Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №8 від 30.06.2016

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 08 від 30.06.2016 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко

О.Гусєв

К.Жакун

Ю.Каргаполов

М.Коміссарук при розгляді 1.1, 1.3, 2-7, 8.2-8.5.

В.Кондратюк

М.Крилов

А.Марчук

А.Нагорнюк

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (10 осіб при розгляді питань 1.2, 8.1;

11 осіб при розгляді решти питань порядку денного

від загального складу 12 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Щодо Комітетів ІнАУ.

2.      Про взаємодію з Міністерством інформаційної політики України.

3.      Затвердження плану роботи Правління ІнАУ на 2016 р.

4.      Про стратегію розвитку UA-IX.

5.      Питання проведення осінніх заходів ІнАУ.

6.      Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

7.      Про позицію ІнАУ щодо рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)».

8.      Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо Комітетів ІнАУ.

1.1. Щодо Доменного комітету ІнАУ.

Слухали: М.Коміссарука

Ухвалили:

Запропонувати особам, які бажають очолити Доменний комітет ІнАУ, у термін до наступного засідання Правління представити бачення та програму дій Доменного комітету ІнАУна період до наступного З'їзду ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

1.2 Щодо Комітету ІнАУ з питань продаж і маркетингу.

Слухали: М.Козака

Ухвалили:

Доручити М.Козаку та В.Куковському у 2-тижневий термін провести установочне засідання Комітету ІнАУ з питань продаж і маркетингу. Доповісти Правлінню про результати засідання і надати на затвердження проект Положення про комітет.

Голосували: одноголосно.

 

1.3. Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань прав людини і свободи слова

Слухали: М.Тульєва

Ухвалили:

1.3.1. Звернутись до Нацради з питань телебачення і радіомовлення, Комітету ВРУ з питань свободи слова і інформаційної політики та телеканалів з запрошенням до участі у розширеному засіданні Комітету ІнАУ з питань свободи слова з метою обговорення шляхів зняття обмежень з трансляції в Інтернет каналів, які входять до УПП.

Голосували: 

«за» 10: О.Гусєв, О.Глущенко, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримався» 1: Ю.Каргаполов, 

Рішення прийнято.

 

1.3.2. Доопрацювати у 2-тижневий термін проект офіційної позиції ІнАУ з приводу обмеження доступу до ресурсів Інтернет операторами зв'язку (Інтернет-цензури).

Голосували: одноголосно.

 

1.3.3. Внести наступні зміни до складу Комітету ІнАУ з питань прав людини і свободи слова:

- вивести зі складу Комітету Оксану Волошенюк, «Академія української преси».

- ввести до складу Комітету Андрія Коваленко, виконавчого директора «Академії української преси» та Івана Пєтухова, віце-президента УСПП з питань науки і ІТ.

Голосували: 

«за» 10: О.Гусєв, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримався» 1: О.Глущенко. 

Рішення прийнято.

 

2. Про взаємодію з Міністерством інформаційної політики України.

Слухали: О.Гусєва

Ухвалили:

       Взяти інформацію до відома. Після отримання інформації від МІП щодо взаємодії з ІнАУ        розглянути питання підписання Меморандуму з МІП.

Голосували: одноголосно.

 

3. Затвердження плану роботи Правління ІнАУ на 2016 р.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

       Затвердити план роботи Правління ІнАУ на 2016 р.

Голосували: одноголосно.

 

4. Про стратегію розвитку UA-IX.

Слухали: М.Половинку

Ухвалили:

       4.1. Створити Робочу групу з питань стратегії розвитку UA-IX у складі: М.Коміссарук, А.Марчук, А.Нагорнюк, В.Підгорний (за згодою), М.Половинка, М.Тульєв, О.Федієнко (за згодою). Провести перше засідання Робочої групи 06.07.2016 о 11:00.

4.2. Доручити Адміністрації ДП «УкрМОТ» щомісячно до 25 числа включно поточного місяця надавати Правлінню та публікувати у закритому режимі на веб-сайтах ІнАУ і ДП «УкрМОТ» інформацію про основні показники щодо доходів та витрат ДП «УкрМОТ» за минулий місяць.

Голосували: одноголосно.

 

5. Питання проведення осінніх заходів ІнАУ.

Слухали: К.Жакуна, В.Куковського, Ю.Каргаполова

       5.1. Щодо Конференції УКОС в партнерстві з ІнАУ.

       Ухвалили:

       Взяти інформацію до відома.

 

       5.2. Щодо Форуму з управління Інтернетом IGF-UA.

       Ухвалили:

       5.2.1. Делегувати до складу Оргкомітету 7-го IGF-UA Ю.Каргаполова.

       5.2.2. Запропонувати  членам Правління ІнАУ долучитися до процесу підготовки та        формування програми Форуму.

Голосували: одноголосно.

 

       5.3. Щодо форуму UA.NetWORK в рамках TIM 2016.

       Ухвалили:

       Доручити Виконавчому директору ІнАУ разом з АППК подати заявку на реєстрацію знаку       для товарів і послуг у відповідному класі для Конвергентного Форуму директорів електронних комунікацій України «UA.NetWORK».

Голосували: 

«за» 7: О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, Ю.Каргаполов, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

Проти 1: А.Марчук

«утримались» 3:  В.Кондратюк, М.Коміссарук, М.Крилов,

Рішення прийнято.

 

6. Щодо рішень Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Слухали: А.Нагорнюка

       Ухвалили:

6.1. Доручити А.Нагорнюку та О.Гусєву у термін до 04.07.2016 підготувати реліз щодо проблемних питань, які існують у операторів телекомунікацій у відносинах з КМДА та КП «Київжитлоспецексплуатація»

Голосували: одноголосно.

6.2. Звернутись до членів ІнАУ та інститутів громадянського суспільства сфери ІКТ з пропозицією делегувати своїх представників для участі у судовому розгляді справи за позовом ТОВ "Адамант" про визнання протиправним та скасування рішення Київради від 03.09.2015 № 943/1807, призначеному на 05.07.2016 р. на 15:45 годину в приміщенні Окружного адмінсуда м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8 корп. 1, зал засідання № 32.

Голосували: одноголосно.

6.3. Звернутись до Антимонопольного комітету України щодо отримання копії рекомендацій, даних КП «Київжитлоспецексплуатація» у грудні 2015 року, інформації про стан виконання зазначених рекомендацій та розгляду справи щодо КП «Київжитлоспецексплуатація».

Голосували: одноголосно.

6.4. Направити до Національного координаційного центру кібербезпеки звернення щодо питань незаконного рішення Київради про проведення інвентаризації телемереж.

Голосували: одноголосно.

 

6.5. Направити до Державної регуляторної служби України та НКРЗІ листа із зауваженнями до пункту 5.3 проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку».

Голосували: 

«за» 10: О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв.

«утримався» 1: О.Федієнко.

Рішення прийнято.

 

7. Про позицію ІнАУ щодо рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)».

Слухали: О.Гусєва

       Ухвалили:

       Направити листа до Державної регуляторної служби України та ДССЗЗІ з проханням не        погоджувати проект змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних        послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання      послуг доступу до Інтернет).

Голосували: 

«за» 10: О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, В.Кондратюк М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв.

«утримався» 1: О.Федієнко.

Рішення прийнято.

 

8. Різне

       8.1. Щодо листа по законопроекту №4685 від 17.05.2016 «Про електронні довірчі        послуги».

Слухали: О.Гусєва

       Ухвалили:

       Направити листа по по законопроекту №4685 від 17.05.2016, сформулювавши      результативну частину наступним чином: «Врахувати зауваження при підготовці         законопроекту до другого читання».

Голосували: одноголосно.

      

       8.2. Щодо листа по проекту Закону України «Про внесення змін до деяких

       законодавчих актів України (щодо діяльності Національного антикорупційного бюро        України)», реєстраційний № 4812 від 14.06.2016.

Слухали: О.Гусєва

       Ухвалили:

       Підтримати проект листа по проекту Закону України № 4812 від 14.06.2016.

Голосували: 

«за» 8: О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, Ю.Каргаполов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

Проти 2: М.Коміссарук, М.Крилов.

«утримались» 1:  В.Кондратюк.

Рішення прийнято.

 

       8.3. Щодо запропонованих НКРЗІ проектів змін до Податкового кодексу України та Плану використання радіочастотного ресурсу України.

Слухали: О.Гусєва

       Ухвалили:

Направити повторно листа щодо необхідності розробки методики розрахунку рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Голосували: 

«за» 9: О.Глущенко, О.Гусєв, К.Жакун, Ю.Каргаполов, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

«утримались» 2:  М.Коміссарук, А.Марчук.

Рішення прийнято.

 

       8.4. Щодо змін до закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Слухали: А.Нагорнюка.

       Ухвалили:

       Взяти інформацію до відома.

 

8.5. Про звернення батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Харків» щодо надання допомоги.

Слухали: О.Гусєва

       Рішення:

Підтримати звернення батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Харків» щодо надання даному батальйону допомоги у вигляді закупки за рахунок ДП «УкрМОТ» радіостанцій на суму орієнтовно 40 тыс. грн. та передачі їх по акту батальону.

Голосували: 

«за» 1: О.Гусєв.

«утримались» 10:  О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв, О.Федієнко.

Рішення не прийнято.

 

       Ухвалили:

Поінформувати членів ІнАУ про звернення батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Харків» щодо надання батальйону допомоги у вигляді радіостанцій. Члени ІнАУ, які бажають підтримати дане звернення, можуть протягом 2-х місяців направити цільові внески до ІнАУ «на придбання радіостанцій батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Харків» або самостійно взяти на себе надання допомоги батальону.  

 

Голосували: 

«за» 8:. О.Глущенко, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, М.Крилов, А.Марчук, А.Нагорнюк, М.Тульєв.

«утримались» 3:  О.Гусєв, Ю.Каргаполов, О.Федієнко.

Рішення прийнято.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

  

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський