Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №8 від 27.07.2017

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 8 від 27.07.2017 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

О.Федієнко (Голова Правління) – головуючий при розгляді питань 1, 2, 3, 4, 5.3, 5.4, 5.5.

М.Крилов (Заступник Голови Правління) – головуючий при розгляді питань 5.1, 5.2

Члени Правління:      

О.Глущенко

К.Жакун

Ю.Каргаполов

М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 3, 4)

А.Пятніков

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Баранов (при розгляді питання 3 порядку денного)

С.Дудник (при розгляді питань 3, 5.4 порядку денного)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління

(6 осіб від загального складу 10 осіб при розгляді питань 5.1, 5.2;

7 осіб при розгляді питання 2, 5.3, 5.4;

8 осіб при розгляді решти питань порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Щодо рішень Бюджетного комітету ІнАУ за підсумками 2 кварталу 2017 р.
  2. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».
  3. Пропозиції щодо законодавчих ініціатив у сфері протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.
  4. Щодо ситуації у сфері впровадження Закону України «Про доступ..».
  5. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо рішень Бюджетного комітету ІнАУ за підсумками 2 кварталу 2017 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

1.1. Взяти до відома інформацію Бюджетного комітету про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 2 кварталу 2017 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 24 З’їздом ІнАУ.

1.2. Взяти до відома інформацію Бюджетного комітету про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» постатейно по напрямках, визначених у бюджеті ДП «УкрМОТ», встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 2 кварталу 2017 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ.

Голосували: одноголосно 

 

2. Питання розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

2.1. Взяти до відома інформацію про отримані пропозиції послуги IP-транзиту ємністю до 10 Гб/с з підтримкою протоколів IPv4 та IPv6 з вересня 2017 р. на умовах оплати по факту споживання трафіку або фіксованої вартості порту.

2.2. Доручити директору ДП «УкрМОТ» звернутись до підприємств, які запропонували свої послуги IP-транзиту, з пропозицією надати проекти угод на надання послуги.

Голосували: одноголосно 

 

3. Пропозиції щодо законодавчих ініціатив у сфері протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: 

3.1. Схвалити листа з зауваженнями і пропозиціями ІнАУ до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері» (реєстраційний № 6688 від 12.07.2017).

Голосували:

За 6: О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, А.Пятніков, М.Тульєв, О.Федієнко

Утримались 2: М.Коміссарук, М.Крилов.

Рішення прийнято.

 

3.2. Доручити Голові Правління озвучити позицію ІнАУ на робочій зустрічі у Комітеті ВР з питань інформатизації і зв’язку з питань імплементації положень Конвенції про кіберзлочинність та інші заходи протидії злочинам у кіберпросторі.

Звернути увагу, що окремі аспекти інформаційної та кібербезпеки потребують структурованості в розрізі цілей та мотивів, а саме:

  • окремо фізична інфраструктура;
  • окремо протидія вірусним атакам і порушенням у роботі мереж;
  • окремо протидія пропаганді і питання захисту свободи слова;
  • окремо питання захисту інтелектуальної власності;
  • окремо доступ до інформації та захист інформації, яка містить таємницю.

Голосували:

За 6: О.Глущенко, К.Жакун, Ю.Каргаполов, М.Коміссарук, М.Крилов, М.Тульєв.

Утримались 2: А.Пятніков, О.Федієнко.

Рішення прийнято.

 

4. Щодо ситуації у сфері впровадження Закону України «Про доступ..».

Слухали: А.Пятнікова.

Ухвалили: 

Звернутись до Мінрегіонбуду з проханням надання роз’яснень шляхом розміщення на офіційному веб-сайті міністерства інформації щодо вступу в дію Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" від 07.02.2017 N 1834-VIII» та необхідності його виконання відповідними суб’єктами та органами місцевого самоврядування. Підготувати відповідний проект листа ІнАУ протягом 5 робочих днів, відповідальні К.Жакун, А.Пятніков.

Голосували: одноголосно 

 

5. Різне.

5.1. Щодо листа №165 від 26.07.2017р. від ТОВ "Поінт" щодо вирішення питання про припинення тиску з боку медіагруп.

Слухали: К.Жакуна.

Ухвалили: 

Підготувати проект звернення до медіагруп та надати його на затвердження Правління до 4.08.2017. Відповідальний – К.Жакун за участі С.Дудник та О.Глущенка.

Голосували: одноголосно 

 

5.2. Щодо проекту листа до суб’єктів доменного ринку України.

Слухали: Ю.Каргаполова.

Ухвалили: 

Затвердити відкритого листа до суб’єктів доменного ринку України та опублікувати його на сайті ІнАУ.

Голосували: одноголосно 

 

5.3. Щодо спільного листа до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо подовження строку громадського обговорення проекту нової редакції Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги.

Слухали: К.Жакуна.

Ухвалили: 

Доручити Голові Правління підписати спільного листа до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо подовження строку громадського обговорення проекту нової редакції Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги.

Голосували: одноголосно 

 

5.4. Щодо листа до АМКУ та Нацради з проханням роз’яснення, чи є порушення антимонопольного законодавства у оплаті провайдерами медіагрупам ретрансляції телеканалів.

Слухали: К.Жакуна.

Ухвалили: 

Підготувати листа з запитом щодо стану дослідження АМКУ питання наявності/відсутності ознак порушень конкурентного законодавства у діях медіа-груп та/або операторів (провайдерів) кабельного телебачення і повторно поінформувати АМКУ про наявність ознак порушень законодавства у сфері економічної конкуренції у діях медіагруп в частині  вибіркових вимог оплати ретрансляції телеканалів.

Голосували: одноголосно 

 

5.5. Щодо партнерства ІнАУ у конференції УКОЗ-2017.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: 

5.5.1. Вважати доцільним партнерство ІнАУ у конференції УКОЗ-2017, яка відбудеться 28 вересня – 1 жовтня 2017 р..

5.5.2. Доручити К.Жакуну та О.Глущенку провести переговори з організаторами конференції УКОЗ-2017 щодо партнерства ІнАУ у конференції УКОЗ-2017.

Голосували: одноголосно.

 

 

Головуючий на засіданні при розгляді питань 1,2,3,4, 5.3, 5.4, 5.5

Голова Правління ІнАУ                                                                     О.Федієнко

 

 

Головуючий на засіданні при розгляді питань 5.1, 5.2

Заступник Голови Правління ІнАУ                                                 М.Крилов

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                              В.Куковський