Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №7 від 29.08.2019

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 07 від 29.08.2019 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

А.Пятніков (Голова Правління)

Члени Правління:      

О.Глущенко (за допомогою засобів конференц-зв’язку)

К.Жакун

М.Коміссарук (при розгляді питань 2-4)

С.Лева

В.Мазур

О.Савчук

М.Тульєв

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління у кількості 7 осіб від загального складу 9 осіб

при розгляді питання 1 порядку денного, у кількості 8 осіб – при розгляді решти питань порядку денного.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо представництва в громадських радах, робочих групах, комітетах та оргкомітетах за участі ІнАУ і забезпечення проведення переговорів, нарад з представниками галузі.

2. Щодо осінніх заходів за участі ІнАУ.

3. Щодо підтримки з боку ІнАУ кандидатури в правління RIPE NCC.

4. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Щодо представництва в громадських радах, робочих групах, комітетах та оргкомітетах за участі ІнАУ і забезпечення проведення переговорів, нарад з представниками галузі.

Слухали: В.Куковського, К.Жакуна

Ухвалили:

1.1 Схвалити пропозиції членів Правління ІнАУ щодо представництва в громадських радах, робочих групах, комітетах та оргкомітетах за участі ІнАУ і забезпечення проведення переговорів, нарад з представниками галузі.

1.2. Розпустити Комітет ІнАУ з питань телебачення та медіаконтенту, Комітет ІнАУ з питань інтелектуальної власності і Юридичний комітет ІнАУ.

1.3. Створити Комітет ІнАУ з питань телебачення, медіаконтенту та інтелектуальної власності. Призначити Головою Комітету ІнАУ з питань телебачення, медіаконтенту та інтелектуальної власності К.Жакуна. Запропонувати членам Комітету ІнАУ з питань телебачення та медіаконтенту і Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності увійти до складу Комітету ІнАУ з питань телебачення, медіаконтенту та інтелектуальної власності, за бажанням.

Голосували: Одноголосно.

 

1.4. З метою забезпечення проведення переговорів, нарад з представниками галузі доручити в.о. директора ДП «УкрМОТ» укласти договір відповідно до Додатку 1, в рамках бюджету ДП «УкрМОТ».

Голосували:

За 6: О.Глущенко, К.Жакун, С.Лева, В.Мазур, О.Савчук, М.Тульєв.

Утримався 1: А.Пятніков

Рішення прийнято.

 

2. Щодо осінніх заходів за участі ІнАУ.

Слухали: В.Куковського, А.Пятнікова, К.Жакуна

Ухвалили:

2.1. Схвалити партнерство з Виставковим Форумом «#TIM 2019: Telecom IT Media» (6-7 листопада 2019 року, Київ, «Гранд Хол» готелю «Хрещатик»).

2.2. Провести мітинг з вимогами виконання Закону України «Про доступ..» в 11:00 27.09.2019 р. під будівлею КМДА. З цією метою:

  • звернутись до представників галузі на вересневих заходах за участі ІнАУ (TU-2019, УКОЗ-2019, IGF-UA-2019) з закликом до участі у мітингу;
  • направити звернення до профільних асоціацій з пропозицією долучитись до підготовки і участі у мітингу;
  • провести прес-конференцію щодо цілей мітингу орієнтовно за тиждень до дати його проведення;
  • доручити адміністрації ІнАУ відповідно до підпункту 3 пункту "б" частини першої статті 38 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз’яснення Міністерства Юстиції України від 26.11.2009  №1823-0-1-09-18 забезпечити направлення до КМДА заяви про проведення мітингу не пізніш як за десять днів до намічуваної дати його проведення з зазначенням мети, форми, місця проведення заходу, часу його початку і закінчення, передбачуваної кількість учасників, прізвищ, імен, по батькові уповноважених (організаторів), місця їх проживання і роботи (навчання).

2.3. Взяти до відома інформацію щодо Telecom Ukraine-2019, УКОЗ-2019.  

Голосували: Одноголосно.

 

3. Щодо підтримки з боку ІнАУ кандидатури в правління RIPE NCC.

Слухали: М.Тульєва

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома. Розглянути питання щодо підтримки з боку ІнАУ кандидатури в правління RIPE NCC на початку 2020 р.

Голосували: Одноголосно.

 

4. Різне.

4.1. Щодо придбання ОВДП

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Доручити адміністрації ДП «УкрМОТ» з’ясувати питання щодо придбання ОВДП через АТ «Ощадбанк», щодо дат проведення наступних аукціонів Мінфіну, провести підготовчу роботу з рахунками та надати інформацію на затвердження на наступному засідання Правління.

Голосували: Одноголосно.

 

 

4.2. Щодо дослідження середньоринкових цін на пакети послуг доступу до Інтернету в межах України, яке забезпечується Комітетом ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Направити листа до ПП «Фірма АБІРС», а також, в разі необхідності, до інших зацікавлених сторін листа з пропозицією надання благодійного внеску (благодійної допомоги) на виконання завдань статутної діяльності Інтернет Асоціації України в частині діяльності Комітету ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції, а саме розробки та здійснення проектів, спрямованих на поліпшення умов функціонування ринку послуг доступу до мережі Інтернет.

Голосували: Одноголосно.

 

4.3. Щодо відповіді НАЗК від 20.08.2019 на запит О.Федієнка щодо надання роз’яснень стосовно можливого конфлікту інтересів.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Взяти до відома відповідь НАЗК на запит О.Федієнка, яка свідчить про відсутність заборон щодо входження народного депутата України до складу Правління ІнАУ.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                       А.Пятніков

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                               В.Куковський