Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №8 від 10.08.2021

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 8 від 10.08.2021 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:

Головуючий:   

О.Савчук

Члени Правління:      

О.Арутюнян

Я.Большакова

К.Жакун

М.Козак

М.Коміссарук

С.Кушнарьов

С.Лева

В.Мазур

А.Нагорнюк

А.Соломаха

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

 

У засіданні Правління ІнАУ взяли участь члени Правління у повному складі 12 осіб.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Засідання відбулось у режимі відеоконференції.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ на наступний період.

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

3. Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

4. Щодо виконання доручень 27-го З’їзду ІнАУ.

5. Щодо участі ІнАУ в осінніх заходах.

РІШЕННЯ

Щодо затвердження порядку денного засідання.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Затвердити порядок денний засідання.

Голосували: Одноголосно.

 

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ на наступний період.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Призначити Секретарем Правління ІнАУ на наступний період Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського.

Голосували: Одноголосно.

 

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

2.1. Провести вибори Голови Правління ІнАУ та заступника Голови Правління відкритим голосуванням.

Голосували: Одноголосно.

 

Слухали: членів Правління з пропозицією кандидатури О.Савчука на обрання Головою Правління ІнАУ.

Ухвалили:

2.2. Обрати Головою Правління ІнАУ О.Савчука.

Голосували:

За: 11 (О.Арутюнян, Я.Большакова, К.Жакун, М.Козак, М.Коміссарук, С.Кушнарьов, С.Лева, В.Мазур, А.Нагорнюк, А.Соломаха, М.Тульєв).

Утримався: 1 (О.Савчук).

 Рішення прийнято.

 

3. Вибори заступника Голови Правління ІнАУ.

Слухали: членів Правління з пропозицією кандидатур М.Тульєва, О.Арутюняна та А.Нагорнюка на обрання заступником Голови Правління ІнАУ.

Розглянули:

3.1. Обрати заступником Голови Правління ІнАУ М.Тульєва.

Голосували:

За: 3 (О.Арутюнян, Я.Большакова, М.Тульєв).

Рішення не прийнято.

Розглянули:

3.2. Обрати заступником Голови Правління ІнАУ О.Арутюняна.

Голосували:

За: 5 (М.Козак, К.Жакун, О.Савчук, С.Кушнарьов, А.Соломаха).

Рішення не прийнято.

Розглянули:

3.3. Обрати заступником Голови Правління ІнАУ А.Нагорнюка.

Голосували:

За: 8 (К.Жакун, М.Коміссарук, С.Кушнарьов, С.Лева, В.Мазур, А.Нагорнюк, О.Савчук, М.Тульєв).

Рішення прийнято.

 

4. Щодо виконання доручень 27-го З’їзду ІнАУ.

Слухали: О.Савчука.

Ухвалили:

4.1. Запропонувати членам Правління в десятиденний термін надати свої пропозиції щодо Плану роботи ІнАУ на наступний період на базі Основних напрямків діяльності, затверджених 27-м з’їздом ІнАУ, щодо відповідальності за напрями роботи.

4.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ до наступного засідання Правління сформувати та надати на розгляд Правлінню проект Плану роботи ІнАУ на наступний період, з урахуванням пропозицій членів Правління.

4.3. Включити до порядку денного наступного засідання Правління питання щодо Плану роботи ІнАУ на наступний період і щодо діяльності комітетів ІнАУ.

Голосували: Одноголосно.

 

5. Щодо участі ІнАУ в осінніх заходах.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

5.1. Вважати доцільною участь ІнАУ в 11-му Українському форумі з управління Інтернетом IGF-UA у якості організатора.

5.2. Схвалити отримання ІнАУ статусу Партнера Виставкового Форуму #TIM 2021: Telecom IT Media» (21-22.10.2021 року, м.Київ).

Голосували: Одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                      О.Савчук

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                         В.Куковський