Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №9 від 27.10.2022

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 9 від 27.10.2022 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

Я.Большакова

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питань 1-3.1)

С.Лева

В.Мазур

А.Соломаха

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Є.Ющенко, Голова Ревізійної комісії ІнАУ.

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у складі 8 осіб при розгляді питань 1-3.1;

7 осіб при розгляді решти питань порядку денного при загальному складі 12 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось з використанням засобів відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

2. Щодо бронювання військовозобов’язаних членів ІнАУ.

3. Позиція ІнАУ щодо трансферів IP і щодо вітчизняних суб’єктів господарювання сфери електронних комунікацій, які взаємодіють з суб’єктами господарювання рф.

4. Щодо IGF-UA-2022.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень Ревізійної комісії ІнАУ.

Слухали: Є.Ющенка, В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 1-3-го кварталів 2022 року відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ, а надходження за три квартали недовиконано на 1,6% через фінансові проблеми у членів ІнАУ через війну і припинення бізнесу рядом членів ІнАУ на тимчасово окупованих територіях.

1.2. Взяти до відома інформацію Ревізійної комісії ІнАУ про те, що використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» впродовж 1-3-го кварталів 2022 року відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ; доходи ДП «УКРМОТ» у 3-му кварталі перевищують плановий показник через позитивні курсові різниці, викликані послабленням курсу національної валюти у 3-му кварталі, при цьому плановий показник доходів по основній діяльності у 3-му кварталі недовиконано на 18% через відключення ряду портів учасників мережі на окупованих територіях і в зоні бойових дій.

1.3. Доручити в.о. директора ДП «УКРМОТ» провести переговори щодо проведення аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2022 року з аудиторською компанією ТОВ «КИЇВАУДИТ».

Голосували: одноголосно.

 

2. Щодо бронювання військовозобов’язаних членів ІнАУ.

Слухали: О.Савчука, В.Куковського.

Проєкт рішення:

2.1. Направити до профільних комітетів ВРУ листа з проханням прийняття в цілому проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час №7687 від 22.08.2022.

2.2. Направити до КМУ пропозиції щодо критеріїв віднесення підприємств підсектору електронних комунікацій до підприємств, які є критично важливими для функціонування економiки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (відповідно до Додатку 1).

Голосували: одноголосно.

 

3. Позиція ІнАУ щодо трансферів IP і щодо вітчизняних суб’єктів господарювання сфери електронних комунікацій, які взаємодіють з суб’єктами господарювання рф. 

Слухали: М.Коміссарука.

Ухвалили:

3.1. Доручити адміністрації ІнАУ направити Членам ІнАУ та Учасникам мережі UA-IX, які здійснили з 24.02.2022 трансфери блоків IP-адрес на користь набувачів, пов’язаних з рф, листа з запитом пояснення причин трансферу IP-адрес суб’єкту господарювання рф.

Голосували: одноголосно.

 

3.2 Доручити адміністрації ІнАУ провести у розсилці членів ІнАУ опитування членів ІнАУ про те, чи відомі їм випадки трансферів блоків IP-адрес, які були здійснені під тиском.

Голосували:

За: 5  (Я.Большакова, В.Мазур, О.Савчук, А.Соломаха, М.Тульєв).

Утримались: 2 (К.Жакун, С.Лева).

Рішення прийнято.

 

4. Щодо IGF-UA-2022. 

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію про проект програми Форуму IGF-UA-2022. Запросити членів ІнАУ до участі у Форумі IGF-UA-2022 в онлайн-форматі.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                   О.Савчук

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                     В.Куковський