Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №8 від 25.06.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 8 від 25.06.2015 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:

О.Федієнко

Члени Правління:      

Д.Веренич

О.Гусєв

К.Жакун

М.Коміссарук

В.Кондратюк

А.Нагорнюк

В.Середа

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

Б.Борисов

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб) від загального складу 10 осіб. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про напрямки діяльності ДП «УкрМОТ»

2. Про План роботи ІнАУ.

3. Затвердження пропозицій Установчого засідання Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

4. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності та Комітету ІнАУ з питань телебачення і медіаконтенту.

5. Різне.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1. Про напрямки діяльності ДП «УкрМОТ»

Слухали: Б.Борисова

Ухвалили:

            1.1. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» у термін до 26.06.2015 сформувати пропозиції щодо розвитку та додаткових послуг ДП «УкрМОТ» попунктно у вигляді таблиці для   подальшого обговорення у розсилці Правління.

            1.2. Запропонувати членам Правління надати зауваження до цих пропозицій до 08.07.2015.

            1.3. Провести позачергове засідання Правління з питання розвитку та додаткових послуг           ДП «УкрМОТ» 09.07.2015 о 12:00.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, В.Середа, О.Федієнко).

 

2. Про План роботи ІнАУ

Слухали: К.Жакуна

Ухвалили:

2.1. Перенести розгляд питання про зміни до «Регламенту роботи Правління ІнАУ» на наступне чергове засідання Правління.

            2.2. Затвердити План роботи Правління ІнАУ з урахуванням зауважень В.Середи.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, В.Середа, О.Федієнко).

 

3. Затвердження пропозицій Установчого засідання Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

3.1. Затвердити напрямки роботи і Положення про Комітет ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

3.2. Затвердити персональний склад членів Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій з 16 осіб:

1. Оніщенко Дмитро Миколайович, «Телекомунікаційна палата України»

2. Грюканов Сергій Григорович, ТОВ "УКРКОМ"

3. Дешунін Сергій, ТОВ "Юридична фірма "Дешунін і Партнери"

4. Закревський Максим Анатолійович, ТОВ "Космонова"

5. Кондратюк Володимир Олександрович, «Ромсат»

6. Кузява Анатолій Климович, «Воля-кабель».

7. Куковський Володимир Васильович, ІнАУ

8. Ляшенко Володимир Іванович, ТОВ "Українська телекомунікаційна група"

9. Нагорнюк Андрій Олександрович, ТОВ «В.О.К.С

10. Напрієнко Дмитро, «Датагруп»

11. Падюков Володимир Борисович, ФОП

12. Петрушенко Сергій Петрович,  ТОВ «Ремедіум»

13. Підгорний Володимир Олексанрович, ТОВ «Адамант»

14. Пятніков Анатолій Вікторович, ТОВ «ІТ Телесеть»

15. Тарахкотелик Олександр Миколайович, «ВОЛЗ».

16 Федієнко Олександр Павлович, ТОВ «IMК»

3.3. Призначити Головою Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій А.Нагорнюка.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, В.Середа, О.Федієнко).

 

4. Затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності та Комітету ІнАУ з питань телебачення і медіаконтенту.

Слухали: К.Жакуна

Ухвалили:

4.1. Включити в склад Комітетів ІнАУ з питань телебачення та медіаконтенту та Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності представника ТОВ «Старлайт Медіа» Максимчука Анатолія.

4.2. З метою врахування пропозицій всіх учасників ІнАУ рекомендувати Правлінню ІнАУ продовжити строк обговорення Концепції механізму захисту прав на об’єкти авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет до 01.07.2015.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, В.Середа, О.Федієнко).

Ухвалили:

4.3. Призначити Головою Комітетів ІнАУ з питань телебачення та медіаконтенту К.Жакуна.

Голосували: 

«за»: 7 (Д.Веренич, О.Гусєв, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, В.Середа, О.Федієнко).

«утримався»: 1 (К.Жакун)

Рішення прийнято

 

Слухали: В.Середу

Рішення:

4.4. Сформувати на базі розсилки ІнАУ members розсилку для акційних комерційних пропозицій членів ІнАУ; запропонувати учасникам розсилки повідомити про відмову від включення до цієї розсилки протягом тижня з моменту її створення.

 Голосували: 

«за»: 1 (В.Середа)

«проти»: 4 (К.Жакун, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, О.Федієнко)

«утримались»: 3 (Д.Веренич, О.Гусєв, М.Коміссарук).

Рішення не прийнято

 

5. Різне.

5.1. Щодо пролонгації Договору про дослідження із соціологічного вимірювання українського сегменту мережі Інтернет.

Слухали: М.Коміссарука

Ухвалили:

Доручити Виконавчому директору ІнАУ пролонгувати на 1 рік Договір №1/6 від 11.06.2010 р з додатковою угодою від 11.06.2013 р з ТОВ «ІнМайнд Опініон Медіа» («Фактум Груп») Про дослідження із соціологічного вимірювання українського сегменту мережі Інтернет з можливістю щорічної прологнації при згоді сторін.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, В.Середа, О.Федієнко).

 

5.2. Щодо реагування на останні законодавчі і нормативні ініціативи.

Слухали: О.Гусєва

Ухвалили:

Юристу ІнАУ та експерту ДП забезпечити формування щотижневого звіту про законодавчі та нормотворчі ініціативи у сфері електронних комунікацій.

Голосували: 

«за»: одноголосно (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк, В.Середа, О.Федієнко).

 

5.3. Щодо представництва ІнАУ у Телеком-клубі.

Слухали: А.Нагорнюка

Ухвалили:

Доручити Директору ДП «УкрМОТ» забезпечити заміну О.Кульчицького як представника ДП «УкрМОТ» у Телеком-клубі на О.Федієнка.

Голосували: 

«за»: 6 (Д.Веренич, О.Гусєв, К.Жакун, М.Коміссарук, В.Кондратюк, А.Нагорнюк).

«утримались»: 2 (В.Середа, О.Федієнко).

Рішення прийнято.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              О.Федієнко

 

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський