів ОТТ.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Доручити Адміністрації ІнАУ підготувати в тижневий термін і надати на затвердження Правління проект листа до профільного парламентського Комітету з копією на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення щодо недоцільності ліцензування тих сфер господарювання, в яких не використовуються обмежений ресурс (зокрема, мовлення для технології ОТТ).

Голосували: Одноголосно.

 

6. Різне.

6.1. Про телеграм-канал Кіберполіції.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома.

Голосували: Одноголосно.

 

6.2. Етика публічних комунікацій між членами правління ІНАУ.

Слухали: В.Мазура.

Ухвалили:

Розглянути питання на наступному засідання Правління.

Голосували: Одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                     А.Пятніков

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                           В.Куковський